Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket

Arkitekt: F. S. Platou AS

Abeidet på Rikstrygdeverkets nybygg på Skillebekk i Oslo ble påbegynt januar 1958, og innflyttingen fant sted i august 1960. Ved utformingen av bebyggelsesplanen ble det lagt vekt stor vekt på å bevare strøkets åpne karakter. Anlegget er utformet med en 10-etasjers høyblokk med en 2- henholdsvis 3- etasjers lavblokk som formidler overgangen til bebyggelsen ovenfor. Planen i høyblokken er bygget opp over kjernesytemet hvor alle vertikale forbinnelser samt birom er samlet i kjernen, slik at man får en sammenhengende ubrutt kontorrekke gående rundt alle fasadene. 

Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
1
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
2
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
3
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
4
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
5
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
6
Administrasjonsbygg for Rikstrygdeverket
Publisert på nett 13. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 1961. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.