Bio

Cathrine Johansen Rønningen er arkitekt og driver til daglig Nøysom arkitekter, sammen med Trygve Ohren og Haakon Haanes . Nøysom arkitekter står bak et eksperimentelt selvbyggerprosjekt på det byøkologiske forsøksområdet Svartlamon i Trondheim, hvor fem familier bygger sine egne boliger ved hjelp av enkle midler.