Lidenskap for hagekunst og botanikk
  • Tittel: Byens glemte hager
  • Forfatter: Dagfinn Moe
  • Utgivelsesår: 2018
  • Forlag: Fagbokforlaget
  • Antall sider: 384

Det har ofte blitt hevdet at Norges hagekunst er underutviklet. Den nylig lanserte Byens glemte hager er en bok som motsier dette utsagnet. Norge har en interessant hagekunsthistorie, som ikke bare fremstår som en kopi av europeiske idealer. Boken er også et bevis på at det finnes mye bevart kunnskap i arkiver, i terrenget, i eksisterende vegetasjon. Samtidig kreves det langvarig og kompleks forskning, og et møysommelig arbeid, å avdekke de skjulte og glemte hagene.

Forfatteren Dagfinn Moe sier selv at arbeidet med denne boken tok mer enn 17 år, og jeg antar at de to andre -redaktørene, -Synnøve -Kløve-Graue og Per Harald Salvesen, har hatt en viktig rolle i sluttføringen. Som professor i botanikk ved Universitetet i Bergen har Dagfinn Moe gjennom flere tiår spilt en uvurderlig rolle for utviklingen av den kultur-historiske delen av hans fag.

Byens glemte hager er en -etterlengtet bok, som rommer omfattende kunnskap om historiske hage- og parkanlegg i Bergen. Byen har over flere århundrer vært en sentral handelsby, hvor tilreisende og innbyggere ble mottakere og videreformidlere av hagekunst og planter. Bokens tidsreise starter med klostervesenet og renessansens byhager, og fortsetter med ulike hager vist på bykart fra 1600- og 1700-tallet. Landskapsstilen og etableringen av lystgårdene får en sentral plass, hvor også hagedammer vies et helt kapittel. Dette er et viktig tema som ingen virkelig har tatt for seg før Moe. Boken avsluttes med et kapittel om offentlige parker i Bergen. 

Arbeidet med boken har krevd en tverrfaglig tilnærming. Historiske hager består av terreng, vegetasjon, vann og arkitektoniske elementer. Samspillet mellom dem skaper det man kan kalle «en historisk hage». I tillegg kommer tidsdybden og konteksten til anlegget. For å forstå en historiske hage, må man ta i bruk ulike metoder fra ulike disipliner. En kombinasjon av kunsthistorie, vegetasjonshistorie, hagearkeologi og botanikk må til for å undersøke historiske hageanlegg på en vitenskapelig måte. Moe viser metodisk hvordan hagekunst og hagekultur bør undersøkes. Man kommer ingen vei om man bare fokuserer på for eksempel kunsthistorie. Hager og parker handler alltid om plantebruk, introduksjon av arter og hvordan de ble anvendt og tilpasset til en kontekst (i dette tilfellet Bergen). Boken avslutter derfor med plantelister som er nyttige for fageksperter, men også for dagens forvaltere av historiske anlegg. 

På en utmerket måte leder Moe leseren fra hagekunst og historie til hans hovedinteresse, vegetasjonshistorie og botanikk. Boken blir aldri kjedelig, og heller ikke for belærende. De mange fine illustrasjonene bidrar til en god helhetsopplevelse. Derfor er Byens glemte hager også en utmerket bok for en mer allmenninteressert leser, og ikke minst burde den være viktig lesning for enhver byplanlegger. Ingen steder er uten historie. Særlig moderne byplanlegging i Norge kan ha en tendens til å overse dette. Gjennom bruk av historiske kart viser forfatteren hvordan dagens grønnstruktur relaterer seg til historiske hage-anlegg i byen. Som Moe selv påpeker: dokumentasjon og ivaretakelse av historiske hageanlegg er nesten helt fraværende i moderne kommunale reguleringer. Noen unntak finnes, men fremdeles har man mest omtanke for verneverdig hus, mens kunnskap om hage- og parkanlegg er underrepresentert.

Også for Bergens turister (både norske og utenlandske) ville boken være et glimrende tilskudd. Bergen er så mye mer enn Bryggen, Fløibanen og Ulriken. Det etterlyses med dette en engelsk og gjerne en tysk utgave av boken.

Lidenskap for hagekunst og botanikk
Annegreth Dietze-Schirdewahn
Annegreth Dietze-Schirdewahn er professor i hagekunsthistorie, Institutt for landskapsarkitektur, LANDSAM-fakultet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Lidenskap for hagekunst og botanikk
Publisert på nett 01. juni 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2019. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
Stikkord Landskap hage