Materialer i landskapet
  • Tittel: Material i landskapet – om att åldras med skönhet
  • Forfatter: Desiree Johansson
  • Utgivelsesår: 2007
  • Forlag: Stiftelsen ARKUS och ARKUS-föreningen, Stockholm

Boken Material i landskapet – om att åldras med skönhet av Desiree Johansson er hovedsakelig rettet mot planleggere, bestillere og forvaltere av utemiljøer. Johanssons hovedspørsmål for denne publikasjonen er: Hvilket materiale kan vi velge og behandle slik at det kan eldes med skjønnhet?

Som et svar på dette gir hun oss først noen overordnede kapitler, «Om åldrande» og «Om skönhet», hvor hun drøfter hva vi opplever som skjønnhet, med et lite tilbakeblikk på historien og en oppsummering av dagens skjønnhetsforståelse. Så introduserer hun kapitlene «Åldrandeprocesser», «Att välja material» og «Att hantera material». Hun viser til materialenes bestandighet og påpeker hvordan et materiale kan (eller ikke kan) eldes med skjønnhet. Johansson avslutter med en katalog over de viktigste materialene som brukes i dagens uterom. I denne boken tar Johansson opp temaer som sjelden er blitt belyst frem til nå, men som egentlig er av stor betydning for faget. 

Materialer i utemiljø velges gjerne i forhold til hvordan vi ønsker å se anlegget rett etter ferdigstilling. Spørsmål om hvordan materialene ser ut etter bare noen få år, stilles dessverre ikke, og nødvendig vedlikehold blir ofte undervurdert av aktørene. Det kan tenkes at tilnærmingen til dette temaet er ulikt hos arkitekter og landskapsarkitekter. Landskapsarkitektene arbeider hovedsakelig med levende materialer og forutsetter ikke at anlegget er «ferdig» så snart håndverkerne har forlatt stedet. Denne faggruppen har en kontinuitet i tankene som muligens gjør det lettere å se et uterom med alle materialer i et lengre perspektiv. Landskapsarkitektene planlegger ofte med hensikt slik at et uterom først blir vakkert noen år etter ferdigstillingen. For arkitektene er det ikke slik: En bygning er på sitt fineste  rett etter ferdigstillingen, og den vil deretter forfalle med vind og vær og bruk.

Spørsmålet om hvorledes materialer kan eldes med skjønnhet, blir stadig mer interessant for offentligheten siden oppdragsgiverne ikke synes særlig opptatt av å investere i vedlikehold av uterom og bygninger. Der er det viktig å finne materialer som uten skjøtsel snarere får patina enn bruksspor, altså som snarere eldes enn forfaller. 

Boken tar ikke hensyn til sikkerhetspørsmål i forhold til gamle materialer. Langtidskvaliteten av materialene er avhengig av behandling under byggingen. Mangelfult arbeid i bygningsprosessen og for liten veiledning på byggeplassen kan føre til dårlig kvalitet i uteanleggene. Johanssons publikasjon inviterer leseren til å tenke disse problemstillingene videre, selv om hun ikke fordyper seg i dem. Spesielt bildene inviterer til en diskusjon over dette emnet, som burde utdypes ytterlige. Dessuten vil målgruppen ha nytte av litteraturreferansene. 

Materialer i landskapet
Annegreth Dietze-Schirdewahn
Annegreth Dietze-Schirdewahn er professor i hagekunsthistorie, Institutt for landskapsarkitektur, LANDSAM-fakultet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Materialer i landskapet
Publisert på nett 20. mars 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.