The cool sea
  • Tittel: The Cool Sea: a waterfront regeneration toolkit
  • Forfatter: Lucy Tennyson
  • Utgivelsesår: 2007

Publikasjonen The Cool Sea er sluttrapporten fra et treårig samarbeidsprosjekt mellom ni nordsjøbyer (Aalborg, Edinburgh, Gateshead/Newcastle, Göteborg, Hamburg, Hull, Odense, Oslo, Schiedam). Disse byene har, som havnebyer flest, opplevd en mer eller mindre sammenlignbar utvikling når det gjelder endringer i cargobehandling, (fiske)industri og andre konsekvenser av globale økonomiske endringsprosesser. 

Felles for disse byene er at de har satt i gang en strategisk regenerering og bærekraftig utvikling av havneområdene for å møte denne utfordringen. Et av de viktige mål for alle de ni byene har vært å gjenskape forbindelsen mellom den indre by og havet. 

Waterfront Communities Project er et action research-prosjekt hvor en samling av forskere, fagfolk, studenter og publikum i et interregionalt nettverk har utvekslet og integrert sine respektive erfaringer fra lokale byutviklingsmetoder. The Cool Sea er resultatet av denne oppgaven. Boken gir en oversikt over kulturelt forskjellige planleggingsprosesser og forteller hvordan den ene metoden kan lære av den andre. Boken ønsker å være et verktøy, en «redskapskasse» som kan bistå beslutningstakere, fagfolk og politikere i forsøket på å forstå aktuelle utfordringer i en havnetransformasjon. 

I tillegg til å være en kasse full av hjelpemidler er boken også en eksempelkatalog som viser praktiske løsninger på konkrete utfordringer. I de skandinaviske eksemplene ser man – som så ofte ellers – en vilje hos det offentlige til å inkorporere arkitektekspertise tidlig i planleggingsprosessen. Denne tradisjonen, kombinert med en relativt stor åpenhet i prosessen, synes å være den erfaringen de ikke-skandinaviske byer kan lære mest av. Under lesingen av The Cool Sea får man ellers inntrykk av at de folkevalgte i alle de ni byene har en tendens til å overstyre de faglige miljøene, og man kan tvile på om politikere i det hele tatt kan læres opp.

The Cool Sea gjenspeiler også på andre områder en kompleks urban virkelighet, men både innholdet og strukturen i redskapskassen er så tydelig forklart i introduksjonen at man får nesten full oversikt over denne virkeligheten. Boken er dessuten redigert slik at den tillater surfing gjennom materialet, som omfatter temaer som infrastruktur, forholdet mellom det offentlige og det private, event-strategier, temporære tiltak og publikumsdeltakelse.

Erfaringene fra de respektive byer og resultatene fra fellesforskningen blir presentert ved hjelp av forskjellige lag av informasjon. Et første lag består av retningslinjer som kan ha betydning for utvikling av havneområder generelt. Et annet lag er presentasjonen av selve redskapet som kan brukes for å følge disse anbefalingene. Et tredje lag beskriver en spesifikk kontekst og relevant lokal erfaring med konkrete temaer. Et fjerde lag viser noen høydepunkter i hvordan prosjektpartnerne har løst spesifikke praktiske utfordringer. 

Utfordringen i et action research-prosjekt som dette er ofte å finne en tilfredsstillende måte å presentere kompleksiteten i et nettverkbasert forskningsmateriale. The Cool Sea er et eksempel på at dette kan gjøres på en strukturert og oversiktlig måte. Boken gir innsikt i hvordan intellektuelt og kulturelt samarbeid mellom akademia, fagmiljøer og byråkratiet kan se ut, og hva det kan resultere i. 

Fakta

Publikasjonen kan skaffes ved henvendelse til Institutt for Urbanisme på AHO. 

The cool sea
Publisert på nett 20. mars 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.