Tidenes norske arkitekturdebatt
  • Tittel: Debatten om Stortingsbygningen 1836-1866
  • Forfatter: Mari Hvattum (red.)
  • Utgivelsesår: 2016
  • Forlag: Pax Forlag
  • Antall sider: 363

Mari Hvattum er en bunnsolid arkitekturakademiker og ikke minst en strålende formidler, både som foreleser og forfatter. Det er dermed som forventet at det omfangsrike forordet til antologien Debatten om Stortingsbygningen er engasjerende lesning. Som et destillat av de sentrale punktene i den videre tekstsamlingen og ikke minst gjennom den smittende entusiasmen Hvattum legger for dagen når det gjelder det funnet hun har gjort: En arkitekturdebatt som utgjør selve kjernen i fremveksten av vår nasjonale identitet.

Tekstutvalget i denne antologien er hentet fra en 30-årsperiode på 1800-tallet; fra regjeringens første proposisjon om ny stortingsbygning i 1836 til den offisielle innvielsen i 1866. I boken lever formelle politiske ordskifter side om side med mer personlige innlegg i pressen, der storheter som Ibsen, Vinje, Sverdrup og Bjørnson alle lar seg rive med i debatten. Diskusjonen utvikler seg fra spørsmålet om vi i det hele tatt skal ha en ny stortingsbygning, via valg av tomt, til hvordan dette huset skal se ut.

Som bok er dette ikke nødvendigvis noe du leser fra perm til perm. Hvattums innledende oppsummering er som sagt fortreffelig, og med inkluderte sitat-høydepunkter og spissformuleringer vil denne delen av boken gjøre selv de mest kvalifiserte leserne svært mye klokere.

Resten av tekstene krever mer innsats. Med sin snirklete kansellistil, sine referanser til alen og spesidaler og en litt utilgjengelig språkdrakt med en utstrakt bruk av bokstaven ”q”, er dette tyngre materie. Ikke desto mindre: Gitt at konteksten allerede er så presist formulert, trenger man ikke lese alt. Men når du først kommer under huden på originaltekstene etterlater de virkelig en enestående innsikt – ikke bare rundt den generelle arkitekturdebatten på 1800-tallet og kampen mellom ulike stilretninger; de avdekker også hvordan debatten om bygninger og byutvikling, på et fagteknisk høyt nivå, forbausende nok var noe som engasjerte samfunnet i sin fulle bredde. Og ikke minst: Vi får oppleve hvilken ekstrem betydning arkitekturen var tillagt.

Tidenes norske arkitekturdebatt
Gaute Brochmann
Gaute Brochmann (f. 1980) er arkitekt MNAL og redaktør for Arkitektur N (fra desember 2017). 
Tidenes norske arkitekturdebatt
Publisert på nett 30. september 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.