Deltagerlandsbyen, Skårsetlia

Deltagerlandsbyen - permanent bebyggelse

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Div. A Arkitekter, Gullik Gulliksen AS

Et viktig moment med den permanente deltagerlandsbyen var etterbruken. Man forsøkte å planlegge OL-lekene slik at flest mulig av bygningene og idrettsanleggene ville kunne få et nyttig bruk etterpå. Husene er gruppert i gater og tun og arkitektene har lagt vekt på å beholde krattvegetasjonen som preger området. Husene er utført i hovedsak med naturnære og lokalt tilgjengelige materialer som tre og stein. Huskroppene er enkle med gode,nøkterne planløsninger.

Deltagerlandsbyen, Skårsetlia
Deltagerlandsbyen, Skårsetlia
Deltagerlandsbyen, Skårsetlia
1
Deltagerlandsbyen, Skårsetlia
Deltagerlandsbyen, Skårsetlia
2
Deltagerlandsbyen, Skårsetlia
Publisert på nett 03. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5-6 – 1993. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.