Norsk kunsthåndverk og design i ny utgave
  • Tittel: Formgitt i Norge
  • Forfatter: Fredrik Wildhagen. Redigering og etterord av Leena Mannila
  • Utgivelsesår: 2012
  • Forlag: Unipub
  • Antall sider: 434

I 1988 utkom Fredrik Wildhagens bok Norge i Form – Kunsthåndverk og design under industrikulturen. Det var den første samlede fremstilling av moderne norsk kunsthåndverk og design fra 1800-årene og frem til slutten av 1980-tallet. Boken ble viktig litteratur for designstudenter og alle andre med interesse for norsk design og kunsthåndverk. 

Nå foreligger en ny utgave av boken, redigert av Wildhagens enke, Leena Mannila. Wildhagens opprinnelige tekst er beholdt, bare feil er rettet og datoer justert. Wildhagen skrev ledig og interessant om alle de viktigste utøverne og produktene av betydning for utviklingen av norsk kunsthåndverk og design. Teksten følger en kronologisk orden, og er delt inn i fire deler. Den første delen starter med omleggingen fra kunsthåndverk til industriproduksjon på 1800-tallet og frem til første verdenskrig. Del to omhandler brukskunst og design i den første fasen av den internasjonale modernismen og avsluttes ved annen verdenskrig. Etterkrigstiden tas opp i del tre, som omhandler Scandinavian Design og det sosiale engasjementet i arkitektur og design. I del fire presenteres utviklingen innen kunsthåndverk og design i tiden fra 1970 til 1988. 

Den første utgaven av boken var rikt illustrert og kom ut i et mellomstort format; layout var utført av Roar Høyland, mangeårig rektor, lærer og kollega av Wildhagen ved SHKS. I den nye utgaven er formatet mindre, men tykkere, ifølge forordet for å oppnå større lesevennlighet. Bildematerialet er rikere, med flere helsides foto. Yokoland har stått for den grafiske utformingen, og layout er endret til enspaltes sider, fonter i overskrifter og brødtekst er modernisert og bokens hovedinndeling er klarere fremhevet. 

1988-utgaven hadde et foto av ett stilrent produkt (kvartsur av Morten Kleppan) på forsiden. I den nye utgaven er forsidebildet skiftet ut med et foto av et stort utvalg designgjenstander, i alle størrelser – fra hele den norske designhistorien. Baksiden har fått et tilsvarende foto. Samlingen av disse gjenstandene på ett bilde er unikt, fremheves det i forordet. Det uheldige er at nettopp blandingen av former og størrelser og den tilfeldige plasseringen utover gulvet gjør at alle produktene på bildet fremstår som små og likegyldige. Dette valget av foto er underlig, siden noe av hensikten med nyutgivelsen nettopp er å fremheve gjenstandene boken omtaler med større bilder enn i førsteutgaven. Redesign er ikke nødvendigvis bedre design… 

Ellers er bildematerialet i boken supplert med flere og bedre bilder, tegninger og fotos. Det gjør den morsommere både å lese og å bare bla i. 

Leena Mannila har føyet til et etterord med en oppdatering på designutviklingen fra 1990 frem til 2011. Denne teksten er dessverre blitt så komprimert, kortfattet og spekket med navn og data at den er vanskelig å lese. Det fremstår mest som en foreløpig disposisjon for en ny, femte del av boken. 

Den nye boken er utstyrt med et utførlig person- og produsentregister og utvidede litteratur- og bildelister. Det engelske sammendraget som fantes i førsteutgaven er sløyfet, noe som er synd for engelsktalende studenter i Norge, og for utenlandske forskere som kunne ha glede av boken som kilde. 

Jeg var begeistret for boken da den kom ut første gang, og jeg blir også glad i den moderniserte versjonen. Den er delikat i trykk og papirvalg, og de røde skillearkene mellom de fire hoveddelene er forfriskende. Den gode boken har fått en oppgradering den fortjener.

Norsk kunsthåndverk og design i ny utgave
Ellen S. Klingenberg
Ellen S. Klingenberg er interiørarkitekt MNIL, arkitekt MNAL og professor emerita ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Norsk kunsthåndverk og design i ny utgave
Publisert på nett 12. mars 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2013. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.