Til sengs med nordens arkitekter
  • Tittel: Nordic Architects: Ebbs & Flows
  • Forfatter: David Sokol (red.)
  • Utgivelsesår: 2013
  • Forlag: Arvinius + Orfeus Publishing
  • Antall sider: 548

Rik på markedsføring og fattig på innhold – Nordic Architects: Ebbs & Flows er en bok som vil appellere til dem som har sans for at bøkene de bestiller dumper ned i postkassen med et tungt smell. Den over 500 sider lange CV-oppdateringen på ”nordisk arkitektur nå”, kan betraktes som en studie i hvordan arkitektkontorer markedsfører seg på starten av 2000-tallet. Det tunge bindet med en overveldende overvekt av bilder er et biprodukt av de sosiale medienes nåtid; et slående eksempel på hvordan lengre tekster som krever tid og konsentrasjon skyves ut til fordel for det visuelle, mens de små munnfullene med ”lesestoff” og mikrointervjuer fremstår som dekorative tilføyelser. 

"Boken kan betraktes som en studie i hvordan arkitektkontorer markedsfører seg på starten av 2000-tallet."

Totalt er det 60 kontorer som vises frem; hvert av dem er tildelt mellom fire og 14 sider. Redaktøren har valgt ut rundt 15 kontorer fra hvert av landene Sverige, Norge og Danmark, ni fra Finland, fem fra Island og bare ett fra Færøyene, selv om sistnevnte – Mats – er ett av bare to kontorer som har fått hele 14 sider. I hver presentasjon er det satt av en halv side til et kort intervju, mens de resterende sidene har billedoppslag ledsaget av pressemeldingsaktige tekster. 

Til tider forfølger redaktøren David Sokol noen interessante, om ikke veldig oppfinnsomme, spørsmål, og begynner å sirkle inn hvilken fremtid og relevans en nordisk regional sensibilitet kan ha i en postglobal verden. Arkitektenes svar heller imidlertid for det meste mot glatt markedsføringsprat, stort sett uten særlig innhold (noe som spesielt gjelder for de yngre kontorene), til tross for et visst refleksjonsnivå (spesielt hos de eldre kontorene, som Dorte Mandrup og Snøhetta). Det refereres ofte til den nordiske arkitekturens sanselige kvaliteter, men betydningen av den taktile, innforståtte eller kroppslige opplevelsen av en bygning diskuteres nesten ikke. Kontorene snakker stadig om ”kontekst”, men trekker aldri noen linjer til en større kontekst utenfor arkitekturen; for eksempel en mulig sammenheng med et fellesskapsorientert nordisk samfunn. På samme måte ruller diskusjonen rundt hvordan den skandinaviske demokratiske tradisjonen er en del av arkitekturens DNA over sidene, selv om bokens siste setninger føles svært relevante i denne sammenheng: Gert Wingårdh kommenterer at ”hele verden” ser til Skandinavia for å finne svar på hvordan man skal fornye forstedene og mer generelt planlegge for et rettferdig, åpent samfunn. 

New Nordic Architecture, utstillingen som ble vist på Louisiana i 2012, blir nevnt av arkitektkontoret Nord fra København, men hvis det ikke hadde vært for denne referansen ville en utenforstående ha vanskelig for å oppdage at det pågikk en debatt om nordisk arkitektur. Hvis boken hadde hatt en seriøs hensikt, ville det åpenbart ha vært mye bedre å diskutere slike temaer i lengre essays, ikke minst fordi det faktisk er behov for en bok som ser rolig og sindig på disse spørsmålene, som ikke har blitt noe særlig utforsket etter at Nils Ole Lund utga sin bok Nordic Architecture. 

Likevel lærte jeg også noe nytt av Nordic Architects: det er flere av kontorene her jeg ikke kjente til fra før, spesielt av de svenske. Sandellsandberg fra Stockholm og Habiter Autrement fra Stockholm/Paris er spennende eksempler. Kontorene som presenteres i boken er heller ikke bare det typiske utvalget, men kommer fra fjern og nær, som Linja fra Oulu og Krads fra Reykjavik/Århus. Ikke minst jobber kontorene generelt hardt innenfor mange ulike sammenhenger, og i Nordic Architects finnes det noen nydelige prosjekter. 

Men forestillingen om at sosiale mediergenerasjonens arkitektur på en eller annen måte er radikal (en forestilling som er mest utbredt innenfor Danmarks såkalte ”nypragmatiske” generasjon, og som blir godt utnyttet av Dansk Arkitektur Center), understreker hvordan en overfladisk oppvisning lett kan forveksles med noe mer substansielt. Kanskje var det for mye å forvente at Nordic Architects skulle ta et skritt ut av sin egen lille boble og presentere en reflekterende diskusjon rundt sine egne omstendigheter, men det hindret meg ikke i å håpe på å finne en annen og overraskende følsomhet, fremfor denne uvarierte menyen av kommersielt eksporterbare typologier. Men slik gikk det ikke. 

Som et eksempel på hvordan store deler av den nordiske verden har akseptert ”marketing as reality” paradigmet, i dette tilfellet for å promotere sine arkitektoniske produkter, er Nordic Architects imidlertid virkelig bra, og boken vil sannsynligvis bli hyppig sendt over hele verden, til folk som nordiske firmaer innenfor arkitektbransjen ønsker å få til sengs.

Fakta

Oversatt fra engelsk av Åsne Maria Gundersen.

Foto: Mattmml
Oliver Lowenstein
Oliver Lowenstein driver Fourth Door, et nettverksbasert forsk­nings- og publiseringsforetak i Storbritannia.
Til sengs med nordens arkitekter
Publisert på nett 06. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2014. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.