Fra adkomsten mot øst.

Bjørnveien 119

Boliger i Bjørnveien 119, Oslo

Oppholdsrom mot vest.

Oppholdsrom mot vest.

West-facing living spaces.

Fra adkomsten mot øst.

Fra adkomsten mot øst.

From the east-facing approach.

Fasadeutsnitt med integrerte solpaneler, hjørnet mot syd-vest sett fra Stasjonsveien.

Fasadeutsnitt med integrerte solpaneler, hjørnet mot syd-vest sett fra Stasjonsveien.

Facade with integrated solar panels, south-west corner.

Atrium i to etasjer.

Atrium i to etasjer.

Two-storey atrium.

 
Stue i 2. etasje med dagslys fra atrium og fra vest.

Stue i 2. etasje med dagslys fra atrium og fra vest.

First floor living room, daylight from atrium and from the west.

 
Fra oppholdsrommene i 2. etasje. Atrium til venstre.

Fra oppholdsrommene i 2. etasje. Atrium til venstre.

First floor living area. Atrium to the left.

 
Fasadeutsnitt trekledning.

Fasadeutsnitt trekledning.

Facade with timber panelling.

 
Fasadeutsnitt med integrerte solpaneler.

Fasadeutsnitt med integrerte solpaneler.

Part of facade with integrated solar panels.

Bjørnveien 119, plan 2. et

Bjørnveien 119, plan 2. et

Bjørnveien 119, first floor plan.

Langsnitt A-A

Langsnitt A-A

Long section A-A

Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Location plan.

Detaljsnitt gjennom yttervegg med solpaneler.

Detaljsnitt gjennom yttervegg med solpaneler.

Detail section through external wall and solar panel.

Arkitektens beskrivelse

Boligene i Bjørnveien i Oslo ligger i et område som består av store eneboliger og flermannsboliger, med idrettsanlegg og bensinstasjon i umiddelbar nærhet. Prosjektet har småhusbebyggelsens skala, høyder og proporsjonering. Det framstår som ett samlet anlegg, med klar underdeling i individuelle enheter.

Prosjektet er et tett/lav-prosjekt med boliger bygget omkring et tun: fire patiohus i to etasjer, to på 154 kvm og to på 130 kvm, ett verandahus på 161 kvm mot vest, og tre altanhus i tre etasjer på 136 kvm mot øst. Mellom de to rekkene ligger et felles gangområde eller tun, og under dette ligger garasjen med plass til 18 biler, med direkte inngang til boligene. Tunet representerer det åpne fellesskapet, med tilgang til de private inngangene. Husene er utformet som en syntese av forskjellige boligtyper med noe av så vel eneboligens og rekkehusets som leilighetens kvaliteter. Enhetene er dannet av rom som er generelt anvendelige, og som kan dekke skiftende behov. Alle leiligheter har tre uteplasser: forhagen med atkomsten, hagen med gress, og veranda/altan eller patio avhengig av leilighetstype.

Dagslysinnfallet er variert. Patiohusene har et uterom inne i huset. I fire leiligheter går patioen som en lyssjakt gjennom to etasjer med glass på tre sider, hvor de fire årstidene oppleves med sol, regn og snø «inni» huset.

Boligene er bygget i plasstøpt betong, som er isolert og kledd med et smalt sortmalt panel, liggende på langfasadene og stående på kortfasadene, for å unngå endeved. Boligene baserer seg på «grønn energi». I de sydvendte partiene er det montert ca. 100 kvadratmeter solfangerpanel i flukt med trepanelet.

Leilighetene varmes opp ved hjelp av nedstøpt vannbåren varme i alle gulv, samt solvarme og gass, som sammen varmer opp leilighetene og gir varmt tappevann. Anlegget sørger for maksimal utnyttelse av solenergien når den er tilgjengelig, og på årsbasis er det forventet at 25–30 % av totalt varmebehov dekkes av ren og «gratis» solenergi. Resten av varmebehovet dekkes av rentbrennende gassbrennere. Energien distribueres via lavtemperatur-systemer og vannbåren gulvvarme, som sikrer en energimessig fornuftig utnyttelse av den produserte energien. Solpanelene er industrielle produkter som er integrert i fasaden både bygningsteknisk og uttrykksmessig.

English Summary
Housing in Bjørnveien, Oslo

Architects: Dahle / Dahle / Breitenstein AS

The project is located in an area of smaller family houses, and relates to the scale of its suburban surroundings, whilst still appearing as a unified whole. The units, a variety of patio- and balcony houses, are centred on a court that connects all the private entrances. The units combine some of the qualities of both detached houses, row houses and flats, and consist of a number of quite general spaces with varying daylight conditions.

The main structure is in in-situ concrete, clad in a narrow timber panelling. A large solar collector panel covers 100 square metres of the south-facing façade. The panels feed the water-borne low-temperature heating system and pre-heat the hot water, and are expected to cover 25–30% of the yearly energy requirement. The remainder is covered by clean burn-ing gas boilers. The solar collectors are pre-fabricated units that are integrated into the façade in terms of both construction and expression.

Bjørnveien 119
Publisert på nett 20. mars 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.