Ny dansk landskapsarkitektur
  • Tittel: Ny Agenda 2 – Dansk land­skapsarkitektur 2009-13
  • Forfatter: Annemarie Lund
  • Utgivelsesår: 2014
  • Forlag: Forlaget Bogverket
  • Antall sider: 200

Dansk landskapsarkitektur har en lang og sterk tradisjon, og en høy stjerne her i Norge. Forventningene er derfor store til den nye boken om dansk landskapsarkitektur, Ny Agenda 2. Boken har som mål å gjøre opp status over de beste danske landskapsprosjektene gjennomført i perioden 2009-2013, og er en oppfølger til boken Ny Agenda som kom ut i 2009 og omhandlet dansk landskapsarkitektur i perioden 2003-2008. 

Boken fra 2009 viste at dansk landskapsarkitektur var på god vei inn i byplanleggingen og at landskapsarkitektene stadig tok over nye roller i planleggingen og utviklingen av våre omgivelser. Overraskelsen er derfor stor over at de utvalgte prosjektene i Ny Agenda 2 i stor grad består av tradisjonelle landskapsprosjekter. Mens den forrige boken fokuserte på landskapsarkitekten som urbanist, viser den nye boken i sterkere grad landskapsarkitekten som selvstendig formgiver. 

Utvalget av prosjekter er imponerende, og til tross for finanskrisen som slo inn i 2008 er flere av dem storslagne anlegg tilrettelagt for offentligheten. Flere av prosjektene, spesielt de historiske restaureringsprosjektene, men også de mindre og mer hverdagslige prosjektene, er imidlertid finansiert via fond som Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond. Det kan se ut til at også den private interessen for fellesskapets rom er sterkt økende.

Boken er behagelig lesning, og viser at den danske tradisjonen med sparsom bruk av virkemidler, robuste materialer og klare former videreføres. Selv de prosjektene som omfatter lek og bevegelse har i stor grad en ro og begrenset bruk av materialer og form. Utvalget av prosjekter gjør meg likevel usikker på om boken virkelig viser trenden i dansk landskapsarkitektur i perioden. Snarere kan det virke som om utvalget er preget av prosjekter hvor landskapsarkitekten har hatt en tradisjonell formgiveroppgave og -rolle. Dagens planlegging er i sterkere og sterkere grad flerfaglig, og prosjekter utvikles i stor grad gjennom prosess og brukermedvirkning.   

Det er i kapitlene som tar for seg klima og vegetasjon man kan ane en ny tendens. Disse prosjektene viser en større grad av utprøving og løsrivelse. Det er prosjekter som styrer naturen ved å spille på lag med den. I motsetning til de historiske anleggene hvor mennesket formet naturen, blir nå naturens egne prosesser tatt inn i utformingen. 

Dessverre er kvaliteten på boken avhengig av prosjektene som sendes inn. Boken kunne gitt en tydeligere fortelling om hva som rører seg i dansk landskapsarkitektur om forfatteren hadde tatt en mer aktiv rolle i utvelgelsen av prosjektene og beskrivelsen av tendenser. I stedet er den blitt distansert, og bakoverlent. Prosjektene presenteres veldig likt, og billedbruken klarer i liten grad å formidle det sanselige og det uendelige og flyktige i landskapsarkitekturen. 

Thorbjørn Anderssons og Ida Diedrichs kapitler utfyller prosjektene og løfter bevisstheten rundt det vi ser i prosjektpresentasjonen.  

Ny agenda 2 viser at dansk landskapsarkitektur står godt i sin tradisjon, samtidig som den viser tendenser til nytenkning og strategier som gjør at landskapsarkitekturen kan ha en spennende rolle også i framtiden. Boken viser ikke minst at det finnes en gledelig vilje til å investere penger i de offentlige rom. 

Ny dansk landskapsarkitektur
​Christine Gjermo
Christine Gjermo er landskapsarkitekt MNAL, partner i Pir II Oslo AS og professor II ved institutt for byform og planlegging, NTNU.
Ny dansk landskapsarkitektur
Publisert på nett 16. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.