Mellom mange stoler
  • Tittel: Norske Stoler
  • Forfatter: Svein Gusrud og Mats Linder
  • Utgivelsesår: 2017
  • Forlag: Solum/Bokvennen
  • Antall sider: 239

Norske Stoler er skrevet av to entusiaster som formidler sin glede og facsinasjon over denne underkategorien av norske møbler gjennom et omfattende billed-materiale og tekster som viser store detalj-kunnskaper om produktene, designerne og produsentene. Hensikten er å formidle design og produksjon av norske møbler og å bidra til debatt om norsk møbelproduksjon, fortalt mot et historisk bakteppe som spenner fra middelalderen og de første kirkestolene frem dagens stoler som tegnes digitalt i Norge og produseres i utlandet.

Boken er bygget opp med en kronologisk gjennomgang av norske møbler og da spesielt stoler. Stolen er valgt fordi den viser endringer i materialvalg, produksjonsmåter og estetiske verdier på en pedagogisk måte. Hvert produkt blir som oftest presentert med navn på designer og produsent og opplysninger om tilblivelseshistorie og mottagelse på kort og lang sikt. 

Videre starter hvert kapittel med en gjennomgang av hva som skjer internasjonalt innen møbel-design i den omtalte perioden, slik at norsk møbeldesign settes i kontekst. Det er godt tenkt, men det er et åpent spørsmål hvor relevante disse internasjonale impulsene var i samtiden, og sammenhengen med den faktiske norske møbelproduksjonen. Samtidig legges det liten vekt på den sentrale rollen tidsskriftet Bonytt har spilt for formidling av designideologi til designere, produsenter og brukere fra 1942 og til langt ut på 1970-tallet. Dermed blir det svakeste ved boken forsøket på å sette designen inn i en historisk sammenheng og å begrunne og forklare endringer i designideologi ut fra historiske endringer. Her blir historien i første rekke båret frem av enkeltindivider, designere og produsenter. Det er vanskelig å få tak i hvilke som er de viktigste stolene, både klassikere og prototyper blir fremstilt på samme måte. 

Fortellingen om hvordan norsk møbel-design blir formidlet hjemme og ute er også interessant, med møbelutstillinger i boliger, tilfluktsrom(!), varemesser og juryerte utstillinger. Men også her er fremstillingen summarisk og det mangler viktige utstillinger som Landsforbundet Norsk bruks-kunsts utstillinger på Kunstnernes hus og hvordan disse ble omtalt i fagpressen.

Samspillet mellom møbeldesignere og produsenter er på sin side spennende les-ning om ulike typer konstellasjoner i selv-stendige designteam, designteam knyttet til produsenter eller selvstendige freelancere som tegnet for flere produsenter. Det ser ut til å være krevende å arbeide alene, de som lykkes best inngår ofte i to-spann eller større team. 

“Boken er bygget opp med en kronologisk gjennomgang av norske møbler og da ­spesielt stoler.”

Jeg har også hatt stor glede av å ha blitt kjent med mange stolmodeller, og historien bak produktene. Men noen ganger har jeg ønsket meg mer av teksten, som hjelp til å se det unike ved produktet eller det spesielle rundt design- og produksjonsprosessen. Grafisk designer Jan Pahle har bidratt til en ryddig og attraktiv presentasjon av et i utgangspunktet meget uryddig billedmateriale, fra katalog til mer “coffetable”.

Boken er tenkt som fagbok for kunst- og designhøgskoler. Den er pedagogisk bygget opp, med kapitler som deler opp historien fra 1950 i 10-års episoder, og billedtekster. Det er et relativt fyldig appendiks, med navn på møbeldesignere, kilder, noter, litteraturhenvisninger og stikkord. Men dette kunne vært utvidet med navn og årstall på sentrale produsenter, designteam, viktige møbelmesser etc. for lettere kronologisk oversikt. Et av siktemålene er å inspirere til at det skrives mer om norsk møbeldesign. Det tror jeg den kan. Det er fortsatt mange møbler, designere og møbelprodusenter som ikke er satt inn i en samlet helhet, og det mangler fortsatt en mer akademisk publikasjon som i enda større grad kan sette norsk møbeldesign inn i en historisk kontekst, i forhold til designideologier og motsetninger mellom disse. 

Mellom mange stoler
Hilde Mortvedt
Hilde Mortvedt er interiørarkitekt MNIL og kunsthistoriker.
Mellom mange stoler
Publisert på nett 28. februar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.