Kristian Ribe
Bio

Kristian Ribe (1978) er overarkitekt i eiendoms- og byforny-elsesetaten (EBY) i Oslo kommune, og jobber med strategisk utvikling av kommunal eiendom. Kristian Ribe har master i arkitektur fra AHO våren 2006. Han samarbeidet med Vegard Ramstad om diplomet «kontemporær boligproduksjon i indre Oslo». Våren 2006 presenterte Ramstad og Ribe diplomet på et OAF-møte, sammen med andre diplomkandidater.