Bok & Blueshuset gir byen en ny forbindelse til Heddalsvatnet. Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

Bok & Blueshuset, Notodden

Under ett tak

Den enkle geometrien i det nye kulturhuset på Notodden knytter nye rom sammen med byens industrihistorie.


Bok & Blueshuset gir byen en ny forbindelse til Heddalsvatnet. Foto: Ivan Brodey

Bok & Blueshuset gir byen en ny forbindelse til Heddalsvatnet.

Bok & Blues-huset connects the town with Lake Heddalsvatnet.

Foto: Ivan Brodey
Bibliotekets østfasade mot plassen og Storgata.

Bibliotekets østfasade mot plassen og Storgata.

East façade of the library, facing Storgata. 

Mot Heddalsvatnet i enden av Storgata.

Mot Heddalsvatnet i enden av Storgata.

The end of Storgata with a view of Lake Heddalsvatnet.

Solstoler med utsikt mot sydøst, over Heddalsvatnet. 

Solstoler med utsikt mot sydøst, over Heddalsvatnet. 

Deck chairs facing Lake Heddalsvatnet.

Hovedinngangen og “Bluesplassen”, med sykkelparkering.

Hovedinngangen og “Bluesplassen”, med sykkelparkering.

Main entrance with bicycle parking.

Fra biblioteket, 2. etasje. Foto: Jiri Havran

Fra biblioteket, 2. etasje.

From the library, first floor.

Foto: Jiri Havran
 
Fra sentralrommet, åpent ned mot resepsjon og utstillingsareal. Foto: Jiri Havran

Fra sentralrommet, åpent ned mot resepsjon og utstillingsareal.

From the central space, which opens down to the reception and exhibition area.

Foto: Jiri Havran
Fra galleriet rundt livescenen.  Foto: Jiri Havran

Fra galleriet rundt livescenen. 

The gallery surrounding the live stage. 

Foto: Jiri Havran
Biblioteket, 2. etasje. Foto: Jiri Havran

Biblioteket, 2. etasje.

The library, first floor.

Foto: Jiri Havran
Auditoriet. Foto: Jiri Havran

Auditoriet.

The auditorium. 

Foto: Jiri Havran
Bok & Blueshuset i blåtimen. Foto: Jiri Havran

Bok & Blueshuset i blåtimen.

The Bok & Blueshuset at night.

Foto: Jiri Havran
 
Fasaden mot vannet. Foto: Jiri Havran

Fasaden mot vannet.

Façade facing the water.

Foto: Jiri Havran
Lekepark ved Bluesplassen.
 

Lekepark ved Bluesplassen.

Playpark by the main entrance.

Situasjonsplan. 1. Forplassen 2. Bluesplassen 3. Plass for uteservering 4. Amfi 5. Brygge 6. Fastbygget benk av tre 7. “VIP-plassen” 8. Skatekant 9. Vannrenne 10. Sykkelparkering 11. Parkering.

Situasjonsplan. 1. Forplassen 2. Bluesplassen 3. Plass for uteservering 4. Amfi 5. Brygge 6. Fastbygget benk av tre 7. “VIP-plassen” 8. Skatekant 9. Vannrenne 10. Sykkelparkering 11. Parkering.

Site plan. 1. Entrance plaza 2. The Blues Plaza 3. Outdoor café seating 4. Amphitheatre 5. Pier 6. Fixed timber bench 7. “VIP-area” 8. Skating edge 9. Water channel 10. Bicycle parking 11. Parking.

Plan 1. etasje. 12. Auditorium, 13. Kino, 14. Teknisk rom, 15. Utstilling, 16. Vindfang, 17. Vestibyle, 18. Butikk, 19. Resepsjon, 20. Lager/verksted, 21. Fast utstilling, 22. Kontrollrom, 23. Innspilling, 24. Kafé, 25. Kjøkken, 26. Renholdssentral, 27. Heis, 28. Installasjoner, 29. Bibliotek, 30. Livescene, 31. Kontor, 32. Stollager, 33. Backstage.

Plan 1. etasje. 12. Auditorium, 13. Kino, 14. Teknisk rom, 15. Utstilling, 16. Vindfang, 17. Vestibyle, 18. Butikk, 19. Resepsjon, 20. Lager/verksted, 21. Fast utstilling, 22. Kontrollrom, 23. Innspilling, 24. Kafé, 25. Kjøkken, 26. Renholdssentral, 27. Heis, 28. Installasjoner, 29. Bibliotek, 30. Livescene, 31. Kontor, 32. Stollager, 33. Backstage.

Ground floor plan. 12. Auditorium, 13. Cinema, 14. Plant room, 15. Exhibition, 16. Lobby, 17. Foyer, 18. Shop, 19. Reception, 20. Storage/workshop, 21. Fixed exhibition, 22. Control room, 23. Recording, 24. Café, 25. Kitchen, 26. Cleaners’ storage, 27. Elevator, 28. Installations, 29. Library, 30. Live stage, 31. Office, 32. Chair storage, 33. Backstage.

Plan 2. etasje. 14. Teknisk rom, 20. Lager/verksted, 31. Kontor, 34. Datarom, 35. Kopirom, 36. Møterom, 37. Grupperom, 38. Biblioteksadministrasjon, 39. Felles arbeidsrom, 40. Åpent ned, 41. Galleri, 42. Garderobe.

Plan 2. etasje. 14. Teknisk rom, 20. Lager/verksted, 31. Kontor, 34. Datarom, 35. Kopirom, 36. Møterom, 37. Grupperom, 38. Biblioteksadministrasjon, 39. Felles arbeidsrom, 40. Åpent ned, 41. Galleri, 42. Garderobe.

First floor plan. 14. Plant room, 20. Storage/workshop, 31. Office,34. Computer room, 35. Print room, 36. Meeting room, 37. Group teaching room, 38. Library administration, 39. Common office, 40. Void, 41. Gallery, 42. Cloakroom.

Plan 3. etasje. 14. Teknisk rom, 40. Åpent ned, 44. Tegnerom, 45. Øverom, 46. Bandrom, 47. Elevrom, 48. Pianorom, 49. Lytterom, 50. Sangrom, 51. Terrasse.

Plan 3. etasje. 14. Teknisk rom, 40. Åpent ned, 44. Tegnerom, 45. Øverom, 46. Bandrom, 47. Elevrom, 48. Pianorom, 49. Lytterom, 50. Sangrom, 51. Terrasse.

Second floor plan. 14. Plant room, 40. Void, 44. Drawing room, 45. Rehearsal room, 46. Band room, 47. Student room, 48. Piano room, 49. Listening room, 50. Singing room, 51. Terrace.

Snitt JJ. 14. Teknisk rom, 15. Utstilling, 25. Kjøkken, 29. Bibliotek, 30. Livescene, 37. Grupperom, 41. Galleri, 51. Terrasse.

Snitt JJ. 14. Teknisk rom, 15. Utstilling, 25. Kjøkken, 29. Bibliotek, 30. Livescene, 37. Grupperom, 41. Galleri, 51. Terrasse.

Section JJ. 14. Plant room, 15. Exhibition, 25. Kitchen, 29. Library, 30. Live stage, 37. Group teaching room, 41. Gallery, 51. Terrace.

Detaljsnitt. Akse DD ved bibliotek.

Detaljsnitt. Akse DD ved bibliotek.

Detail section, gridline DD by library. 

Arkitektens beskrivelse

Bok & Blueshuset på Notodden er et resultat av en åpen internasjonal arkitektkonkurranse i 2010, gjennomført som totalentreprise.

Etableringen av Bok & Blues-huset på Notodden har vært et stort løft for en “fattig” kommune, men for Notodden by er byggingen av Bok & Blueshuset et viktig tiltak og kanskje et vendepunkt mot en framtidig og positiv byutvikling. Bok & Blueshuset samler flere kulturinstitusjoner på Notodden under ett tak – bibliotek, kino, museum, kulturskole, bluesscene, innspillingsstudio, samt respektive kulturinstitusjoners administrasjoner og arbeidsplasser.

Bygningen framstår langt på vei med de kvaliteter som ble lagt til grunn i konkurransen. Årsakene til dette ligger i et gjennomarbeidet forprosjekt som grunnlag for totalentreprisen, entreprenører med respekt for det foreliggende tegningsgrunnlaget, og en streng og oppmerksom byggeledelse. 

Huset i byen

Bygningen kobler seg til “lossinga”, en gammel dokk og et historisk spor fra det tidligere industrieventyret på Notodden. I dokken er det bygget et amfi med utescene, som gir byens befolkning tilgang til Heddalsvatnet, for første gang i Notoddens historie.

Organiseringen av bygningsmassen definerer nye plassrom rundt huset. Forplassen ved hovedinngangen er vendt “diagonalt” mot Storgatas utløp mot Heddalsvatnet. Utescene under tak er orientert mot vest, med gode solforhold, og i lé for fremherskende vindretninger. Uteamfiet mot vannet har god kontakt med innendørs livescene, og vareleveringen mot øst er skjermet og romslig utformet for å ivareta en god logistikk for den daglige driften av huset.

Bygningens arkitektur

Bok & Blueshusets enkle og geometriske oppbygging er inspirert av industriarkitekturen og det neoklassiske bygningsmiljøet i Hydroparken like ved. 

Bygningens ulike funksjoner tilkjennegir seg i bygningens arkitektur som adskilte elementer i en samlet helhet, bestående av flere bygningsvolumer i ulik form og størrelse, stablet sammen rundt et sentralt “torg”, under tre lystårn som slipper dagslys ned gjennom og til det indre av bygningen. 

De tre lystårnene danner en markant silhuett, og de karakteristiske trekantformene gjør bygningen til et landemerke både i nær- og fjernvirkning. I interiøret muliggjør de åpne tårnrommene en visuell kontakt mellom husets forskjellige funksjoner, og gir utsyn til omgivelsene gjennom flere glassfelt.

“Bok & Blueshusets enkle og geometriske oppbygging er inspirert av industriarkitekturen og det neoklassiske bygningsmiljøet i Hydroparken like ved.”

Intern organisering

Den overordnede planløsningen er organisert rundt et samlende “torg”. Fra dette torget er det visuell kontakt til husets øvrige funksjoner med direkte adkomst til bibliotek, kino, museum, livescene og lydstudio. Biblioteket strekker seg over to etasjer, og har nær kontakt med husets administrasjon på plan 2. I plan 3 ligger kulturskolen, med varierte øvingsrom for sang, instrumenter, dans og tegning. Den øverste etasjen har tilgang til en takterrasse med utsikt over Heddalsvatnet og omkringliggende åser og fjell.

Bygningen er utformet med hensyn til stor fleksibilitet i bruk, og universell utforming.

Materialbruk/arkitektonisk uttrykk

Til tross for en stadig økende nasjonal interesse for trehusproduksjon i Norge, og historisk lange tradisjoner med tømmerfløting på Heddalsvatnet, kom aldri trekonstruksjonene inn i Bok & Blueshuset. Vi ønsket i utgangspunktet at større deler av husets hovedkonstruksjoner og øvrige overflater skulle utføres i treverk, i hovedsak limtre og massivtre. På grunn av prosjektøkonomi, samt en ikke altfor treentusiastisk byggherre, falt bruken av trekonstruksjoner bort.

Da bruken av prefabrikkerte betongkonstruksjoner ble iverksatt, ble vi stilt ovenfor utfordringer knyttet til oversettelsen av et formkonsept fra treverk til betong. Endringen var omfattende: bruk av prefabrikkert betong medførte nye dimensjoner, som igjen påvirket forutsetningene for å benytte konstruksjonens struktur til å forsterke romdannelser i interiøret. Betong er eksponert i søyler og flere konstruktive vegger. For å tilføre bygningen lunhet, i fravær av treverk i konstruksjonene, ble det valgt å legge en industriparkett i ask. 

“Til tross for historisk lange tradisjoner med tømmerfløting på Heddalsvatnet, kom aldri trekonstruksjonene inn i Bok & Blueshuset.”

Det er lagt vekt på å benytte kortreiste, robuste, og vedlikeholdsfrie materialer. Trepanel i eksteriøret er utført i kjerneved av furu, innsatt med jernvitrol. I biblioteksfasaden er det benyttet lystransparente plater, i et ytre sjikt for å dempe direkte sollys, og for å skape variasjon i lyskvaliteter i rommet. Mellom det ytre fasadesjiktet, og bakenforliggende klimavegg er det etablert gangbaner for vedlikehold/renhold av fasaden. 

Universell utforming

Bok & Blueshuset er planlagt og bygget med fokus på universell utforming. Området rundt huset ligger nærmest på én flate og gjør adkomsten lett tilgjengelig for alle. Det er trinnfrie adkomster til bygningen på alle sider. Innendørs viser taktile ledelinjer vei til resepsjon og byggets hovedfunksjoner. Bygningen har to heiser som gjør alle plan tilgjengelige for bevegelseshemmede, inkludert takterrasse og mesanin i livescenen.

Landskap og grønnstruktur

Bok & Blueshusets vridde plassering i forhold til Storgata gjør at den sentrale byaksen rommessig åpner seg mot Heddalsvatnet. Dermed oppstår det nye byrom som vil gi nye kvaliteter til byen: en beplantet forplass i nord, og på sørsiden er det flere nye plassdannelser med visuell tilknytning til vannet, med brygger, uteamfi og rom for både ro og aktivitet. 

Sør for Bok & Blueshuset mot Heddalsvatnet ligger Bluesplassen med kontakt til vannet. Notoddens nye bluesplass kan romme store folkemengder, samtidig som den skal være attraktiv i hverdagen. Området nærmest bygget er åpent og solrikt, mens nærmere vannet er den harde plassen brutt opp av grønne flater med blomstrende trær og bunndekkende planter. Det gamle betongdekket er beholdt som striper og ganglinjer i det grønne dekket.

I den tidligere dokken er det det nå et utendørs amfi som står i direkte tilknytning til byggets livescene. Brede trinn tar opp høydeforskjellen på 4-5 meter ned til vannet og en flytende utescene. En rampe gir trillbar adkomst til en ny brygge, som brukes til båtanløp, bading og soling.

Gjenbruk og materialitet

Restene fra industriperioden er blitt en viktig del av prosjektets uttrykk. Eksempel på gjenbruk er at deler av det gamle betonggulvet er beholdt, slik at spor fra den industrielle tida kan leses som riss og sår i plassgulvet. En maltraktert betongkant har blitt fundament for en 44 meter lang trebenk. Eksisterende trær er bevart og stelt. 

Grønnstruktur

Notoddens gunstige lokalklima er utnyttet, og et lite utvalg av ulike typer trær og bunndekkere skal tilføre stedet nye kvaliteter. I nord er det plantet keiseror (Alnus glutinosa ‘Imperialis’) i lunder. En lund av yoshinokirsebær (Prunus x yedoensis) blir Bluesplassens attraksjon under vårblomstringen og om høsten med flammende rødfarger. Kirsebærtrærne står sammen med tyrkerhasseltrærne som stod her fra før, som har blitt stelt og fått et nytt liv. Storgata markeres med en lund av oppstammede spisslønn fra lokal frøkilde: tuntreet på Sauherad kirkegård (Acer platanoides ‘Sauherad’). Øst for bygget er det plantet vintereik (Quercus petraea). Ei furu (Pinus silvestris) har fått hovedrollen på plassens østre del og skal knytte plassen og bygget symbolsk sammen med de furukledte åsene rundt. På nordfasaden er det plantet humle (Humulus lupulus) på vaier. Som bunndekke rundt trærne er det benyttet rød bispelue (Epimedium rubrum). Nye gressflater bidrar også med frodighet og friskhet til et ellers mineralpreget anlegg. 

Aktiviteter

Kommunen ønsket å tilrettelegge for aktiviteter rundt Bok & Blueshuset, slik at stedet kunne tiltrekke seg barn og unge. Vi har forsøkt å løse dette med lekeapparater som kan benyttes på ulike måter. De ble plassert som skulpturer i den grønne delen av Bluesplassen. 

Kommunen ønsket et skateanlegg som en del av utformingen. For å imøtekomme dette ønsket, ble det lagt inn lange, slipte betongkanter egnet for skating, langs plantefeltene.

Belysning 

Lyslinjen (lysstoffrør) langs fasadekanten bak bibliotekets transparente vegger, skal vise et aktivt hus hvor “energien stråler innenfra”. Gjenbrukte telefonstolper ble brukt til lysmaster på uteområdet. Disse ble plassert i grupper mellom trærne for å belyse trærne ovenfra, og trærne blir opplyst uten lysforurensing. Om dagen er telefonstolpene naturlig en del av treklyngen. Telefonstolpene ble pusset opp med brede metallbånd som innfesting til små avskjermete armaturer.

English Summary

Bok & Blueshuset, Notodden
Architects: Askim/Lantto Arkitekter AS, Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS, Dronninga Landskap AS

Bok & Blueshuset is a cultural centre incorporating several functions under one roof – a library, a cinema, a museum, a school of music and performing arts, a blues venue, a recording studio and administration offices for local cultural institutions. The building has a simple geometrical structure inspired by Notodden’s historical industrial architecture. Several volumes are stacked together enclosing a central “square”, where three towers bring daylight down into the interiors of the building. The three towers form a distinct silhouette, making Bok & Blueshuset a recognizable landmark. Inside, the tower spaces enable visual contact between the building’s different functions and provide views of the surrounding landscape through glazed façades. The building was planned as a wooden structure, but for financial reasons the wood was replaced with concrete. Outside, several new spaces have been created along lake Heddalsvatnet, providing public access to the waterfront. 

Bok & Blueshuset is a cultural centre incorporating several functions under one roof – a library, a cinema, a museum, a school of music and performing arts, a blues venue, a recording studio and administration offices for local cultural institutions. The building has a simple geometrical structure inspired by Notodden’s historical industrial architecture. Several volumes are stacked together enclosing a central “square”, where three towers bring daylight down into the interiors of the building. The three towers form a distinct silhouette, making Bok & Blueshuset a recognizable landmark. Inside, the tower spaces enable visual contact between the building’s different functions and provide views of the surrounding landscape through glazed façades. The building was planned as a wooden structure, but for financial reasons the wood was replaced with concrete. Outside, several new spaces have been created along lake Heddalsvatnet, providing public access to the waterfront. 

Bok & Blueshuset, Notodden
Publisert på nett 13. september 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.