Nybrott i bygg­økologi
  • Tittel: Byggekologi – Kunnskaper för ett hållbart byggande
  • Forfatter: Varis Bokalders og Maria Block
  • Utgivelsesår: 2014
  • Forlag: Svensk Byggtjänst
  • Antall sider: 512

Den svenske “byggøkologibibelen” Byggekologi – Kunnskaper för ett hållbart byggande er ute i ny utgave. Noe av det beste med denne boka er at vi her finner systematisk informasjon om de fleste vanlige byggematerialer, vurdert og sammenliknet med tanke på klimautslipp, anvendt energi for produksjon og vekt per enhet. Dette er nyttig kunnskap, og i og med at de er sortert etter bruk, er det rimelig enkelt å finne fram. Materialoversiktene inngår i bolken “Sunda hus”. Her finner vi også temaer som byggestart, fukt, radon, rengjøring og lyd og ulyd. 

Kapittelet om ventilasjon gir en særdeles bra pedagogisk innføring i tematikken. Noe overraskende er det derfor at forfatterne, som var blant kritikerne til den nye satsingen på balansert ventilasjon, i liten grad kommer inn på debatten. Det virker som reservasjoner om støyproblemer og luftforurensinger er borte. Snarere framheves det, og nokså ensidig, at de nyeste ventilasjonssystemene er rensligere, enklere å betjene og stillere i drift – og ferdig med det?

En viktig del av bokas nybrottsarbeid er en gjennomgang av ulike systemer for miljøklassifisering. Forfatterne har identifisert åtte slike systemer (BREEAM, Code for Sustainable Home, DGNB, EcoEffect, CASBEE, LEED, Miljöklassad Byggnad og Mierfgie). De sammenlikner og presenter alle systemene. Utmerket! Imidlertid er det veldig mye informasjon både her og på en del andre sider – det kunne med fordel ha vært mer “luft” i oppslagene. Boka presenterer også en håndfull ulike lavenergiboliger med erfaringer sett i forhold til mål og forventninger. Bra og anvendelig! 

Målt per innbygger er det nordmenn som bruker klart mest elektrisitet i verden, faktisk om lag 50 prosent mer enn i Sverige. Danmark ligger igjen 50 prosent under Sverige. Det er strømprisene som er utslagsgivende. Boka argumenterer uansett nivå på strømpris for å redusere bruk av elektrisitet. Her er gode gjennomganger av hva som kan oppnås ved bruk av moderne hvitevarer og andre elektriske apparater, belysning og så videre. Siden mye av dette ofte kan dreie seg om utskifting av eksisterende utstyr, ville det ha vært interessant med eksempler på hva det koster i energi og utslipp å kaste fungerende eksisterende utstyr for deretter å kjøpe nytt. 

De 200 siste sidene omhandler konkret planlegging for å bygge et bærekraftig samfunn (og ikke bare enkelte bygninger). Igjen er her mye nyttig, men lite er nytt. Her er for eksempel for lite materiale om erfaringene fra transformasjoner og fortettinger, som de siste tiårene har pågått i de fleste etablerte byer og tettsteder, ikke minst i Norden. Et annet slikt tema kunne være de såkalte Newtowns, som var populære i Storbritannia på 1960- og 1970-tallet.

Boka foreligger nå i sin tredje utgave. Den har over 500 sider og er ganske dyr (800 SEK fra forlaget + frakt). Er den verdt prisen? Jeg må vel nærmest si et tja. 

Nybrott i bygg­økologi
Odd Iglebæk
Odd Iglebæk er arkitekt og journalist.
Nybrott i bygg­økologi
Publisert på nett 16. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.