Bio

Haakon Haanes er arkitekt og driver til daglig Nøysom arkitekter, sammen med Trygve Ohren og Cathrine Johansen Haanes. Nøysom arkitekter står bak et eksperimentelt selvbyggerprosjekt på det byøkologiske forsøksområdet Svartlamon i Trondheim, hvor fem familier bygger sine egne boliger ved hjelp av enkle midler.