Priset arkitektur 1904-2000
  • Tittel: Priset arkitektur 1904-2000/Prize-winning Architecture Bygninger belønnet med A.C. Houens fonds diplom
  • Forfatter: Ulf Grønvold (tekst)/Jiri Havran (fotos)
  • Utgivelsesår: 2000
  • Forlag: Arkitekturforlaget, Oslo
  • Antall sider: 200

Enhver som har beskjeftiget seg med norsk arkitekturhistorie fra det 20. århundre, har før eller siden støtt på bygninger «belønnet med A.C. Houens fonds diplom». Vi har gjerne tatt opplysningen til etterretning og respektfullt merket oss at dette er et kvalitetsstempel. – Men der stopper kunnskapen om den prisgenerøse A.C. Houen. – Hvem som skjuler seg bak navnet, har vi visst lite om. Hvilke bygninger som har blitt tildelt prisen i et større perspektiv, har vi ikke hatt oversikt over. Og når tildelingene har blitt foretatt, har vi aldri tatt oss tid til å undersøke. 

Nå foreligger, mellom to permer, svarene på så å si alle våre spørsmål. Arkitekturforlaget, med støtte av Norsk kulturråd, har laget en viktig publikasjon for både arkitekturhistorikere og allment arkitekturinteresserte. Den vakre, gjennomillustrerte og oversiktlige boken Priset arkitektur 1904-2000. Bygninger belønnet med A.C. Houens fonds diplom kan brukes som referanseverk for fagfolk og tjene som oppslagsbok for legfolk.

Jiri Havrans presise fotografier bringer oss inn i dette utvalget av norsk arkitekturverden, mens Ulf Grønvolds knappe tekst setter bygningene inn i historisk kontekst. Sammen med en presentasjon av mannen bak prisen, samt nyttig listemateriale over tildelingsår, prisbelønte verk og deres arkitekter, har vi fått en håndbok som kommer til å bli hyppig brukt i studier av norsk 1900-tallsarkitektur.

Prisen og historien

Den korte presentasjonen av Anton Christian Houen gir et glimt av en generøs kulturpersonlighet som norske arkitekter bør føle seg forpliktet til å minnes i dyp takknemlighet. Gjennom fondet han opprettet har Norske Arkitekters Landsforbund hatt mulighet til å løfte frem mange navn og til å motivere sine medlemmer til å strekke seg mot god arkitektur. Vissheten om prisens eksistens har uten tvil virket befordrende på så vel etablerte som yngre arkitekter, der de med lang fartstid har fått befestet sine posisjoner, mens de unge har sett det som en inngangsbillett til det gode selskap. 

At det «gode selskap» ikke besto av kvinner før i 1975, betegner en mangel på aksept av kvinnelige arkitekter og en lav respekt for deres verk. Med denne boken vet vi i det minste at 3 av 87 tildelinger er gitt kvinner. Når vi vet at NAL har hatt 1200-1300 kvinnelige medlemmer i løpet av århundret, føyer også Priset arkitektur seg til historiens usynliggjøring av kvinner i arkitektyrket og utløser mange arkitektfaglige problemstillinger.

Listen over bygg som har mottatt utmerkelsen, danner likevel et godt tverrsnitt av norsk arkitekturhistorie, selv om man nok hadde, som også Grønvold sier i innledningen, fått et annet utvalg dersom man «hadde startet med blanke ark og tilbakeblikkets klarsyn». Andre subjektive valg ville naturligvis gitt en annen liste. Derfor hadde det vært interessant med noen ord om juryene, og om kriteriene for å velge ut og sette sammen innstillingskomitéene, og kanskje også litt mer om fondets retningslinjer for estetikk. 

Til forskjell fra flere andre norske arkitekturhistoriske oversikter, forteller denne boken imidlertid ikke bare en historie om arkitekturen i Oslo-området, men viser også regional spredning.

Øyet og ånden 

For alle kategorier brukere er boken først og fremst en øyets lyst. Nok en gang beviser Jiri Havran at han er norsk arkitekturfotografis suverene mester. Gjennom hans linse får vi overblikk over arkitektur i mange situasjoner, vi suges inn i rommenes spenningsfylte skjønnhet og blir vist bygningers essensielle detaljering. Havrans fotografier gir oss muligheter til å oppleve det estetiske begjær, de gir oss et «arkitektonisk kick» uten at vi er på stedet. (Det må være dette min kollega kaller «arkitektporno»). Bokens billedmateriale forteller en attraktiv historie, som samtidig gjør oss berusende lykkelige og stolte av vår egen bygningsarv. Derfor er jeg glad for Margo Øhrns engelske oversettelse, slik at Prize-winning Architecture kan sendes ut i verden.

At dette er ment å være en billedbok i coffeetable klassen, viser den sidemessige fordelingen. Av 200 sider er ca. 25 % tekst, der Ulf Grønvold får den nesten umulige oppgave å skrive 1900-tallets arkitekturhistorie på 18 luftige sider. Likevel, med sin rutinerte redaktørerfaring som redskap, gir Grønvold sin versjon av historien, fortalt i ni decenniums-bolker. Ganske grovt skisseres internasjonale, nordiske og nasjonale arkitekturtendenser, der utvalget av historiske highlights ikke alltid er forståelig eller virker like velbegrunnet.

Formen og nytten

Den oversiktlige layout, signert Reidar Holtskog, understreker bokens ryddige struktur. Særlig er repetisjonen av prisbelønte bygninger i lite fotoformat på de engelske tekstsidene et fortjenestefullt grep. For oss som er av den late sorten, er det nyttig med korte oversikter som sparer oss for å slå opp i det mer krevende listemateriale eller stadig å måtte gå tilbake til teksten. 

Like begeistret er jeg imidlertid ikke for utvalget av vignetter til de norske tekstsidene. Layoutmessig er de små strektegningene en vellykket introduksjon til kapitlene, men her er det en ulogisk og urytmisk sammenblanding av fasade- og plantegninger, der internasjonale, nordiske og noen få norske hovedverk synes betydningsmessig sidestilt. Pedagogisk sett tror jeg rekken av vignett-tegninger vil føre til mer forvirring enn til oppklaring. Herved er jeg ved den siste dråpe malurt i min bokomtale. 

Summa summarum: Denne boken kommer garantert til å bli viktig i både kunst- og arkitekturhistorieundervisningen. – Og jeg håper at mange med meg vil ha denne vakre og nyttige boken liggende lenge på sitt sofabord, før den får sin permanente plass i bokhyllen ved siden av andre livsnødvendige leksika og oppslagsbøker.

Priset arkitektur 1904-2000
Publisert på nett 16. oktober 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2000. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.