Deltagerlandsbyen

Tunløsning i Gubrandsdalen

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Div. A Arkitekter

Bebyggelsesplanen for Deltakerlandsbyen består av en senterbebyggelse som et origo med boligene omkring. Boligene er gruppert i to lange gater i overgangen mellom jordet og lia med fire frittliggende tun oppe i lia. Vi har her gå nærmere inn på tun-løsningene i lia — husene som ligger i en bratt, vestvendt skråning. OL-organisasjonen ønsket lange, sammenhengende husrekker som ville gi maksimal fleksibilitet mht. plassering av nasjoner med ulik størrelse. Vi fikk imidlertid gjennomslag for at i denne ømtålige terrengsituasjonen måtte husene fremstå som klare tundannelser i det store landskapsrommet Dette sikret slektskap til eksisterende nabogård og bygget samtidig videre på urgammel tradisjon fra Gudbrandsdalen. 

Deltagerlandsbyen
Deltagerlandsbyen
Deltagerlandsbyen
1
Deltagerlandsbyen
Deltagerlandsbyen
2
Deltagerlandsbyen
Deltagerlandsbyen
3
Deltagerlandsbyen
Publisert på nett 18. august 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 1994. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.