Bio

Espen Johnsen (f. 1965) er kunsthistoriker og arbeider på en doktoravhandling om arkitektenes boligidealer 1910-1935. Johnsen er stipendiat ved Norsk Folkemuseum, og var en av redaktørene bak museets utgivelse Nye hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden (1998).