Bio

Kjell Arve Lund (født 18. juni 1927 på Lillehammer, død 17. august 2013) var en ledende norsk arkitekt. Kjell Lund ble utdannet ved NTH i 1950. I 1958 etablerte han eget arkitektkontor i Oslo sammen med Nils Slaatto (1923–2001), Kjell Lund og Nils Slaatto (ANS), og har tegnet en rekke hus som har vakt stor oppmerksomhet, også internasjonalt.