Arne B. Langleite
Bio

Arne B. Langleite er arkitekturfotograf og fotoarkivar på Teknisk museum med spesielt ansvar for samlingen etter Teigens Fotoatelier.

Arne B. Langleite is an architectural photographer and archivist at the Norwegian Museum of Science and Technology in Oslo.