Mellom frihet og sikkerhet
  • Tittel: The City Between Freedom and Security
  • Forfatter: Deane Alan Simpson, Vibeke Jensen, Anders Rubing (red.)
  • Utgivelsesår: 2016
  • Forlag: Birkhäuser
  • Antall sider: 336

Skal frykt forme byene våre? Kan dagens krav om sikkerhetstiltak sammenliknes med tidligere tiders fortifikasjoner, eller er det andre mekanismer som er på gang? 

Innledningsvis i boken The City Between Freedom and Security utfordrer Michael Sorkin det tilsynelatende uangripelige spørsmålet om sikkerhet, i en presis refleksjon over om vi faktisk taper kampen for frihet, i byenes kamp mot terror og kriminalitet.

Redaktørene av boken, Vibeke Jensen, Deane Alan Simpson og Anders Rubing slår fast at for første gang siden middelalderen er det igjen etablert en forståelse av at byenes sentrum er en arena for kamphandlinger. Byens sentrum, som vi opplevde 22. juli i Oslo, kan plutselig og brutalt transformeres til en slagmark. Denne erfaringen har vært sentral for det omfattende arbeidet som boken bygger på. 

Det oppsiktsvekkende og svært produktive samarbeidet mellom Bergen Arkitekthøgskole og den norske sikkerhetstjenesten PST har resultert i denne boken som fyller vesentlige kunnskapshull. Med sine diskursive tekster, utvalgte eksempler fra ulike kanter av verden, intervjuer med eksperter og studentprosjekter er materialet mangfoldig og lett tilgjengelig. Målet med boken er å tilby et kunnskapsgrunnlag for et område som er omsluttet av hemmelighold og utilgjengelige regelverk. Redaktørene ønsker å sette søkelyset på de prioriteringene vi gjør i samfunnet i sikkerhetens tjeneste. 

Spørsmålene som stilles i boka følger flere linjer. Som leser bringes du inn i et bredt anlagt spekter av problemstillinger knyttet til byenes økende fokus på å sikre seg mot spesielt terrorangrep, men også generell kriminalitet. Boken problematiserer på en innsiktsfull måte både paradokser og pågående praksiser som vi kan finne i en rekke byer i verden. Den identifiserer og avdekker hvordan nye former for forsvarssystemer utvikles for de byrommene der vi alle ønsker å utfolde et vitalt byliv. 

“Spørsmålet er virkelig hvor langt vi er villige til å gå i sikkerhetens tjeneste og ikke minst hva som kan gå tapt.”

Boken dokumenterer hvordan fysiske tiltak – manifestert i ”security design” og overvåking – går hånd i hånd, og underbygger dermed Sorkins innledende refleksjon.  Spørsmålet er virkelig hvor langt vi er villige til å gå i sikkerhetens tjeneste – og ikke minst hva som kan gå tapt. 

Vi kjenner alle til hvordan prosessene med å utvikle et nytt regjeringskvartal har vist at arkitektonisk argumentasjon og idéutvikling har kommet til kort i møtet med sikkerhetskrav. Arkitektene som forslagstillere, programskrivere eller jurymedlemmer har ikke greid å trenge gjennom muren av sikkerhetsspørsmål og bokstavelig talt knekt sikkerhetskoden. Prosessene rundt utviklingen av det nye regjeringskvartalet viser at denne boken er viktig. Min eneste kritiske bemerkning er at den selvfølgelig skulle ha foreligget tidligere. Men nå er den her og dekker det store behovet for kunnskap og innsikt som er helt avgjørende for at vi som gir byen form skal kunne gi gode svar.

Eksemplene på prosjekter der byens interesser kan komme til kort i sikkerhetsspørsmål, stopper ikke i regjeringskvartalet. Et annet eksempel er hvordan PST har forpurret for lengst vedtatte planer om å bygge en ny gangbro som skulle sikre en trygg skolevei til Fernanda Nissen skole i Oslo. Andre forhold som vi kjenner godt til er vaktposter og sikkerhetsgjerder rundt ambassader og andre utsatte bygninger. Vi vet også at du knapt kan bevege deg gjennom byen uten å legge igjen digitale spor eller bli fanget opp av overvåkningskameraer. 

Spørsmål om sikkerhet omslutter oss i større og større grad, og er helt konkret med på å forme byene våre. Boken tydeliggjør at avveininger i spørsmål om sikkerhet utfordrer våre demokratiske prinsipper. For å sikre at vi tar de rette beslutningene om hvordan byene våre formes er denne boken et grunnleggende verktøy som alle politikere, utviklere, plan- og arkitektkontorer burde ha på bordet.

Mellom frihet og sikkerhet
Marianne Skjulhaug
Marianne Skjulhaug er instituttleder for urbanisme og landskap ved AHO. Hun er utdannet arkitekt og har praksis som byplanlegger. 
Mellom frihet og sikkerhet
Publisert på nett 15. januar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.