Bio

Johan Fredrik Ellefsen (1895-1969) er en norsk arkitekt utdannet ved NTH i Trondheim. Etter praksis hos Arnstein Arneberg og Georg J Greve startet Ellefsen egen praksis (1922–40) sammen med Finn Bryn. Fra 1947 var Ellefsen ansatt i Akers reguleringsvesen og ved Oslo byplankontor. Hans foredrag «Hvad er tidsmessig arkitektur», holdt i Oslo Arkitektforening i 1927, markerte bruddet med klassisismen og er blitt kalt funksjonalismens manifest i Norge.