Vorsprung durch Technik
  • Tittel: New Architecture in Wood
  • Forfatter: Marc Wilhelm Lennartz og ­Sus­anne Jacob-Freitag
  • Utgivelsesår: 2015
  • Forlag: Birkhäuser
  • Antall sider: 184

Noen trebygg har så lite tre i seg at man kan spørre om de virkelig er som trekonstruksjoner å regne. Andre er så sammensatte av ulike lag og teknologikombinasjoner at de i sin oppbygning og kompleksitet er mer høyteknologiske ingeniørprodukter skjult bak utvendige deksler, enn de er hus med noenlunde lesbare arkitektoniske elementer. Store bygg med krav til høy teknisk yteevne dras normalt i retning av high-tech. Boken New Architecture in Wood viser en del eksempler på begge de to nevnte typer moderne trebygg, men den viser også bygg der sammensatte problemstillinger er løst med trekonstruksjon på en relativt enkel og forståelig måte, eller bygg hvor tre er brukt på en ny måte, slik at det kan erstatte andre materialer der det er ønskelig.

Det er kanskje en typisk skandinavisk greie å være besatt av det enkle og lesbare i arkitekturen. I den grad en slik enkelhetsfetisj kan forsvares, må det være med følgende argument: for å kunne være en sentral skikkelse i en omfattende byggeprosess må arkitekten forstå så mye som mulig av kritiske aspekter innenfor alle de fagene et moderne bygg har endt opp med å skulle inkorporere, herunder konstruksjonsteknologi. Slik sett er det en fordel for arkitekten om de konstruksjonsprinsippene som anvendes er forståelige. Alternativet er at man fort blir satt ut av spill av tekniske detaljer, og at byggeprosessen dermed står i fare for å domineres av et eller flere enkeltfag, fremfor av den helhetstankegangen som er arkitektens ansvar.

“Beskrivelsene i boken gir et utførlig innblikk i de tekniske løsningene.”

Journalistene Marc Wilhelm Lennartz og Susanne Jacob-Freitag viser gjennom denne boken eksempler på moderne og til dels teknisk avanserte trebygg, primært fra den tyskspråklige verden. Utgangspunktet deres er verdens første masseproduksjon av prefabrikerte trebygg, Christoph & Unmack som startet i Niesky i Tyskland i 1882, og hvordan denne produsenten i mellomkrigstiden ble dominerende og toneangivende gjennom teknologisk innovasjon. Det gjennomgående fokuset i boken preges av dette utgangspunktet; det som først og fremst diskuteres er hvordan man får løst de tekniske problemene man har foran seg. Spørsmålet om hvorfor ulike former eller hovedløsninger er valgt, er så godt som fraværende. I alle de prosjektene som gjennomgås har det helt sikkert foregått diskusjoner og blitt tatt valg på konseptuelt nivå i prosjekteringen, men teksten gir ikke innblikk i dette. For en arkitekt vil det som regel være noe utilfredsstillende å bli nektet denne innsikten, da konsept og valg som blir tatt i tidlige faser er tett knyttet til den overordnede forståelsen av et byggeprosjekt. Derimot gir beskrivelsene et utførlig innblikk i de tekniske løsningene, særlig av ulike nye kombinasjoner av massivtre og limtre. Det er i så måte en bok som egner seg bedre for ingeniør-arkitekten enn for den klassisk holistisk-orienterte arkitekten. Spesielt gjelder dette i de første kapitlene av boken, som beskriver store og til dels spektakulære trekonstruksjoner.

Flere av prosjektene som presenteres er absolutt interessante. Beskrivelsen av boks-bjelkene i WIPO-bygningen i Geneve er fascinerende når man skjønner hvordan de er bygget opp. Taket i elefant-huset i Zürich Zoo er mye mer interessant som konstruksjonsmessig ”lav bue” enn det er som form og uttrykk. Og det mer nøkterne formspråket i SCS’ lagerbygg i Philippsburg-Huttenheim viser hvilken positiv effekt man kan få i uttrykk og stemning ved å bruke tre der man normalt ville ha valgt stål. Det gis også noen gode eksempler på bruk av tre i svømmehaller, hvor andre materialer kan ha store problemer med fukt- og klorpåkjenningen. 

Tekst og bilder er nøkternt presentert, noe som bidrar til å forsterke den tekniske tonen. Arkitekter opererer, på godt og vondt, som regel i et mellomnivå av forståelse hvor man kan litt om mye. Det gjør at man får behov for en forklaring som ligger mellom det som er for banalt på den ene siden og det som er for teknisk inngående på den andre. Denne boken byr ikke på noe slikt mellomnivå, men har sin styrke i det tekniske.

Vorsprung durch Technik
​Martin Beverfjord
Martin Beverfjord er arkitekt i Rever & Drage.
Vorsprung durch Technik
Publisert på nett 24. april 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.