Den – Hiet på Vedahaugane

Den – Hiet på Vedahaugane

Nasjonale turistveger / Hiet på Vedahaugane

Arkitekt:
LJB AS


Vedahaugane rasteplass.

Vedahaugane rasteplass.

Vedahaugane rest stop.

Vedahaugane rasteplass.

Vedahaugane rasteplass.

The path and the bench are parts of a fully reversible intervention.

Sti til hiet.

Sti til hiet.

The path leads to a cave, a den.

 
Vedahaugane har alltid vært en rasteplass på veien mellom Lærdal og Aurlands fjellene.

Vedahaugane har alltid vært en rasteplass på veien mellom Lærdal og Aurlands fjellene.

Vedahaugane has always been a resting point on the road between Lærdal Valley and the Aurland mountains.

 
Inngangen til “Hiet” i enden av gangstien.

Inngangen til “Hiet” i enden av gangstien.

The entrance to the “Den” at the end of the footpath.

Mark Dions installasjon “Den”. En kunstig bjørn sover i hiet.

Mark Dions installasjon “Den”. En kunstig bjørn sover i hiet.

Mark Dion‘s installation “Den”. An artificial bear asleep in the cave.

Situasjonsplan. 
 

Situasjonsplan. 

Site plan.

Snitt gjennom “Hiet”, med overlys. 

Snitt gjennom “Hiet”, med overlys. 

Section through the “Den”, with rooflight. 

Arkitektens beskrivelse

I bakkane frå Lærdal opp mot Aurlandsfjellet, i det storslagne møtet mellom to dalar, ligg Vedahaugane, nett over tregrensa og med framifrå utsikt til Hurrungane i det fjerne. Her har Lærdølene kvilt på veg til fjells eller på jakt i uminnelige tider. Då ”Snøvegen” vart vedteken som turistveg vart det avgjort å bygge ei stopplomme og ei utviding av vegen her. Det vart snart klart at dei beste kvalitetane fann ein om ein kom seg litt vekk frå vegen og ut i terrenget. Her opnar det store landskapet seg, og her gjev den rike vegetasjonen og mikrolandskapet ein flott kontrast. 

Rasteplassen

Tanken var å gjere så lite som mogeleg, ikkje røre terrenget meir enn høgst nødvendig, og inngrepet, eller tillegget, skulle vera reversibelt. 

Utsiktsplassen vart bygd som ein betongsti 90 meter ut i landskapet. Runde søyler midt under dekket minimerer det fysiske fotavtrykket. Gangbanen har ein presis geometri, dei to boga linjene er nøye tilpassa landskapsformene. Ein 25 meter lang benk har plass til ei busslast med turistar, eller god plass til mindre grupper. Så stoggar gangbanen tvert, som ein invitasjon til å gå vidare ut landskapet. 

Kunstverket

Seinare vart det avgjort å knyte eit kunstverk til Vedahaugane. Den amerikanske kunstnaren Mark Dion står bak installasjonen ”Den – hiet på Aurlandsfjellet”. I diskusjonen om lokalisering og formgjeving, krav til tilgjenge og ikkje minst ynskjet om å verne om utsikten, vart ein samde om å forlengje gangbanen og byggje kunstverket som eit rom under bakken. Det endra stoppestaden – der ein før vart leia ut i landskapet, vert ein no leia inn i hiet. Der inne ligg ein kunstig bygd bjørn på en haug av gjenstandar samla frå mange land og tidsepokar, presentert som eit diorama bak ein glasvegg. 

Det er lagt mye arbeid i å byggje overgangen mellom den svevande stien ute og banen som leiar inn i hiet så mjuk og ”natur-lik” som råd. Ein lyt bøya seg når ein går inn i mørket, inn i ura mellom dei store steinane. Der inne finn ein den sovande bjørnen, med dagslyset sivande ned ovanfrå gjennom ein slags ljore. Bjørnehiet er bygd i betong, det er kondensisolert og har velfordelt naturleg ventilasjon. Og bjørnen ser ut til å trivast; han har ikkje vakna enno.

English Summary
Den at Vedahaugane, Aurland

Landscape architects: LJB AS

Vedahaugane has been a rest stop on the trip across these mountains from time immemorial. The 90 metre concrete path leads from the parking area over to the best views of the grand landscape. The intention was to do as little as possible, and for all construction to be reversible. The path and the 25 metre long bench are supported off the ground on poles.

After completion, the artwork “Den” by American artist Mark Dion was added as an extension to the walkway. “Den” consists of an underground cave where an artificial bear sleeps on top of a heap of objects from many periods and places.

Den – Hiet på Vedahaugane
Publisert på nett 31. januar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.