Sunniva Skålnes
Bio

Sunniva Skålnes er utdanna arkitekt med doktergrad frå NTNU. Ho arbeider i dag som avdelingsdirektør i Sametinget, avdeling for kulturminnevern, areal og miljø.

Sunniva Skålnes is an architect with a PhD from NTNU. She is head of the Department of cultural heritage, area and ­environment at Sametinget.