Kronen på  verket
  • Tittel: Jørn Utzon. Additive Architecture, Logbook Vol. V
  • Forfatter: Jørn Utzon/Mogens Prip-Buus
  • Utgivelsesår: 2009
  • Forlag: Edition Bløndal
  • Antall sider: 312

Jørn Utzon, en av vår tids største arkitekturinspiratorer, er borte; han døde i november 2008. Savnet er stort, men han har etterlatt seg markante spor, både i bygget «arkitektur» og i en rekke betydningsfulle prosjekter som dessverre ikke ble realisert. Flere av disse urealiserte prosjektene er grundig dokumentert i boken Additive Architecture. Logbook Vol.V, den siste i serien Jørn Utzon – The logbooks.

Jørn Utzon har lenge vært tilbakeholden med utlevering av sitt materiale til publisering, fordi han ville at publikasjonene skulle være i samsvar med prosjektene. På bakgrunn av Edition Bløndals mange kunstbokutgivelser av høy kvalitet, fikk dette forlaget Utzons tillit. Det oppsto et samarbeid mellom Utzon og Torstein Bløndal, først om utgivelsen av den store boken Inspiration –Vision – Architecture (Richard Weston) som gir innblikk i de fleste av Utzons arbeider, siden om loggbok-serien som behandler utvalgte arbeider mer utdypende. 

Vol. V må sies å være kronen på verket. Med store tegninger, modellbilder og fotografier kommer man helt inn i prosjektene. Utzons egne utsagn, oversiktlig gjengitt med rød skrift, formidler de bakenforliggende ideene. Boken har i tillegg korte og vesentlige tekster forfattet av personer som kjenner prosjektene fra innsiden.

De store utfordringene ved Sydney Opera House fikk sin løsning i kulegeometrien som åpnet for serieproduksjon av likeartede elementer. Etter dette gjennombruddet har «additiv arkitektur» blitt toneangivende i de fleste av Utzons etterfølgende prosjekter, hvorav flere er fyldig presentert i boken. Boken formidler Utzons overordnede målsetning: at arkitekturen skal tjene menneskets velbefinnende. «Additiv arkitektur» blir et redskap til å skape åpne og rikt varierte byggverk av høy arkitektonisk og teknisk kvalitet, som også er økonomisk oppnåelige for de fleste.

Bakerst i boken vises en serie fremragende bilder av natur og historiske steder som har vært Utzons viktigste inspirasjonskilder. 

Edition Bløndahl bedriver boktrykkerkunst av høy standard, med utsøkt papir og forbilledlig layout. Denne boken er blitt til i et tett samarbeid mellom Torsten Bløndal, Mogens Prip-Buus (en av Utzons nærmeste medarbeidere) og Utzon selv. Det er enestående at Utzon i en alder av nærmere 90 år, har maktet å følge opp denne bokserien og å bidra til en så fyldig presentasjon av sitt livsverk. Med dette har han etterlatt seg en rik arv til dagens og morgendagens arkitekter – også i bokform. 

Kronen på  verket
​Helge Hjertholm
Helge Hjertholm, sivilarkitekt MNAL.
Kronen på  verket
Publisert på nett 01. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2009. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.