Gløtt fra baren inn i CREDO-lokalet i nordre sideskip. Glassdørene er tegnet av arkitektene og produsert av en lokal smed. 

Credo Restaurant - Bergs maskinhall - Maskinparken

Fra maskiner til Michelin på Lilleby

Midt i transformasjonsområdet dukket det opp en bevaringsverdig bygning. Det gikk fra å være utviklers hodepine til å bli lokalmiljøets lykketreff.


Hovedinngang med bar og vinlager ligger i midtskipet med gjennomlys og kontakt opp til messaninen og gløtt inn til kjøkkenet.

Hovedinngang med bar og vinlager ligger i midtskipet med gjennomlys og kontakt opp til messaninen og gløtt inn til kjøkkenet.

Gløtt fra baren inn i CREDO-lokalet i nordre sideskip. Glassdørene er tegnet av arkitektene og produsert av en lokal smed. 

Gløtt fra baren inn i CREDO-lokalet i nordre sideskip. Glassdørene er tegnet av arkitektene og produsert av en lokal smed. 

Den skrå glassveggen krysser en tidligere smøregrav som fungerer som plantefelt med spiselige vekster både ute og inne. Utvendig er strukturen transformert til uteområdet Maskinparken av landskapsarkitektene Asplan Viak.

Den skrå glassveggen krysser en tidligere smøregrav som fungerer som plantefelt med spiselige vekster både ute og inne. Utvendig er strukturen transformert til uteområdet Maskinparken av landskapsarkitektene Asplan Viak.

Credo har plass til ca. 40 gjester og en ambulerende kunstutstilling. Graffitien på veggen er bevart som et minne fra da bygget sto tomt og forlatt. Møblene er nyproduserte norske klassikere fra 1950 og -60-tallet.

Credo har plass til ca. 40 gjester og en ambulerende kunstutstilling. Graffitien på veggen er bevart som et minne fra da bygget sto tomt og forlatt. Møblene er nyproduserte norske klassikere fra 1950 og -60-tallet.

De gamle konstruksjonene og kranbanen fortsetter fra innsiden og ut i utomhusanlegget med en skrå glassvegg som klimaskille.

De gamle konstruksjonene og kranbanen fortsetter fra innsiden og ut i utomhusanlegget med en skrå glassvegg som klimaskille.

Credo Restaurant - Bergs maskinhall - Maskinparken
Credo Restaurant - Bergs maskinhall - Maskinparken
Situasjonsplan

Situasjonsplan

Site plan

Plan 1. etasje

Plan 1. etasje

Plan ground floor

Mesanin
 

Mesanin

Mezzanine

Snitt
 

Snitt

Section

Redaksjonell omtale:

Den ombygde Bergs Maskinhall ligger midt i et transformasjonsområde på Lilleby, litt øst for Trondheim sentrum. Prosjektet ble nominert til Statens pris for byggkvalitet i 2019. Men dette er ikke første gang huset har fått hedrende omtale.

Berg Maskinhall ble oppført i 1948, tegnet av arkitekt lngemund Dahle. Bygningen var av en slik kvalitet at den ble presentert i Byggekunst i 1952. Arkitektonisk sett var dette et rasjonelt og funksjonalistisk bygg med basilika-snitt, det vil si et toetasjes midtrom og lavere sidefløyer. 

Fra 1960 og frem til år 2000 ble imidlertid maskinhallen nærmest totalt innebygget av andre industribygg, og da Veidekke Eiendom kjøpte tomten noen år senere, tok det faktisk flere år før de ble klar over at området skjulte en verneverdig bygning.

Fra maskiner til Michelin. 

Etter hvert ble det klart for både utbygger og vernemyndigheter at man stod overfor et hus som ikke kunne rives uten videre, og ­allerede i 2011 foreslo Skibnes Arkitekter en løsning der deler av Bergs maskinhall ble brukt som felles uteareal og en klimatisert del til annet bruk.

Dette fant veien inn i reguleringsplanen, og konseptet ble realisert med serveringsstedene Credo og Jossa, samt et eget uteareal for servering og dyrking. Dessuten er lekearealene i den tilstøtende Maskinparken integrert med stålkonstruksjonene fra Bergs maskinhall.

Leietagerne i den ombygde maskinhallen ble altså to serveringssteder. Credo er en restaurant som først åpnet i Credoveita i Trondheim i 1998 og som fikk sitt søstersted Jossa, med rolle som bydelskafé, i 2013. I februar 2018 gjenåpnet begge i nye lokaler i Lilleby.

Det må sies å ha vært et lykkelig valg for både spisesteder og det nye nabolaget. Nøyaktig ett år senere, den 18. februar 2019, mottok nemlig Credo ved kokk Heidi Bjerkan både en Michelinstjerne og Michelins bærekraftpris. Med naturen og råvarene som drivkraft, har Credo utviklet tett kontakt med matvareprodusentene og har etablert en etisk tilnærming som gjør at bære­kraft og god smak i deres restaurantkonsept blir to sider av samme sak. Dette fungerer også sammen med arkitekturen. 

I VG den 23. mars 2019 skrev Erik Fosnes Hansen følgende: «Jeg tror knapt jeg har sett flottere eller mer funksjonelle restaurantlokaler enn dette i Norge. Dette er det internasjonal klasse over». 

Signert Skibnes. 

Når det gjelder det arkitektoniske, ønsket Skibnes Arkitekter å opprettholde karakteren av et industriminne, samtidig som de etablerte et hyggelig sted for menneskelig samvær – og et ­dugelig lokale for bærekraftig matproduksjon. Samtidig gjorde hensyn til inneklima, isolasjon og energibruk at man måtte finne praktiske løsninger som ikke gikk på bekostning av vernehensynene.

Dermed ble det i det sentrale rommet etablert en åpen mesanin med utsikt gjennom den store glassveggen mot vest. I 1. etasje ligger et sentralt kjøkken som betjener både Credo og Jossa, mens toalettene og andre støttefunksjoner er utformet som bokser i det store volumet. 

Golv i 1. etasje er slipt betong. Himlinger er svarte lydabsorberende plater. Yttervegger er isolert på innsiden og overflatebehandlet med puss. Det er etablert isolerglass på innsiden av originale stålrammevinduer. De gamle stålkonstruksjonene er bevart og eksponert i interiøret. Taket er tilleggsisolert og beslag er utført med patinert sink. Opprinnelige pussvegger er reparert og slemmet med farget puss i tilnærmet original farge. Stålrammevinduer er reparert og utbedret. Oppvarming er varmepumpe med luft til vann-funksjon for golvvarme, radiatorer og ventilasjon. 

Uteareal er på sin side integrert i fellesarealene for boligområdet. Dessuten er nesten alle plantene som brukes omkring Credo spiselige, med frukttrær, bærbusker og spiselige stauder som gir muligheter for høsting og bruk både for beboere og restauranteier. Her vil en også kunne finne en del mindre brukte bærbusker som Jostabær, Svartrips og Svartbringebær. Helt inn mot Bergs maskinhall har Credo dyrkingsareal.

Konstruksjoner fra Bergs maskinhall er også bevart for å gi kvaliteter til den tilstøtende Maskinparken, med arealer både for lek og sosiale funksjoner. 

Rutinerte arkitekter. 

Skibnes Arkitekter har lang fartstid i Trondheim og har realisert en rekke prosjekter, ikke minst ulike typer transformasjonsprosjekter. Kontoret ble startet opp allerede i 1984, men det var med ombygging og videreutvikling av eksisterende hus som Munkgata 30/40, Byhaven og NOVA kinosenter midt på 90-tallet at Skibnes tok steget opp som en nasjonal autoritet. 

Dette skulle vise seg å være en posisjon og erfaringsbase som kom greit med da at entreprenør i arbeidet med Bergs maskinhall hadde lagt inn i budsjettet at alle løsninger skulle være så enkle og standardiserte som mulig. 

Svein Skibnes forteller at han derfor kom dem i møte med sin sedvanlige oppfordring: «Dokker ska ikke være redd for mæ! Vi e opptatt av å holde budsjett og fremdrift. Men innenfor de rammene vil vi slåss for at det skal bli så bra som mulig». 

Han beskriver Bergs maskinhall som et morsomt byggeprosjekt, der både nytt og gammelt, inne og ute måtte fungere sammen og balanseres mot hverandre.

Prosjektet var en av syv finalister i kampen om Statens pris for byggkvalitet i 2019, men måtte til sist gi tapt for Nye Ålgård Sentrum av Dronninga Landskap.

English Summary
Credo Restaurant, Trondheim

Architect: Skibnes Arkitekter AS

Bergs Maskinhall in the Lilleby neighbourhood in Trondheim was built in 1948, designed by architect Ingemund Dahle and featured in Byggekunst in 1952. As part of the transformation of this former industrial area, the listed building has been rehabilitated and now houses Michelin-starred Credo restaurant, Jossa café and Maskinparken park. The architects have maintained the industrial character of the historic building, while establishing an inviting area for human interaction – and a functional space for sustainable food production.

Credo Restaurant - Bergs maskinhall - Maskinparken
Publisert på nett 15. september 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2020. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.