Foto: Tom Auger
Foto: Tom Auger

Boggestranda

Ombygging av gammelt bosted

Arkitekt:
Rever og Drage AS

En collage av gammelt og nytt gir en ny rytme mellom bygda og utsikten bak.


Fasaden mot bygda med den nye svalen.
 Foto: Tom Auger
Foto: Tom Auger

Fasaden mot bygda med den nye svalen.

The facade facing the village, with a new porch.

Fasaden mot utsikten er en collage av gamle og nye løsninger. Foto: Tom Auger
Foto: Tom Auger

Fasaden mot utsikten er en collage av gamle og nye løsninger.

Facing the view, the facade is a collage of old and new parts.

Fasaden mot utsikten er en collage av gamle og nye løsninger. Foto: Tom Auger

Fasaden mot utsikten er en collage av gamle og nye løsninger.

Facing the view, the facade is a collage of old and new parts.

Foto: Tom Auger
Boggestranda
Konstruksjonen er også sydd sammen av gamle og nye deler.
   Foto: Tom Auger

Konstruksjonen er også sydd sammen av gamle og nye deler.

The structure is a combination of old and new elements.

Foto: Tom Auger
Plan. Målestokk 1:100.

Plan. Målestokk 1:100.

Plan. Scale 1:100.

Snitt. Målestokk 1:100

Snitt. Målestokk 1:100

Section. Scale 1:100. 

Skisse. Detaljsnitt yttervegg.

Skisse. Detaljsnitt yttervegg.

Sketch. Detail section through wall.

Arkitektens beskrivelse

Ombyggingen er gjort for å endre et eldre bygg med jordkjeller og ti knøttsmå rom til en enkel og funksjonell fritidsbolig. Bygningen bestod av deler av flere tidligere byggverk og var en sammensetning av reisverk og laft. Tiltakshaver ønsket å bevare en tradisjonell og representativ fasade mot vei og øvrig bebyggelse i bygda, kombinert med mye åpenhet mot fjord og fjell. 

Det er satt inn et stort glassfelt mot sørøst, slik at det nye kjøkkenet har fått en helt åpen vegg mot utsikten. Sør- og østfasaden var allerede en collage av materialer og farger som det nye glassfeltet ble en del av. Glasset er trukket opp over den tidligere kneveggen av laft og helt opp til raftet slik at tømmeret lagrer en del solvarme og noe lys filtreres mellom stokkene og inn i huset. Det er også satt inn et nytt lavt vindu i soverommet som gir utsikt når man ligger i senga. 

Innvendig er kun soverommet bevart. Resten av de innvendige veggene er i hovedsak fjernet, slik at loft og 1.etg er blitt ett sammenhengende rom. Et felt med fliser og varmekabler er lagt inn i gulvet for å tørke våte sko. Huset har fått vindsperre for å redusere varmetap. Tretak er lagt oppå eksisterende bølgeblikktak. Mot vest er den originale fasaden bevart, men det er lagt til en enkel sval, slik at utstyr og bekledning kan oppbevares tørt, samtidig som man får et ekstra oppholdsrom ute under tak. 

Resultatet ble bedre enn vi hadde trodd. Vi synes rytmen i østfasaden fungerer godt til tross for de ulike vinduene, og at farge- og materialbruk fremstår som både harmonisk og sammensatt. 

English Summary

Rebuilding an old house at Boggestranda

Architects: Rever og Drage

The existing building have been altered many times and consisted of a combination of post-and-beam and log construction above an earth floor cellar, with ten tiny rooms. The client wanted a simple and functional summer house, open to the view

A new glass façade opens one wall of the kitchen, and allows the log structure behind the glass to act as a heat store. Only the bedroom is retained, the rest of the house opened up to form one large space. The walls have been wind-proofed and the existing metal sheet roof has a new layer of timber boarding. A new -entrance lobby on the western side allows for storage of clothes and equipment.

Boggestranda
Publisert på nett 16. desember 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.