Atelier Holme, Hurum

Atelier Holme, Hurum

Gjennom store deler av min praksis har jeg tegnet atelier for Ingolf Holme på samme tometområde. Der er først nu Holme har realisert sitt prosjekt – efter en skisse fra 70-årene.


Atelier Holme, Hurum
Atelier Holme, Hurum
 
Atelier Holme, Hurum
 
Atelier Holme, Hurum
 
Atelier Holme, Hurum
Atelier Holme, Hurum
Atelier Holme, Hurum
Atelier Holme, Hurum
Atelier Holme, Hurum
 
 
Atelier Holme, Hurum
Atelier Holme, Hurum
Atelier Holme, Hurum
Atelier Holme, Hurum
Atelier Holme, Hurum
Atelier Holme, Hurum
 
Atelier Holme, Hurum
 
Atelier Holme, Hurum
Atelier Holme, Hurum
Arkitektens beskrivelse

Tomten ligger i Hurum, ved Holmsbu. En stupbratt fjellvegg i rød granitt begrenser området mot sydøst. Resten av arealet flater ut mot sydvest, mot vei og dalføre. Dette har gitt et markant rom å tilpasse husets forskjellige funksjoner i.

Atelierdelen ble lagt mot fjellveggen, for å skaffe et «nøytralt» lys i selve atelieret og for å skape et utvendig arbeidsområde isolert fra trafikk og innsyn. Ved å plassere den kvadratiske plan diagonalt på tomten oppstod naturlige avgrensninger mellom arbeidsområdet for maleren og haveanlegget. Det svakt skrånende terreng mot sydvest ble utnyttet til oppholdsterrasse med overdekket uteplass.

Byggherren har vist en enorm entusiasme for huset og fulgt byggeprosessen med artistens profesjonelle sans for presisjon. Et spørsmål vil bli stående når man studerer Holmes billeder: Er det husets geometri som har påvirket hans produksjon, eller er det hans billeder som ubevisst har dirigert arkitektens løsning?

Fakta

Huset er også kalt Villa Holme. Villa Holme er det siste av private hjem, av tilsammen 13, som Sverre Fehn tegnet.

Link til flere bilder: http://www.villaholme.no/

Link til 3d scann av huset gjordt av Bolig og eiendomsfoto AS: https://my.matterport.com/show...

English Summary
The Holme Studio, Hurum

Architect: Sverre Fehn. Collaborator: Henrik Hille. Consult. structural engineer: Terje Orlien AS

Through a large part of my working life, I have been designing a studio for Ingolf Holme on the same site. Only now has Holme realised his project – based on a sketch from the 1970s.

The site is in Hurum, close to Holmsbu. A steep red granite cliff borders the site to the south-east. The rest of the site flattens out to the south-west, towards the road and the valley. This has provided a defined space in which to fit the various functions of the house.

The studio area was located towards the cliff, in order to provide «neutral» light for the studio itself and to create an external working area sheltered from traffic and view. By placing the square plan diagonally on the site, natural boundaries were formed between the painter’s working area and the garden. The gently sloping terrain to the south-west was used for a terrace with a covered outdoor area.

The client has demonstrated enormous enthusiasm for the house and has followed the construction process with the artist’s professional sense of precision. One question will remain when you study Holme’s paintings: is it the geometry of the house which has influenced his production, or have his pictures subconsciously controlled the architect’s design?

The house is also called Villa Holme. Villa Holme is the last private home, of a total of 13, which Sverre Fehn designed.

Atelier Holme, Hurum
Publisert på nett 14. desember 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 1997. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.