Hanne Wilhjelm
Bio

Hanne Wilhjelm, dr.ing. sivilarkitekt MNAL., har gjennom en årrekke forsket på de fysiske omgivelsene samfunnet tilbyr norske barn. Wilhjelm er bosatt i København og førsteamanuensis emerita ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.