Tilbake til fremtiden - i prosess og produkt
  • Tittel: Housing: new alternatives - new systems
  • Forfatter: Manuel Gausa
  • Utgivelsesår: 1998
  • Forlag: Birkhäuser, ACTAR Publishers, Barcelona

Som redaktør av det spennende spanske arkitekturtidsskriftet Quaderns har Manuel Gausa hatt ansvaret for en rekke inspirerende hefter om nye boligformer, og nå er dette materialet samlet i en egen bok og supplert med tidligere upublisert og helt ferskt stoff om byboliger. Det er blitt en meget innholdsrik og provoserende bok som også burde angå alle norske boligplanleggere, selv om en del av stoffet kan synes noe eksotisk og lite direkte anvendbart på våre breddegrader. 

Boken er todelt. Den første er teoretisk og forskningsmessig preget, med analyser av prosjekteringsgrunnlaget og eksempler på plan- og konstruksjonssystemer for en tilpasningsdyktig og smidig byarkitektur som tar utgangspunkt i byens transformasjonsproblematikk. Den andre delen viser bygde eksempler som representerer vesentlige formsvar på denne problematikken, ved «at rommet tas i besiddelse» som en kombinasjon av kraftfeltet mellom det spesielle og det generelle, samt mellom offentlig og privat domene. Her skjelnes det i egne kapitler mellom «åpne systemer», «enkle og komplekse enheter», «hybrider» og «ifyllinger». 

Forfatteren er opptatt av selve prosessen, ved fremdyrking av dynamiske prinsipper som kan oppfylle varierende behov i et stadig mer skiftende samfunn, samtidig som han ettersøker arkitektonisk form til å uttrykke denne åpne strukturen. Det kan virke patetisk at mye av det teoretiske stoffet var ganske godt gjennomtygd allerede i 1960-årene, men det er først nå vi har teknologiske muligheter, og ikke minst økonomi, til å realisere visjonene. I sin noe overdrevent optimistiske og naive tro på systemenes betydning synes forfatteren å ønske en arkitektonisk syntese av både det kommersielle og det operative, såvel som kombinasjonen av det folkelige og det raffinerte, og det virker faktisk som om flere av de realiserte prosjektene langt på vei oppfyller disse tilsynelatende motstridende kravene. 

På terskelen til et nytt millennium skulle vi kanskje ha muligheter for å gjennomføre utopiene til Le Corbusier, Tsjernikov, Archigram oc til og med Yona Friedman. Men fremtiden er ikke lenger hva den var. Den store utfordringen blir å erstatte strukturalismens åpne, men likevel paternalistiske og rigorøse prinsipper med essensielt innhold og meningsfylt form, innenfor en helt ny og inkluderende urban kontekst. Og uten den mekanistiske oc deterministiske sosialteknologien som bidro til å vulgarisere funksjonalismen og stigmatisere modernismen, som vi likevel aldri kommer utenom. Etter å ha vært dominert av klassisismen i nærmere to årtusener burde vi kanskje la den autentiske videreføringen av modernismen få en ny sjanse til å kunne innta sin rettmessige plass i et kommende årtusen. For det er i denne uforutsigbare fremtiden vi fortsatt skal leve og bo. 

Denne boken er etter mitt skjønn den mest oppdaterte publikasjonen om nye byboliger som finnes i dag, og den anbefales varmt til alle arkitekter og studenter som er engasjerte i byens tranformasjon og byboligens utforming. Sammen med Hertzbergers Lessons gir den et solid grunnlag for utforsking av nye innfallsvinkler og utradisjonelle alternativer som er høyst tiltrengt —også i norske byer, men kanskje aller mest i Oslo, hvor politisk tafatthet og mangel på kreative innspill fra arkitektene står i skrikende kontrast til dagens påtrengende behov og morgendagens enorme muligheter.

Tilbake til fremtiden - i prosess og produkt
Tore Brantenberg
Tore Brantenberg (født 20. juni 1934 i Porsgrunn, død 5. januar 2009 i Trondheim) var en norsk arkitekt, professor og tidligere redaktør…les mer
Tilbake til fremtiden - i prosess og produkt
Publisert på nett 26. oktober 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 1999. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.