SPOR – Norsk arkitektur 2005–2010
  • Tittel: Spor. Norsk arkitektur 2005–2010
  • Forfatter: Nina Berre (red.)
  • Utgivelsesår: 2011
  • Forlag: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
  • Antall sider: 204

SPOR er katalogen til den første av de periodiske utstillingene av norsk samtidsarkitektur som har vært vist i det nye Arkitekturmuseet – i seg selv en begivenhet. (Fem tidligere mønstringer har omfattet årene fra 1975 til 2005.) 

Gjennom 205 sider presenteres her 42 realiserte prosjekter fra tidsrommet 2005–2010. Boken er delt i tre deler. Første del omfatter to oversiktsartikler skrevet av hhv. Arkitekturmuseets nye direktør, Nina Berre, og professor ved Arkitektskolen i Lund, Christer Malmström. Andre del er selve prosjektkatalogen, og den tredje og siste delen består av en artikkel av kunsthistoriker Leif Maliks. Siden alle prosjektene har vært grundig presentert i andre tidsskrifter, er det hovedsakelig artiklene som gjør boken interessant. 

Nina Berres artikkel har tittelen ”Oppdaget”, og beskriver en utviklingshistorie om hvordan norsk arkitektur, særlig de siste fem år, har markert seg i og utenfor landet. Dette oppsvinget har sammenheng med at den nyrike oljenasjonen både har hatt økonomi og en genuin vilje til å satse på og finansiere nye prosjekter. Operaen, Holmenkollbakken og Nasjonale turistveger utgjør i så måte ytterpunktene av en ambisiøs pengebruk med høy arkitektonisk kvalitet. Berre påpeker dreiningen fra etterkrigsperiodens sosialpolitiske arkitektoppdrag, hvor boligbyggingen var sentral, til dagens bygging av utdanningsinstitusjoner, skoler, museer, kulturbygg og næringsbygg, både i offentlig og privat regi. 

Christer Malmström hevder i sin artikkel ”Från drömmarnas landskap til stadslandskap” at norsk arkitektur har sin egen genuine og unike karakter som handler om hvordan vi forholder oss til natur og materialitet. Han ser en stor spennvidde i arkitektoniske uttrykk som representerer en internasjonal orientering, men også en romantisk holdning med innslag av naivitet. Operaen, Tautraklosteret, Forsvarets ledelsesbygg og Gyldendalhuset trekkes her fram som positive eksempler. Til slutt demper han litt av sin begeistring med spørsmålet om vi også vil være like dyktige til å håndtere klimautfordringene.

Leif Maliks artikkel har tittelen ”Fra Ålhytta til V-house, norsk arkitektur i oljealderen”. Ålhytta fra 1966 oppfatter han som en videreføring av Knutsen-tradisjonen i all dens enkelhet, og han finner mye av de samme holdningene også i de siste års arkitekthytter og eneboliger. I en omfattende gjennomgang av arkitektoniske tendenser gjennom 35 år gir Maliks en skarp og poengtert ”utenfrakritikk” av tidstypiske arkitektoniske grep. Han er bl.a. kritisk til brutalismen i modernistiske prosjekter på 70-tallet, men også til pålimte motiver og manglende forståelse for klimatilpasning. Maliks skriver med en viss ironi og en stillfarende humor som er forfriskende.

Katalogdelens prosjekter er ordnet i 11 ulike kategorier: Utenfor Norge, Eneboligkvaliteter, Boliganlegg, Installasjoner, Nytt i gammelt, Statlige intensjoner, Lokale kulturbærere, Utdanning og skole, Rekreasjon og friluftsliv, Nasjonale turistveger og til slutt Bytransformasjoner. Utvalget forteller om et stort mangfold av oppgaver i disse fem årene. De fleste prosjektene er presentert på fire sider: en helside med en kortfattet, poengtert beskrivelse, en helside med foto av prosjektet og deretter to sider med plan, snitt og fasader. Prosjektpresentasjonen er svært nøktern i sin svarthvite enkelhet, og en kunne nok ønsket seg færre og større tegninger og noen flere prosjektfoto – gjerne i farger. Det ville gitt dokumentasjonen et bruksområde utover en ren referansekatalog. 

Helge Solberg
Helge Solberg, førsteamanuensis og faglærer ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning, NTNU.
SPOR – Norsk arkitektur 2005–2010
Publisert på nett 23. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.