Arkitekt:
Arkitektskap AS


Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Site plan.

Sykehjemmet sett fra nord. 

Sykehjemmet sett fra nord. 

Care home from the north.

Kledning i malt trepanel knytter anlegget til området. 

Kledning i malt trepanel knytter anlegget til området. 

Timber cladding ties the buildings to the local context.

Fasade mot vest.

Fasade mot vest.

West facing facade.

Anlegget sett fra syd-vest.

Anlegget sett fra syd-vest.

View from the south-west.

Utsnitt av fasade mot nord.

Utsnitt av fasade mot nord.

Part of north-facing facade.

 
Plan 1.

Plan 1.

Lower level.

 
2. plan.

2. plan.

Upper level.

Borre sykehjem, Sykehjemsavdeling.

Borre sykehjem, Sykehjemsavdeling.

Borre residential care home.

Snitt nord–syd, gjennom hovedkorridor.
 

Snitt nord–syd, gjennom hovedkorridor.

Section north-south through main corridor.

Arkitektens beskrivelse

På bakgrunn av en begrenset arkitekt- og totalentreprisekonkurranse prosjekterte vi bygg og utomhusanlegg for to sykehjem i Horten kommune, Indre havn sykehjem og Borre sykehjem, begge ferdigstilt sommeren 2004. 

De to prosjektene baserer seg på det samme organisasjonsprinsipp, samme prinsipp for relasjon til landskapet, for elementoppbygging (tak og vegger) og for detaljering. I størrelse, og for deler av programmet, er de ulike. 

Nedenfor beskrives Borre sykehjem, som er dimensjonert for 48 beboere.

Hovedgrep

Beboerrommet er grunnenheten i sykehjemmet: Grupper på åtte beboerrom er organisert rundt felles stue, kjøkken og hage, og utgjør én post. To og to poster er organisert som én avdeling om felles driftsfunksjoner som ligger mer sentralt i bygget.

To gangsystemer binder anlegget sammen: et innendørs gatenett som knytter beboerpostene til institusjonens fellesfunksjoner, og et utendørs gangveinett som knytter beboerpostene, med hage og egen inngang, til gangveier rundt hele bygget og videre til turveier i nærområdet. 

Anlegget er på denne måten bygget opp om den enkelte beboerpost, som er kjernen i en serie utendørs og innendørs romforløp. Dette organisasjonsprinsippet gjør anlegget også driftseffektivt og lett å orientere seg i for alle typer brukere. Overgangene fra det private beboerrommet med tilhørighet til stue og hage, og ut i mer offentlige omgivelser, er gjort tydelige ved planutforming, farger, lys og materialer. Avhengig av ulike behov kan det nyttes ulike grader av åpenhet mellom de forskjellige sonene og romforløpene – både innomhus og utomhus.

Uttrykk

Bygget ligger i et åpent åkerlandskap, fritt fra annen bebyggelse. Ønsket om direkte utgang til uterom fra størstedelen av arealene gir et utstrakt, lavt bygg. Elementproduksjon og repeterende program gir enkle skjemaer. 

Takelementene er trukket lengst mulig ned, og veksler i fallretninger og størrelser. Taket leses som én sammenhengende bevegelse langs bakken i det store landskapet. 

Veggelementene har skjøter som er fulgt opp med uekte og bevisst ulogiske skjøter. Det gir en mer interessant oppdeling av panelet enn det elementinndelingen i seg kunne gi. Markerte vindusfelter framhever hver enkelt beboerpost.

Blandingen av orangemalt tre, ubehandlet lerk og ubehandlet aluminium gjør at byggets underdeling forandrer seg over tid etter hvert som lerkepanelet går fra å være nær gyllen som det malte til nær sølvgrå som metallet. Orangefargen og delingen i malt og ikke-malt hovedvolum gir bygget en kulørstyrke og en skala som hører hjemme både i kulturlandskapet og i boligområdet omkring anlegget.

English Summary
Borre residential care home

Architects: Arkitektskap AS

The main constituting element is the single room. Groups of eight rooms are organised around a common sitting room and kitchen, and two such groups form one ward. Two circulation systems tie the complex togeth-er: an internal network connecting the wards and the common functions, and an external network tying each ward to a common system of outdoor paths.

The plan allows differing degrees of openness between the different functional zones both in- and out of doors. Most areas have direct access to outdoor areas, giving a long, low complex, unified by the roofscape, which varies in pitch and direction. The windows mark each residential room. The external materials – orange painted wood, untreated larchwood and untreated aluminium – will change over time as the larch-wood turns from golden to silver grey.

Borre sykehjem
Publisert på nett 15. desember 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2005. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.