Alle brukergrupper er velkomne. Fra aktivitetssonen ved Bystranda. 

Aquaramaparken, Kristiansand

En park for alle

Arkitekt:
Asplan Viak AS

Aquaramaparken skal være en offentlig aktivitetspark med tilbud til alle Kristiansands borgere.


Skateområdet er laget for alt som triller: skateboard, sparkesykler, BMX osv. 

Skateområdet er laget for alt som triller: skateboard, sparkesykler, BMX osv. 

The skating area is intended for use by anything on wheels.

Aquaramaparken.

Aquaramaparken.

Aquarama Park.

Aquaramaparken.

Aquaramaparken.

Aquarama Park.

Alle brukergrupper er velkomne. Fra aktivitetssonen ved Bystranda. 

Alle brukergrupper er velkomne. Fra aktivitetssonen ved Bystranda. 

All user groups are welcome. From the activity zone by the city beach.

Volleyballbanene er en del av den offentlige parken. 

Volleyballbanene er en del av den offentlige parken. 

Public volleyball court.

Aquaramaparken, Kristiansand
Aquaramaparken, Kristiansand
Det skal være naturlig for forbipasserende å bruke områdene utenfor Aquaramaanlegget. 

Det skal være naturlig for forbipasserende å bruke områdene utenfor Aquaramaanlegget. 

The public is welcome to use the area outside the hotel and pool. 

 
Gatene rundt Aquarama er oppgradert som en del av prosjektet. 

Gatene rundt Aquarama er oppgradert som en del av prosjektet. 

The surrounding streets have been upgraded as part of the project.

Aquaramaparken, Kristiansand
 
Overgangen mellom offentlige og private soner løses i detaljene. Snittene viser ulike situasjoner der innvendige rom med bassenger møter utvendige rom i parken. 
 

Overgangen mellom offentlige og private soner løses i detaljene. Snittene viser ulike situasjoner der innvendige rom med bassenger møter utvendige rom i parken. 

The transition between public and private areas is solved at detail level. Sections showing different situations where the external park spaces meet the internal swimming pool areas.

Sittekanter i Aquaramaparken. 

Sittekanter i Aquaramaparken. 

Seating edges in the Aquarama Park.

Aquaramaparken, Kristiansand
Før.
 

Før.

Before.

Illustrasjon av forholdet mellom ute og inne.

Illustrasjon av forholdet mellom ute og inne.

Illustration of the relation between outside and inside.

Landskapsarkitektens beskrivelse

Da den kommunale svømmehallen i Kristiansand skulle renoveres i 2009 benyttet kommunen muligheten til å lansere visjonen om å etablere Norges kanskje største og beste svømmeanlegg. Prosjektet ligger ved Strandpromenaden og Bystranda, som er et viktig område for rekreasjon. Foruten parkanlegg inneholder Aquarama et idrettsbasseng på 50 x 25 meter, et 10 meters stupetårn, et badeland med kapasitet til 1000 gjester, en eliteseriearena for håndball med ca. 1700 sitteplasser samt spaanlegg, treningssenter, næringsarealer, Sørlandets største hotell og et romslig parkeringsanlegg i underetasjen. Prosjektet har et samlet areal på drøye 40 000 kvadratmeter med en samlet kostnad på nærmere 1 milliard. Prosjektet ble gjennomført som et OPS-prosjekt – i sin tid det største i Norge utenfor samferdselssektoren.

Aquaramaparken er en ”aktivitetspark” med et variert aktivitetstilbud. Foruten rause gressarealer for ”solslikking” inneholder parken to volleyballbaner, et skate- og ”trilleområde” i plasstøpt betong (for skatere, sparkesykler, BMX – alt som triller) samt et lekeområde med plasstøpt gummidekke. Leke- og trilleområdet er løftet opp i tre ”koller” for å gi de flate gressarealene mot bygget en romlig avgrensning mot sjøen. Kollene er utformet med stålglattet betong på én side og gummiunderlag på den andre. Som avslutning på aktivitetsområdet er det på sjøsiden et sitteamfi med utsikt til stranda og fjorden. Intensjonen bak et slikt kompakt grep er å viske ut skiller mellom ulike brukergrupper ved å legge ulike aktiviteter nær hverandre og med overlappende funksjoner. De som vil være aktive og de som vil observere kommer nærmere hverandre, og det er lett å bytte ”gruppe”. Det er valgt mestringsfremmende apparater som kan fungere som møtesteder: en gjenbrukt Mobilus vippehuske, en gigantisk fugleredehuske, en Supernova, en hengekøye samt klatrefjellet Bloqx. 

Materialpaletten i parken forøvrig er plasstøpt betong (både med og uten tilslag) i promenade og gangadkomst, Kebony i trappeanlegg, plasstøpt betong i sittekanter og trilleanlegg og granitt på øvrige plassdekker. Plassen inn mot hotellet har et dekke av skifer med innfelte tåkedyser.

Mot bysiden er alle gatene rundt Aquarama oppgradert med granitt på fortauene, ledelinjer, sykkelparkering og ny belysning. Østre Strandgate har et fleksibelt felt i hele kvartalets lengde som er tilrettelagt for busser, varelevering, taxi, parkering for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. 

Universell utforming, tilgjengelighet og lett lesbar organisering av bygningsmassen er vektlagt i prosjekteringen. Det er nedsenket kantstein mot gressarealer, ledefelt er benyttet i fortau, og nye og enklere former for ledelinjer er testet ut nær hovedinngangene. 

Kristiansand kommune hadde før prosjektstart utarbeidet en egen bevaringsplan for trær i sentrum, og alle trærne på stedet var registrert med grad av bevaringsverdighet definert og hjemlet i reguleringsbestemmelsene. Det ble derfor lagt stor vekt på å bevare trær, og store trær er bevart helt inntil bygningskroppen. Det ga noen koordineringsutfordringer i byggeprosessen, men det førte også til at anlegget framstår som vel etablert allerede fra åpningsdagen.

I prosjekteringsfasen var det et viktig prinsipp at de offentlige parkarealene ikke skulle påvirkes og privatiseres av den omkringliggende bygningsmassen. Det skulle for eksempel være komfortabelt å sole seg tett inntil svømmeanlegget. Bygningsmassen ble dermed bearbeidet, fasaden justert og vegetasjon aktivt tatt i brukt for å oppnå de ønskede kvalitetene.

English Summary
Aquarama park 

Landscape architects: Asplan Viak AS Arendal

Aquarama is a refurbishment of a former municipal swimming pool, located between a seafront promenade and the city beach. The project was developed as a public-private partnership, and now comprises a full-size competition pool, a handball arena, spa, gyms, commercial areas and a large hotel – a total of 40 000 square metres.

The Aquarama park is an activity park, with wide lawns, volley ball courts, skate park and playground. The challenge was to avoid losing the public nature of this park: how to allow people to use freely the whole area right up to the windows into the pool. The landscaping is intended to erase the separation between user groups, cultivating a sense of -community.

The project also includes upgrading the surrounding streets to universal access, retaining as much as possible the existing trees.

Aquaramaparken, Kristiansand
Publisert på nett 02. februar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.