Støpeformer til gipsbyster som lå lagret på loftet formidler skolens historie.

Edvard Munch videre­gående skole

Historiske røtter og nye visjoner

Statens håndverks- og kunstindustriskole er blitt Edvard Munch videregående skole. Historien dukker fram der nye og gamle rom, funksjoner, farger og materialer er flettet sammen.


Skolens opprinnelige foajé er nå en del av kantinen.

Skolens opprinnelige foajé er nå en del av kantinen.

The original entrance hall is now an extension of the canteen.

 
Eksisterende trapp mellom 3. og 4. etasje.

Eksisterende trapp mellom 3. og 4. etasje.

Existing stair between 2nd and 3rd floor.

 
Fra korridoren i 5. et. mellom musikkøvingsrommene.

Fra korridoren i 5. et. mellom musikkøvingsrommene.

4th floor corridor.

Det opprinnelige fyrrommet i underetasjen er nå blitt gullsmedverksted.

Det opprinnelige fyrrommet i underetasjen er nå blitt gullsmedverksted.

The original boiler room in the basement has been turned into the goldsmiths’ workshop.

 
Ny håndløper i oljet eik.

Ny håndløper i oljet eik.

New handrail in oiled oak.

Originalrekkverket måtte heves 200 mm for å tilfredstille TEK 10.

Originalrekkverket måtte heves 200 mm for å tilfredstille TEK 10.

The original stair handrails had to be raised by 200 mm to satisfy the latest building regulations.

Detalj av heving av rekkverk.

Detalj av heving av rekkverk.

Detail of the raised handrail, before and after.

De brede korridorene brukes til utstillinger og oppbevaring av elevarbeider.

De brede korridorene brukes til utstillinger og oppbevaring av elevarbeider.

The wide corridors are used for exhibitions and storing student work.

 
Korridor mot Nordahl Bruns gate, før ombyggingen. Alle gulv på grunn måtte fjernes og radonsikres på grunn av alunskifer.

Korridor mot Nordahl Bruns gate, før ombyggingen. Alle gulv på grunn måtte fjernes og radonsikres på grunn av alunskifer.

Corridor along Nordahl Bruns gate before the refurbishment.

 
Korridor mot Nordahl Bruns gate etter ombyggingen.

Korridor mot Nordahl Bruns gate etter ombyggingen.

Corridor along Nordahl Bruns gate after the refurbishment.

 
Fra metallverkstedet.

Fra metallverkstedet.

From the metal workshop.

Møterommet i administrasjonen, original fargepalett og nye vegger kledt med fibersement.

Møterommet i administrasjonen, original fargepalett og nye vegger kledt med fibersement.

Administration meeting room, with original colours on the existing wall and new partition clad in fibre cement sheet.

Den nye hovedinngangen fra Nordahl Bruns gate.

Den nye hovedinngangen fra Nordahl Bruns gate.

New main entrance from Nordahl Bruns gate.

 
Korridor i administrasjonen.

Korridor i administrasjonen.

Administration corridor.

Støpeformer til gipsbyster som lå lagret på loftet formidler skolens historie.

Støpeformer til gipsbyster som lå lagret på loftet formidler skolens historie.

Moulds for casting plaster busts were found in the loft and speak of the history of the school.

Edvard Munch videre­gående skole
Et monumentalbygg i byen. Edvard Munch videregående skole sett fra Ullevålsveien.

Et monumentalbygg i byen. Edvard Munch videregående skole sett fra Ullevålsveien.

A monumental building in the city centre. Edvard Munch School seen from Ullevålsveien.

Portrommet inn fra hovedinngangen, med vinduer inn til kantinen og stuccolustro på veggene.

Portrommet inn fra hovedinngangen, med vinduer inn til kantinen og stuccolustro på veggene.

Archway behind the main entrance. Canteen to the left, and stuccolustro on the walls.

Ny trapp i lakkert naturstål ved hovedinngangen. Nye håndløpere er i oljebrent stål.

Ny trapp i lakkert naturstål ved hovedinngangen. Nye håndløpere er i oljebrent stål.

New steel staircase to lower floor, by the main entrance, with new railing in oiled steel.

 
Gårdsrommet er blitt skolegård og ny foajé. Olav Christopher Jensens kunstverk reflekterer sollys ned i rommet.

Gårdsrommet er blitt skolegård og ny foajé. Olav Christopher Jensens kunstverk reflekterer sollys ned i rommet.

The back court works as a foyer as well as a school yard. Olav Christopher Jensen’s artwork reflects datlight down to ground level.

 
Hovedinngangen på kveldstid.

Hovedinngangen på kveldstid.

Main entrance at night.

 
I de eksisterende rommene er originalfargene fra byggeåret 1903 hentet frem.

I de eksisterende rommene er originalfargene fra byggeåret 1903 hentet frem.

In the existing spaces, the original colours from 1903 have been reapplied.

 
Gårdsrommet er blitt skolegård og ny foajé. Olav Christopher Jensens kunstverk reflekterer sollys ned i rommet.

Gårdsrommet er blitt skolegård og ny foajé. Olav Christopher Jensens kunstverk reflekterer sollys ned i rommet.

The back court works as a foyer as well as a school yard. Olav Christopher Jensen’s artwork reflects datlight down to ground level.

Den løse møbleringen er valgt for å forholde seg til de opprinnelige rommene og fargene, og for å være robust i bruk.  Foto: Kapsel Design

Den løse møbleringen er valgt for å forholde seg til de opprinnelige rommene og fargene, og for å være robust i bruk. 

Loose furniture has been selected to fit the original spaces and colours and to be robust in use.

Foto: Kapsel Design
Den løse møbleringen er valgt for å forholde seg til de opprinnelige rommene og fargene, og for å være robust i bruk. Foto: Kapsel Design
Den løse møbleringen er valgt for å forholde seg til de opprinnelige rommene og fargene, og for å være robust i bruk.

Loose furniture has been selected to fit the original spaces and colours and to be robust in use.

Foto: Kapsel Design
Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Site plan.

Snitt gjennom gårdsrommet. Hovedinngang fra Nordahl Bruns gate til venstre.

Snitt gjennom gårdsrommet. Hovedinngang fra Nordahl Bruns gate til venstre.

Section through the courtyard. Main entrance from Nordahl Bruns gate to the left.

Detaljsnitt av teglvegg mellom klasserom og korridor. Himlingene er nedforet for å gi plass til føringer, og behandlet med akustisk puss. Murte sjakter benyttes til ventilasjon.

Detaljsnitt av teglvegg mellom klasserom og korridor. Himlingene er nedforet for å gi plass til føringer, og behandlet med akustisk puss. Murte sjakter benyttes til ventilasjon.

Detail section of the partition between classroom and corridor. The ceilings are lowered to give room for ductwork, and covered with acoustic plaster. Existing risers in the brick walls are used for ventilation ducts.

Edvard Munch videre­gående skole
Edvard Munch videre­gående skole
Arkitektens beskrivelse

Statens håndverks- og kunstindustriskole stod ferdig i 1903. Bygningen var en statlig storsatsning, og det ble arrangert arkitektkonkurranse. Bredo Greve vant, og den unge arkitekten tegnet huset med hjelp fra den mer etablerte Ingvar Hjorth. I 2013 ble skolen fredet inn- og utvendig. I 2015 flyttet Edvard Munch videregående skole inn i huset, en skole som er dedikert til kunstfag som viderefører bygningens historiske arv.

Gammelt og nytt En av de store utfordringene var å få vernede rom til å leve videre og samtidig møte alle moderne tekniske krav. Mye takket være generøse luftekanaler i tykke innervegger var det mulig å gjemme store deler av teknikken, og bevare den originale romopplevelsen i de delene av bygget med høyest verneverdi. 

Samtidig var det et poeng å vise tydelig hva som var nytt. Mens de eksisterende rommene ble holdt i skolens originale fargepalett, fikk de nye veggene kontrasterende farger og materialer. Vi valgte, så langt det lot seg gjøre, å bevare hundre år gammel maling og puss. Dermed ble husets lange historie tilstedeværende og mulig å skimte under de nypåførte lagene.

Oppdragsgiver skjønte også verdien av å bruke bestandige materialer og solid håndverk – i tråd med skolens innhold og historiske røtter. 

Rehabilitering og nybygg Skolens tre hovedetasjer er tilbakeført til fortidens prakt i så stor grad som mulig, mens begge underetasjene samt 4. etasje er totalt ombygget. 4. og 5. etasje måtte rives og bygges på nytt for å få plass til musikkøvingsrom med svært høye lydkrav. Ny 6. etasje rommer ventilasjon og teknikk. Samtlige loft er benyttet til ventilasjonsrom, og nytt teknisk rom har kommet til under gårdsrommet. Små håndverksfag har fått plass i det gamle fyrrommet under festsalen i Kunstindustrimuseet.

Ny hovedinngang Det mest radikale grepet vi gjorde var å flytte hovedinngangen fra den sterkt trafikkerte Ullevålsveien og inn i gårdsrommet. Dermed falt behovet for heis og rampe bort, vi unngikk store fasadeinngrep og kunne beholde den gamle foajeen intakt. 

I stedet for at elever og lærere kommer inn i en lukket institusjon – og en foajé som nærmest avtvinger ærefrykt – blir man nå umiddelbart eksponert for skolens virksomhet. I gårdsrommet, som også fungerer som foajé/oppholdsrom, er det innsyn til verksteder og kantine. Den opprinnelige foajeen er nå en forlengelse av kantinen – slik har vi lagt en ny uformell vei gjennom skolen på tvers av det aksiale og formelle.

Den nye skolen er langt mer arealeffektiv enn den opprinnelige. Edvard Munch videregående skole rommer nå mer enn dobbelt så mange elever og ansatte enn tidligere. Det medfører flere nye rom og høyere personantall per rom. I tillegg kommer nye krav til luftkvalitet, brannsikkerhet, tilgjengelighet, el- og datatekniske føringer, samt krav til akustikk. Alle eksisterende rom har akustisk puss som er utført slik at himlingene fremstår som de opprinnelige. Pussen skjuler nye føringer. 

Heis og to trappehus i gårdsrommet er nybygget for å imøtekomme krav til rømningsbredder og løftekapasitet, samt dimensjoner til flygler og kontrabasser.

Inkluderende arbeidsmodell Løpende dialog med byantikvaren var en forutsetning for å finne gode løsninger. Ved å legge opp faste rutiner på dialogmøtene, med utsendelse av agenda på forhånd, kunne alle stille godt forberedt, noe som gjenspeilet seg i kvaliteten på diskusjonene. Prosessen ble reflektert, åpen og gjensidig forpliktende.

Edvard Munch videre­gående skole
Publisert på nett 10. juni 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.