Kulturbygg i Polen
  • Tittel: Form Follows Freedom - Architecture for Culture in Poland 2000+
  • Forfatter: Jacka Purchli, Janusza Sepioła (red.)
  • Utgivelsesår: 2015
  • Forlag: Miedzynarodowe Centrum Kultury Krakow

Hva kan kulturhusene vi bygger si om landet vi bor i? Det virker som et relevant spørsmål i en tid da en stor mengde kulturhus bygges her i landet. Boken Forms Follows Freedom prøver å svare på dette spørsmålet sett fra et polsk perspektiv. Norge er nemlig ikke det eneste landet som har brukt det første tiåret etter årtusenskiftet på å bygge kulturhus i alle slags former. Polens medlemskap i EU har ført til stor økonomisk vekst og i tillegg har overføringer fra EU gjort det mulig å bygge en rekke store kulturbygg det siste tiåret. Boken presenterer 26 bygg grundig, og har i tillegg fem artikler som setter byggene i en historisk og kontemporær kontekst. 

Som tittelen antyder ser forfatterne på godt og vondt en sammenheng mellom den friheten, både økonomisk og politisk, man har opplevd det siste tiåret og de byggene som er bygget. Denne friheten gir seg utslag i et stort spenn av uttrykksformer. Mens noen må sies å være svært vellykkede nyskapninger, er andre prosjekter rene pastisjer over kontemporære arkitekturuttrykk. Tekstene som beskriver de ulike byggene tar imidlertid ikke opp i seg spennet mellom de vellykkede og mindre vellykkede og står til tider frem som rene hyllester av byggenes suksess. 

En overordnet kritisk innfallsvinkel eller mer nøkterne beskrivelser av de enkelte byggene ville vært mer interessant. Også kapittelet som tar utgangspunkt i utdelingen av Mies van Der Rohe-prisen fremstår noe kuriøst. Kapittelet er en kartlegging av de nominerte og kortlistede prosjektene til prisen i 2015. Som i 2009, da Snøhetta vant med Operaen, er det ikke helt enkelt å se tendenser basert på de enkelte, enestående arkitekturverkene. 

Fra et norsk ståsted, der Polen de siste årene har vært mest kjent for de mange håndverkerne som er med å bygge våre nye kulturbygg, er det interessant å se ambisjonsnivået i deres hjemland. Selv om arkitekturuttrykkene som presenteres i boken kan diskuteres, er det håndverksmessige nivået høyt – og en del av byggene, som for eksempel Shakespeareteateret i Gdansk av Italienske Renato Rizzi, bruker muligheten og friheten til å skape uventet og utfordrende arkitektur. Nøkkelen til boken ligger i Jacek Purchlas artikkel “Poland’s Temples of the Muses”. Han gjennomgår den historiske utviklingen av kulturbygg i Polen med utgangspunkt i Piotr Aigners (1798-1802) Sybils Tempel, som ble Polens første nasjonale museum, og videre gjennom en rekke fine kulturbygg både fra 1800-tallet og i tiden frem mot andre verdenskrig. Nasjonalmuseet i Warzawa av Tadeusz Tolwinski, Karol Schayers museum i Katowice og Max Bergs Hala Stulecia i Wroclaw er gode eksempler på en rik arkitekturhistorie. 

I etterkrigstiden brukte man mye tid på å gjenoppbygge og rekonstruere bygg som ble skadet under krigen, som det store teateret i Warszawa og kunstakademiets bygninger. Arkitekt Oskar Hansen underviste på skulpturlinjen ved Kunstakademiet (det var som student her at Svein Hatløy fikk grunnlaget for det som skulle bli arkitektskolen i Bergen). Hansen hadde allerede da en egen plan for hvordan et kunstakademi skulle utformes og disse idéene blir trukket frem som en referanse for Kunstakademiets tilbygg fra 2014, tegnet av JEMS Architects. Slik blir dette bygget et eksempel på et prosjekt som binder sammen arkitekturhistorie, etterkrigstiden og nåtiden. 

Den type øyeblikksbilder av arkitekturen som denne boken er full av, må nødvendigvis også ta med det som ikke står seg godt når øyeblikket er forbi. Forms Follows Freedom er likevel en bok som bør være av interesse for norske kulturhusarkitekter og byggherrer, så lenge de ikke leser den som en mønsterbok. Spørsmålet er – hvem tar ansvar for en tilsvarende bok om norske kulturhus?

Kulturbygg i Polen
Joakim Skajaa
Joakim Skajaa er arkitekt MNAL. Han er partner i Eriksen Skajaa Arkitekter i Oslo og underviser ved Bergen Arkitekthøgskole og Arkitektur- og…les mer
Kulturbygg i Polen
Publisert på nett 30. september 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.