Ola Sendstad
Nettside:
Bio

Ola Sendstad er arkitekt med egen praksis, kurator for Galleri ROM og daglig leder for Norsk fyrhistorisk forening. Sendstad er redaktør for tidsskriftet Flettverk.

Ola Sendstad is an architect runnin his own practice. He is a curator with ROM gallery and head of Norwegian association for historical lighthouses. Sendstad is also the editor of the magazine Flettverk.