«Innstikksbygget».

Arena Bekkestua

– et verktøy for ungdomskultur

I arbeidet med det nye aktivitetsanlegget på Bekkestua har ungdommene som skal bruke anlegget vært involvert i både programmering og prosjektering. 


Fra hovedhallen.

Fra hovedhallen.

The main hall.

Fasaden med «innstikksbygget».

Fasaden med «innstikksbygget».

The facade and the «inserted volume».

«Innstikksbygget».

«Innstikksbygget».

The «inserted volume».

Fra «innstikksbygget».

Fra «innstikksbygget».

From the «inserted volume»

Hallen i bruk.

Hallen i bruk.

The main hall in use.

Hallen i bruk.

Hallen i bruk.

The main hall in use.

Eksteriør med kledning av polykarbonatplater.

Eksteriør med kledning av polykarbonatplater.

Exterior with polycarbonate sheet cladding.

 
Fra hovedhallen.

Fra hovedhallen.

The main hall.

Langsnitt gjennom situasjonen og hovedrommet. 1. Hall, sone 1, 2. Hall, sone 2, 3. Hall, sone 3, 4. Lounge, 5. Kafé, 6. Sal 2. 

Langsnitt gjennom situasjonen og hovedrommet. 1. Hall, sone 1, 2. Hall, sone 2, 3. Hall, sone 3, 4. Lounge, 5. Kafé, 6. Sal 2. 

Long section through the site and the main hall. 1. Hall, zone 1, 2. Hall, zone 2, Hall, zone 3, 4. Lounge, 5. Café. 6. Hall 2.

Arkitektens beskrivelse

Arena Bekkestua i Nadderud idrettspark er et multianlegg for ungdom. Det har ca. 1000 kvm aktivitetsflate under tak og omtrent 3000 kvm utendørs. Siden åpningen i september har anlegget så langt gitt rom for aktiviteter som skating, BMX, inline, nysirkus, dans, konserter, moteshow med mer. Anlegget vil også være åsted for NM i street og miniramp i 2007. Arena Bekkestua har egen hjemmeside og gir idet dette skrives, 10 400 treff på Google. 

Ungdomskulturen er i kontinuerlig endring. Anlegget må derfor være tilrettelagt for aktiv-iteter som er kjente i dag, men også kunne ta opp i seg og gi rom for ukjente handlinger: en kultur som skapes der og da. Med dette som utgangspunkt har vi tilrettelagt arealer med ulike bruksegenskaper, snarere enn å ta utgangspunkt i konkrete aktiviteter. 

Ved å variere arealenes størrelse og bearbeidelsesgrad har vi forsøkt å etablere en passiv fleksibilitet for å imøtekomme et mangfold av aktiviteter. Tydeligst manifesteres dette i sammenstillingen av byggets to hovedvolumer, en delklimatisert hall tilrettelagt for røffe aktiviteter og et «innstikksbygg» med høyere bearbeidelsesgrad. 

Vi har også arbeidet med å etablere grensesnitt mellom aktivitetene ved å la dem eksponere seg mot hverandre. Store porter i hallens langsider skaper en glidende overgang mellom utendørs og innendørs arealer. Glassflater og lysgjennomskinnelig plast (polykarbonat) gir også ulike former for eksponering.

Bygget har i snitt ca. 300 besøkende daglig. I tillegg kommer arrangementer for opptil 1200 personer. Vi mener at samfunnet med Arena Bekkestua har gjort en beskjeden investering i forhold til den verdiskapning prosjektet representerer, og vi er takknemlige for å ha fått være en del av denne prosessen.

English Summary
Arena Bekkestua – a tool for youth culture

architects: b+r / brøgger & reine arkitektur as

Arena Bekkestua is a multi-purpose facility for young people at Nadderud sports centre outside Oslo. Since the opening it has provided a venue for skating, BMX, inline, new circus, dance, concerts, fashion show etc.

Youth culture changes continuously, and the building consists of areas that have different qualities, rather that being functionally specific – a passive flexibility that can house a number of known and unknown activities. The two main elements are a partially climatized hall, and a smaller, more elaborate volume inserted within it. The hall opens onto the outdoor area, and glass and polycarbonate facades provide transparency.

Arena Bekkestua
Publisert på nett 20. mars 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.