Ekebergrestauranten, Oslo

Ekebergrestauranten, Oslo

Ekebergrestauranten

 
Ekebergrestauranten, mot fjorden. Foto: Foto fra Byggekunst 1929, s. 149.

Ekebergrestauranten, mot fjorden.

The Ekeberg Restaurant, view towards the fjord. 

Foto: Foto fra Byggekunst 1929, s. 149.
 
Ekebergrestauranten sett fra sjøen.

Ekebergrestauranten sett fra sjøen.

The Ekeberg Restaurant seen from the fjord.

 
Sidetrapp mot terreng.

Sidetrapp mot terreng.

Side stair into the landscape.

 
Hovedinngang.

Hovedinngang.

Main entrance.

Hovedrestauranten, 1. et.

Hovedrestauranten, 1. et.

Main restaurant, ground floor.

Restauranten i 1. etg.1929. Foto: Foto fra Byggekunst 1929, s. 152.

Restauranten i 1. etg.1929.

Ground floor restaurant in 1929.

Foto: Foto fra Byggekunst 1929, s. 152.
 
Terrassen Foto:  Foto: Wilse. Fra Norsk Arkitekturmuseums Årbok 1995.

Terrassen

The terrace

Foto: Foto: Wilse. Fra Norsk Arkitekturmuseums Årbok 1995.
Restauranten med utsikt over Oslofjorden.

Restauranten med utsikt over Oslofjorden.

The view of the Oslo fjord.

Uteterrassen med utsikt over byen.

Uteterrassen med utsikt over byen.

Outdoor terrace with a view of the city.

Ekebergrestauranten 1. et. 

Ekebergrestauranten 1. et. 

Ekeberg Restaurant, ground floor.

Ekebergrestauranten 2 et.

Ekebergrestauranten 2 et.

Ekeberg Restaurant, first floor.

Arkitektens beskrivelse

I 1925 leier Schous Bryggeri en tomt på Eke­berg av Oslo kommune og ber Lars Backer tegne en restaurant. Kommunen krever imidlertid at det skal avholdes en arkitektkonkurranse og bryggeriet inviterer tre kontorer til å delta. Backer leverer to forslag; et tradisjonelt, «tilpasset den gjengse smak» og et moderne, «tilpasset den nye tid». Backer tok både første og annen plass i konkurransen – og det er kanskje unødvendig å legge til at «den nye tid» vant frem. Ekebergrestauranten står ferdig i 1929 – og Lars Backer rekker å se sitt hovedverk før han dør i 1930. Restauranten har i ettertid vært bygget om flere ganger. Siste eier lot stedet forfalle fullstendig, før Eiendomsspar i 2002 overtok en ruin med betydelige betongskader. Backer orienterte sitt bygg mot sol og utsikt – både i plan og snitt. Alle servicerom ligger vendt mot skråningen bak, og alle publi­kumsarealer mot utsikten. Bygget er plassert med ryggen mot åsen og med kafeen og ter­rassene som et amfi som gjør Oslo-gryta til scene. Konseptet for den restaurerte Ekeberg­restauranten er basert på Backers råbygg, ideen om et flerfunksjonelt restauranthus, som skal ivareta alt fra en turgåers behov for en kaffekopp til de store selskapers ønske om en syvretters meny.

I den delikate prosessen med å arbeide frem stedets nye uttrykk i skjæringen mellom Backers premiss og nåtidens formspråk var det flere hensyn å ta. Vi ville ikke retusjere historien ved å forsøke å tilbakeføre bygningen til dens originale form. Ikke bare ville det bli vanskelig med hensyn til lovbestemte krav og regler, men det ville heller ikke vært i den progressive Backers ånd. Samtidig ønsket vi klare linjer tilbake til funksjonalismen. Vi løste dette ved å sette inn nye elementer som en kontrast til eksisterende konstruksjoner og flater for på den måten å signalisere tydelig hva som er nytt, og hva som er gammelt. 

Backer var meget bevisst på betongens kvaliteter, både konstruktivt og estetisk. Han benyttet seg derfor av synlige forskalingsavtrykk i ornamenteringen – horisontal på hovedbygget og vertikal på tårnet. Derfor har det vært vesentlig for oss å bevare overflatene. Tilnærmet alle originale murvegger er upussede og kun behandlet med silikatmaling. Dette for å bevare murens levende overflate – både som estetisk utrykk og historisk budbærer. Disse murveggene danner også kontrast til de nye veggenes malte overflate. Det opprinnelige terazzo-gulvet på første plan er restaurert og fremstår nå som det gjorde i 1929. 

Fargepaletten er satt sammen av dempede jord- og himmeltoner, inspirert av byggets beliggenhet blant furuleggene mellom fjorden og himmelen. Kravet til fleksibilitet ligger til grunn for bruken av samme typer bord, stoler og sofaer i hele huset.

English Summary
Ekeberg restaurant, restoration and refurbishment, Oslo

Architect: Mellbye Arkitekter AS, Interior architect: Radius design AS

The original building was designed by functionalist architect Lars Backer after a competition in 1925, and was completed in 1929. After several refurbishments, the last owner let the place fall completely into decay, before it was taken over by Eiendomsspar in 2002.

Backer oriented his building towards the light and the view, with an outdoor terrace that makes the whole of Oslo into a stage. The restoration concept is to retain Backer’s idea of a multi-functional restaurant, offering both a quick cup of coffee and a seven-course dinner. The building has not simply been restored to its former state – both to accommodate current regulations and in keeping with Backer’s progressive spirit new elements have been added in contrast to existing structures and surfaces.

Retaining the original fair-faced concrete surfaces has been central to the restoration efforts. These surfaces have simply been painted with a silicate paint. The original terrazzo floor on the first level has also been restored. The colour scheme is composed of quiet tones inspired by the site, and flexibility has been the main focus in the choice of furniture.

Ekebergrestauranten, Oslo
Publisert på nett 06. juli 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2006. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.