Om denne nettsiden

Denne nettsiden er hjemmesiden til tidsskriftet Arkitektur N. Arkitektur N dokumenterer og diskuterer samtidsarkitekturen i Norge i tillegg til å publisere artikler, essayer, forskning og samtaler om relevante spørsmål for både faget og samfunnet. Nettsiden inneholder et lite utvalg av artikler, prosjektpresentasjoner og bokomtaler fra papirtidsskriftet. Skjekk også nasjonal bibliotekets hjemmeside for eldre utgaver: https://www.nb.no. Arkitektur N kommer ut 6 ganger i året på papir. For å få hele innholdet kan du abonnere eller kjøpe enkeltutgaver.

Utgiver: Norske arkitekters landsforbund, NAL, www.arkitektur.no

Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Foto: Jon Arne Berg
Foto: Jon Arne Berg
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden
Om denne nettsiden

Design og utvikling av nettsiden: Ole Sletten og Paulius Friedt

Om tidsskriftet

Arkitektur N utgis av Norske arkitekters landsforbund og har som mål å være landets ledende fagtidsskrift på arkitekturfeltet, med vekt på diskusjon og dokumentasjon av det beste av samtidsarkitektur fra hele Norge. Tidsskriftet kommer ut seks ganger i året og er redaksjonelt uavhengig. 

Arkitektur N presenterer arkitektur i bredden og i dybden – fra studentprosjekter til forskningsstoff og historie, fra interiør og eneboliger til byplanlegging og landskap.

Arkitektur N er Norges fremste arkitekturfaglige tidsskrift og et presentasjonsorgan for norske arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

Tidsskriftet har vært utgitt av Norske arkitekters landsforbund siden 1919 under navnet Byggekunst, og skiftet navn til Arkitektur N i 2007. Tidsskriftet har som ambisjon å fungere som arkitektfagets vindu mot omverden, som et registreringssted for arkitektonisk interessante byggverk og prosjekter, som et forum for arkitektfaglig utvikling og som en ressurs for det offentlige ordskiftet om arkitektur.

Arkitektur N er redaksjonelt uavhengig. Redaktørplakaten ligger til grunn for den redaksjonelle virksomheten.

Arkitektur N er medlem av Fagpressen og Norsk tidsskriftforening. Fagpressen er medlem av Norsk presseforbund, som forplikter alle medlemmer til å redigere sine publikasjoner etter Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat.

Arkitektur N har også en nettside på engelsk: www.architecturenorway.no

Arkitektur N ble i 2019 kåret til Årets tidsskrift 2019 av Norsk tidsskriftforening.
Arkitektur N fikk i 2020 prisen for Faglig formidling 2020 av Norsk tidsskriftforening.

Om tidsskriftet
Om tidsskriftet
Om tidsskriftet
Redaksjonen
Om tidsskriftet
 • Gaute Brochmann
 • gaute@arkitektur-n.no
 • Gaute Brochmann (f. 1980) er arkitekt MNAL og redaktør for Arkitektur N (fra desember 2017). 

Om tidsskriftet
 • Åsne Maria Gundersen
 • redaksjon@arkitektur-n.no
 • Åsne Maria Gundersen er litteraturviter og redaksjonssekretær i Arkitektur N. Hun var konstituert redaktør fra 1. september til 1. desember 2017.

Om tidsskriftet
 • Solveig Nygaard Langvad
 • solveig@arkitektur-n.no
 • Solveig Nygaard Langvad er journalist og språkviter, og redaksjonell medarbeider i Arkitektur N.

For signerte artikler står forfatteren selv ansvarlig.

Opphavsrett:
Arkitektur N har opphavsrett eller bruksrett til alt publisert materiale på www.arkitektur-n.no. Besøkende kan laste ned enkeltkopier eller utskrifter av materialet til egen privat bruk. Øvrig bruk er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Arkitektur N.

Abonnér på Arkitektur

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Vitenskapelig fagfellevurdering

Arkitektur N har siden 2007 vært godkjent som publiseringskanal for vitenskapelige artikler.

Arkitektur N er et hybrid fagtidsskrift (Nivå 1) og administrerer fagfellevurdering av utvalgte artikler når forfatteren er interessert i dette og det vitenskapelige temaet er redaksjonelt interessant. Vi har et fast fagfellepanel av fire nordiske arkitekturforskere, og vitenskapelige artikler sendes som oftest til en av dem pluss en ekstern leser. Gruppen knytter til seg annen kompetanse i vurderingen av hver enkelt artikkel.

Gruppen består av følgende medlemmer:

 • Even Smith Wergeland, førsteamanuensis, AHO, Oslo
 • Katja Grillner, forskare förste, KTH, Stockholm
 • Anne Grete Hestnes, professor, NTNU, Trondheim
 • Anders Munch, studielektor, Kunstakademiets Arkitektskole, København

Den vitenskapelige publiseringen i Arkitektur N er ment som forskningsformidling, ikke forskningspublisering – dvs. rammen for en vitenskapelig artikkel bør være ca. 2500 ord, og forskningsprosjektet skal være etterrettelig presentert med referanser o.l., men det er ikke nødvendig med full redegjørelse for hele forskningsprosjektet. Vi følger heller ikke bestemte akademiske standarder, men bruker våre egne redaksjonelle formater – hovedmålgruppen for vår forskningsformidling er praktiserende arkitekter, ikke akademia. Illustrasjoner er dermed også en vesentlig bestanddel i formidlingen.

Fagfellevurderte artikler markeres spesielt i bladet og på hjemmesiden og registreres i CRIStin.

Ta kontakt med redaksjonen i god tid dersom du har forslag til publisering av et vitenskapelig arbeid.

Tidsskriftssamarbeidet

NAL har en samarbeidsavtale med NLA, Norske landskapsarkitekters forening, og NIL, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres forening om redaksjonelt samarbeid med NALs tidsskrifter.

NLA og NIL benytter i henhold til disse avtalene Arkitektur N og Arkitektnytt som faglige tidsskrifter for sine medlemmer. Samarbeidet innebærer obligatorisk abonnement for NLAs og NILs medlemmer, og sikrer at deres faglige interessefelt dekkes av tidsskriftet.

For å styrke redaksjonen på fagfeltene landskapsarkitektur og interiørarkitektur har NLA og NIL redaksjonelle medarbeidere tilknyttet Arkitektur Ns redaksjon:

Landskap:
 • Iwan Thomson, landskapsarkitekt MNLA
 • Nina Marie Andersen, landskapsarkitekt MNLA
Interiør:
 • Solveig Thorsteinsen, interiørarkitekt MNIL
 • Pernille Akselsen, interiørarkitekt MNIL
 • Elisabeth Våpenstad-Rånes, interiørarkitekt MNIL

Om ARKDOK

Artikkeldatabasen ARKDOK gir deg oversikt over alt som har vært publisert i Arkitektur N siden 1919.

Alle artikler i papirtidsskriftet Arkitektur N indekseres i NAL-bibliotekets online-database ARKDOK. I denne basen registreres presentasjoner av norsk samtidsarkitektur fra NALs tidsskrifter, både norske og utenlandske. Norske arkitektkonkurranser dekkes også. Basen inneholder over 33.000 poster og ajourføres daglig.

Basen fungerer som et kartotek – den gir informasjon om artiklene, men ikke digital tilgang til selve artikkelen. Når man har funnet frem til angjeldende artikkel, kan man imidlertid ta kontakt med biblioteket og få artikkelen scannet.

For mer informasjon om ARKDOK-basen, se https://www.arkitektur.no/artikkelbasen

ARKDOK-basen er passordbeskyttet. Tilgang er gratis for alle medlemmer av NAL, NLA og NIL. Arkitektskolene og flere andre institusjoner har også tilgang. Ta kontakt med biblioteket for å få tilsendt ditt passord og for evt. å få instruksjon om søket.

Kontakt: Pernille Mofjell, biblioteksleder. pjm@arkitektur.no, tel. 976 111 27.

Søk på www.arkitektur-n.no vil også gi treff i ARKDOK, som listes opp under søketreffene. Her får du en oversikt over ARKDOK-treff på søket ditt i tidligere utgaver av Arkitektur N. Søkeresultatene er ikke online. Dersom du ikke har tilgang til papirutgavene av Arkitektur N, kan du ta kontakt med NALs bibliotek.

Arkitektur Ns formålsparagraf

Arkitektur N styres av en egen formålsparagraf, som ble vedtatt av NALs styre 13. mai 2003.

Arkitektur Ns formål

Med utgangspunkt i NALs formålsparagraf skal Arkitektur N gjennom presentasjon og kritisk virksomhet bidra til å fremme utviklingen av norsk arkitektur.

Temaene skal spenne fra presentasjon og problematisering av prosjekter, enkeltgjenstander og byggverk til overordnet plan og landskap. Det skal også gis rom for artikler av almenfaglig og teoretisk art.

Presentasjonene kan belyse prosess og produkt, inneholde kritikk og teoretiske betraktninger og kunne sette objektene inn i ulike sammenhenger, regionale, nasjonale og internasjonale.

Arkitektur N skal primært være et fagtidsskrift. Presentasjon av prosjekter, objekter og fagartikler skal ha som mål å utdype forståelsen for byggekunst, inkludert dens mangfold i både privat og offentlig sektor, også som et bidrag i samfunnsdebatten utenfor egne rekker.

Fagpressens redaktørplakat skal legges til grunn for den redaksjonelle virksomheten i Arkitektur N.

Arkitektur N styres av tidsskriftets formålsparagraf

Utgiver

Arkitektur N utgis av Norske Arkitekters Landsforbund. Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge, som arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmmene omfatter i 2016 ca. 3740 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt ca. 480 studenter.

Utgiver

NAL samarbeider med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur i Norge, blant annet gjennom å være høringsinstans for offentlige myndigheter for nye lover og forskrifter og gjennom å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling.

NAL er rådgiver og tilrettelegger for gjennomføring av arkitektkonkurranser i Norge, og gjennom Fagavdelingen deltar og utvikler NAL nye miljøprosjekter med en rekke samarbeidspartnere. NAL tilbyr også kurs og etterutdanning for arkitekter og andre relaterte yrkesgrupper, og arrangerer seminarer og konferanser om arkitektur og stedsutvikling.

NAL utgir tre fagtidsskrifter: Arkitektur N, Arkitektnytt og Norske Arkitektkonkurranser. NAL har også et privat fagbibliotek med Nordens største samling arkitekturtidsskrifter.

Annonsere i Arkitektur N?

Arkitektur N kommer ut med 6 nummer i året og er siden 1919 presentasjonsorganet for norske arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Hvert enkelt nummer brukes om og om igjen over et lengre tidsrom som inspirasjon i arkitektenes prosjekteringsarbeid. Få mer informasjon i Fagpressekatalogen.

Du kan annonsere i papirutgaven av Arkitektur N. I medieguiden finner du informasjon om priser, materiellfrister, formater og utgivelsesdatoer.

Kontakt Merethe Brattsti Songli for nyeste medieguide.

Kontakt for bestilling og informasjon

Merethe Brattsti Songli Medierådgiver, Storybold
Tel.: +47 900 78 529
E-post: merethe@storybold.no , annonser@arkitektur.no

Kontakt

Kontakt Arkitektur N:

Arkitektur N
The Norwegian Review of Architecture

Adresse:
Josefines gate 34
NO-0351 Oslo

Telefon: +47 23 33 25 00
E-post: redaksjon@arkitektur-n.no

About Arkitektur N

Arkitektur N magazine is the Norwegian Review of Architecture. It is a Norwegian language publication with summaries and captions in English. Arkitektur N is published with eight issues per year. Since 1919 Arkitektur N (formerly Byggekunst) has been the main presentation journal for Norwegian architects, landscape architects and interior architects.

Arkitektur N documents and reviews a selection of contemporary architecture in and from Norway along with articles, essays, new research in the field of architecture and other stories and discussions of relevance to architecture in Norway. 

Arkitektur N has a homepage in English www.architecturenorway.no. The website www.arkitektur-n.no is in Norwegian, with captions and summaries in English.

Editor-in-chief: Gaute Brochmann

Editorial staff: Solveig Nygaard Langvad

Editorial secretary: Åsne Maria Gundersen

AD, graphic designer: Janne Eide Solvang

Transaction editor: Katrine Hamre Sørlie

Interiors editor: Solveig Thorsteinsen, Pernille Akselsen and Elisabeth Våpenstad-Rånes, all interior architects MNIL 

Landscape editors: Iwan Thomson and Nina Marie Andersen, both landscape architects MNLA

Publisher: The National Association of Norwegian Architects, NAL, www.arkitektur.no

Arkitektur N is editorially independent and a member of Fagpressen, The Norwegian Specialized Press Association. Fagpressen is the association for "business to business" magazines and online publications in Norway.

Fagpressen is a member of the Norwegian Press Association, which ensures that all members are bound to publish in accordance to the "The rights and duties of the editor" and "Code of ethics of the norwegian press".

Arkitektur N is a Level 1 research publication. Selected articles are peer reviewed by external experts.

Peer review board:
Even Smith Wergeland, Oslo, Norway
Katja Grillner, Stockholm, Sweden
Anne Grete Hestnes, Trondheim, Norway
Anders V. Munch, Odense, Denmark

Arkitektur N is also the presentation magazine for the Norwegian Association of Interior Architects and Furniture Designers and the Norwegian Association of Landscape Architects.

The articles in Arkitektur N are indexed in the NAL Library online database ARKDOK, as well as the Architectural periodicals index, Avery index etc. For access to the online ARKDOK database, contact the NAL Library.

Subscriptions:
To subscribe to Arkitektur N magazine click here, or contact:
Anne Pernille Anvik
Tel.: +47 977 78 385 anp@arkitektur.no

Subscription rates 2019:
Per year (6 issues):
Norway: NOK 1140.-
Rest of the world: NOK 1300.-

Back issues:
Price NOK 199.- per copy plus postage.
To order back issues, please contact:
Anne Pernille Anvik
Tel.: +47 977 78 385
anp@arkitektur.no

Contact Arkitektur N magazine:
Arkitektur N
The Norwegian Review of Architecture
Address: Josefines gate 34, NO-0351 Oslo, Norway
Telephone: +47 23 33 25 00
e-mail: redaksjon@arkitektur-n.no