Bakgårdsvilla på Vålerenga

Bakgårdsvilla på Vålerenga

 
Bakgårdsvilla på Vålerenga
 
Bakgårdsvilla på Vålerenga
 
Bakgårdsvilla på Vålerenga
 
Bakgårdsvilla på Vålerenga
 
Bakgårdsvilla på Vålerenga
Bakgårdsvilla på Vålerenga
 
Bakgårdsvilla på Vålerenga
Bakgårdsvilla på Vålerenga
1.etasje

1.etasje

Ground floor

2. etasje

2. etasje

First floor

3. etasje

3. etasje

Second floor

4. etasje

4. etasje

Third floor

 
Snitt

Snitt

Section

Arkitektens beskrivelse

Prosjektet er utviklet i et eksisterende bakgårdsbygg på Vålerenga som tidligere ble benyttet til smie og stall. I dialog med antikvariske myndigheter ble det bestemt at nybygget i hovedsak skulle svare til bygningens opprinnelige volum. Veggen mot bakgården var i dårlig forfatning og ble revet og erstattet med en glassvegg, mens de tre øvrige teglvegger, som ligger i nabogrense, er beholdt uforandret. 

Innenfor det ti meter høye bygningsvolumet er rom av privat karakter hengt opp i en ny stålkonstruksjon, og danner romlige avgrensinger og innsnevringer i et sammenhengende fellesrom i hele bygningens høyde.

Dynamikken i romforløpet spenner vertikalt mellom det nedsenkede kjøkkenet, med benken i høyde med bakgårdsgulvet, og arbeidsboksen med adkomst til takterrassen og utsikt over byens taklandskap.

Horisontalt etableres et vekselspill av volumer som trekker seg tilbake fra glassfasaden, berører denne, eller trenger ut av fasaden, inn i bakgården.

Innsiden av eksisterende yttervegger av tegl er slemmet. Ny hovedkonstruksjon, trapper og rekkverk er i stål, mens nye vegger og himlinger er kledd med norsk eik. Vindussystem er i ubehandlet aluminium, vinduer i eik. Gulv i entré, kjøkken og kjøkkenbenker er utført i slipt betong.

English Summary
Back yard villa, Oslo

Architect: Jarmund/Vigsnæs AS, Arkitekter MNAL

The project has developed from an existing back yard outbuilding. Three existing brick walls have been retained so that the original volume remains, whilst the wall facing the yard has been replaced by a new partially glazed façade. Within this volume, the most private rooms are suspended within a new steel structure that forms a continuous communal space running throughout the house, from the sunken kitchen to the roof terrace. New walls and ceilings are clad in Norwegian oak. Floors are polished concrete.

Bakgårdsvilla på Vålerenga
Publisert på nett 24. november 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2004. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.