Stein på stein
  • Tittel: Stein på stein. Stein som byggemateriale i Norge
  • Forfatter: Dagfinn Trømborg
  • Utgivelsesår: 2003
  • Forlag: Forlag, Trondheim
  • Antall sider: 181

Da Nidarosdomen i Trondheim ble bygget og restaurert, hentet man stein fra mer enn femti forskjellige steinbrudd, og plukket fra det beste som var tilgjengelig. Slik kan man også karakterisere Dagfinn Trømborgs bok, Stein på stein, som et plukk blant det beste av det som finnes i Norge innen steinbygging. Trømborgs intensjon har vært «å samle stoff for å lage en oversikt som viser hvordan stein opp igjennom vår historie har vært brukt». Boken er både en samling av presentasjoner av steinbygg, en dokumentasjon av ulik bruk av stein, et innblikk i redskapskapsbruk og arbeidsmetoder og i tillegg en utdypende gjennomgang av stein som materiale ut fra et geologisk perspektiv. 

I møte med bokens struktur blir jeg noe rådvill. Det sprikende stoffutvalget minner om en kjent sjanger innen skolebokfloraen, hvor det fortelles og vises litt av hvert en smule ukritisk eller tilfeldig og uten klare intensjoner. Kanskje denne boken bedre kan leses som en samling av notater, fortellinger, kommentarer og bilder enn et gjennomarbeidet, helhetlig verk? Mye av det som vises, angis kun med navn og sted i en billedtekst til et enkelt bilde. Andre bilder fremstår som en del av en mer gjennomtenkt fortelling eller kommentar. Det er ofte vanskelig å følge hva forfatteren selv mener er viktig eller viktigst.  Men boken er allikevel lett å forholde seg til for den som er interessert i bygging med stein og ønsker å vite hvilke bergarter som finnes i Norge, eller hvilke typer stein som har vært brukt til hvilket formål. Hvor finner man steinbrudd for skifer eller kleberstein? Finnes det fjøs av marmor? Boken har svar på det. Jeg fortsetter å bla, lese og undre meg over interessante prosjekter. Jeg ser på de presenterte steinbroene og leser meg inn i Tromborgs historier om «desse karene» fra skiferbruddene som «tenar sine tre, fire hundrad kroner midt på svartaste vinteren medan mange andre ligg inne og syg på labben». Skulle gjerne sett mer, visst mer. Spørsmålet om hva som finnes innenfor steinhåndverket i Norges historie, og hva man har fått til av interessante løsninger, fører fort til fabuleringer rundt spørsmålet: Hva lar seg gjøre? Ut fra dette spørsmålet er Trømborgs bok en fin begynnelse. Som et første sted å se på norske steinbygg, og til en viss grad for oversiktens skyld kan Trømborgs bok være en god inspirasjonskilde. Boken er kanskje begynnelsen på en viktig dokumentasjon av den kulturarv som steinhåndverket er. 

Foto: Tommy Ellingsen
Einar Bjarki Malmquist
Einar Bjarki Malmquist er arkitekt MNAL og var fagredaktør i Arkitektur N frem til 2017.
Stein på stein
Publisert på nett 01. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2005. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.