Landskapskunst
  • Tittel: Steen Høyer: Landskabskunst
  • Forfatter: Marianne Levinsen m.fl. (red.)
  • Utgivelsesår: 2006
  • Forlag: Kunstakademiets Arkitektskoles forlag, København
  • Antall sider: 352

Steen Høyer er professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole i København, landskapsarkitekt og billedkunstner. Boka Landskabskunst gjennomgår og gir oss høydepunkter fra Høyers store og varierte produksjon gjennom mer enn 40 år. Den er utgitt ved Kunstakademiets Kunstskoles forlag i 2006 i anledning Steen Høyers 60-årsdag og 10-årsjubileum som professor ved Kunstakademiets Arkitektskole.

«Landskabskunst, billedkunst og bygningskunst er romkunstens tre hjørnestene. Arbeidet med landskabet kan ikke betragtes isolered, fordi det udgør et samlet fundament for al fysisk udvikling i by og land – som et stort men samlet puslespil,» sier Høyer i bokas innledning.

Steen Høyers prolog leder inn til og oppsummerer bokas hovedanliggende, nemlig landskapskunst som romkunst, uløselig bundet sammen med billedkunstens og arkitekturens verden. Steen Høyer har utviklet sin landskapsarkitektur gjennom skisser, arbeider i en-til-en, modellforsøk og tegning, alltid i en lekende og undersøkende form. Han er dyktig med rommene og flink til å tegne. Arven fra lærere som C. Th. Sørensen og Sven-Ingvar Andersson skinner tydelig igjennom i de viste arbeidene, så vel som arven fra 60-årenes minimalister, konseptkunstnere og land art-pionerer. Hans usentimentale forståelse av det moderne landskapet, som prosess, dialektikk og romlig komposisjon snarere enn som bilde, åpner for den særlige Høyers-ke touch i de kompromissløse og konseptuelt usedvanlig klare prosjektene som boka viser oss.

Det er synd at bare få av hans landskapsprosjekter er realisert. Jord- og lysskulpturen i Esbjerg er blant høydepunktene i samtidig nordisk landskapskunst, og vi gleder oss til å se Nørrebroparken i København vokse frem i løpet av de kommende år. 

Boka har desto større verdi som inspirasjonskilde og referanse for alle som søker å forstå og utvikle meningsfylte prosjekter i landskaper under endring. Boka tar oss først med på en hverdagsreise i byen Danmark. Høyer ser på Danmark som et urbant landskap der urbanitetsgrad, tetthet og karakter varierer, men det er et menneskepåvirket landskap i urbaniserings- og globaliseringsprosessenes grep, hvor det begrepsmessige skillet mellom natur og kultur gir mindre og mindre mening. Hav, himmel og lys, flate, volum, masse og grenser er landskapets grunnelementer og romskapere. Høyer undersøker hverdagssituasjoner i landskapene, både landskaper i naturtilstand og de brukte eller bygde. Bildene spenner fra strandflaten i sommer- og vinterdrakt, over en nedlagt flystripe som naturen er ferd med å ta tilbake, bygninger, containere, bunkere, gjerder, halmballer og moloer, som representerer volum og masse i kontrast til flatene. Sporene i leiren der de vinner ut råstoff til å lage Lecakuler, og grushaugene og spuntveggene i massesorteringsanleggene har sin egen uoppdagede skjønnhet. Vi får et tilbakeblikk på Høyers minimalistiske og undersøkende installasjoner fra 1960- og 70-tallet, tydelig inspirert av og relatert til land art-pionerer som Robert Smithson og danske Peter Louis Jenssen. Kristine Jensen gir oss et snitt gjennom, og perspektiv på, Høyers seneste landskapsprosjekter, før kunstneren selv tar oss igjennom høydepunktene i hans egen produksjon fra 1965 til 2005. Disse undersøkelsene av rom og form er arbeider underveis, noen bokstavelig talt som studier fra reiser, andre som modellforsøk og en-til-en-undersøkelser av romlige installasjoner ute i natur- og byrom. Modell-lek som undersøker forholdene mellom flate, masse, volum, rom, geometri og flytende strukturer, gir en god introduksjon til de etterfølgende landskapsarbeidene fra de seneste år. De fleste er konkurranseutkast i spennet fra store landskaps- og byutviklingsprosjekter til lokale parker og monumenter. Tredjepremien i Waterloo-konkurransen fra 1989, der poppelrekkene er oppstilt som hærer og de falne minnes med hver sin stein og en hvit hagtorn, er blant høydepunktene, med en klarhet i som peker tilbake på den særlige nordiske tradisjon innen landskapskunsten som ble båret frem av de moderne mestere fra 30- til 60-tallet. «Trekroner fort» er et lokalt prosjekt, der fortet i sjøen utenfor København forankres i den store verden ved en laserstråle rettet mot Nordstjernen, mens befestningenes steinvolum står klart mot vannflaten, og tre eikelunder danner en myk kontrast til festningens og bygningenes strenge geometri. Den sirkulære Paradisøen i havnen i København har et ytre kompakt skall, som en festning, men er innvendig en paradishage med klatrende planter som speiler stjernehimmelen. 

I artikkelen «Things Take Time and Time Takes Things: The Danish Landscape» forteller Høyer om sin forståelse av det særlige ved det danske landskap, med forslag til metoder for utvikling av det: «Specifity of site», «Space as strategy» og «Surface as strategy» er grunnelementer i avdekningen av landskapets språk. Det stedspesifikke handler om destillering av stedets unike karakter og omformuleringen av denne karakteren i nye prosjekter. Romstrategi dreier seg om strategisk organisering av nye forhold, ikke om stilistisk genre. Det strategiske felt som landskaper blir organisert og formgitt på, er overflaten. På den står objekter som trær, hus, skoger og byer og danner romlige strukturer. 

Artikkelen har like stor gyldighet i forhold til en moderne forståelse av det europeiske, det norske eller det kinesiske landskap. Endelig avsluttes boka med Høyers herlige billedserie «Global garden» fra 2005, hans reisecollage av bilder fra Google med humørfylte skildringer av det urbane, globale landskapet. 

Steen Høyer lager landskapsarkitektur og billedkunst som speiler nåtiden med utgangspunkt i en global og lokal forståelse av en verden i rask endring. Forståelsen samler sted, tid og bærekraft gjennom tid, foranderlighet og prosess. Høyer er en av fagets virkelige nyskapere, gjennom sin undersøkende og lekende arbeidsform fortolker han sted og situasjon på en fremtidsrettet og ukonvensjonell måte, med virkemidler fra den felles formverden som landskapsarkitekturens og billedkunstens høydepunkter representerer. 

Boka gir inspirasjon og maner til ettertanke. Den utfordrer oss til å undersøke, forstå og fortolke landskapet på en måte som speiler samfunnets og landskapets dynamikk. Som Høyer påpeker trenger vi ikke nye stiler, men vi trenger endring av tilnærmingen til det å bygge og integrere landskapet i det urbane rom på alle nivåer, fra hage og plass til landsbygd og villmark.

Landskapskunst
Alf Haukeland
Alf Haukeland er landskapsarkitekt MNLA og ansatt i Asplan Viak hvor han er gruppeleder for landskapsarkitektene i Sandvika og Oslo. Han er…les mer
Landskapskunst
Publisert på nett 21. mars 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.