Forholdet mellom rommene inne og en rekke større og mindre uterom og sitteplasser utvider husets bruks- og opplevelsesmuligheter, samtidig som det reduserer det oppvarmede arealet.

Eksperimenthus C 663 Fosen

En liten stor villa

Hva trenger vi for å ha det godt? Fredrik Lund har 40 minutters reisetid fra leiligheten i byen til huset på landet, og ser de to stedene som to deler av én bosituasjon.


Eksperimenthus C 663 Fosen
 
Eksperimenthus C 663 Fosen
Forholdet mellom rommene inne og en rekke større og mindre uterom og sitteplasser utvider husets bruks- og opplevelsesmuligheter, samtidig som det reduserer det oppvarmede arealet.

Forholdet mellom rommene inne og en rekke større og mindre uterom og sitteplasser utvider husets bruks- og opplevelsesmuligheter, samtidig som det reduserer det oppvarmede arealet.

The relationship between the indoor rooms and a variety of outdoor spaces and seating areas extends the potential uses of the house and the range of experiences it offers, as well as reducing the heated area.

Eksperimenthus C 663 Fosen
Innerommene er små, og plasseringen av sitteplasser og store vinduer opprettholder kontakten med skogen selv når man flytter innendørs.

Innerommene er små, og plasseringen av sitteplasser og store vinduer opprettholder kontakten med skogen selv når man flytter innendørs.

The indoor spaces are very modest, and seating arrangement and the placement of large window openings retains the contact with the forest even as you move indoors.

 
Eksperimenthus C 663 Fosen
 
Eksperimenthus C 663 Fosen
Situasjonsplan

Situasjonsplan

Location plan

Plan

Plan

Plan

Snitt

Snitt

Section

Arkitektens beskrivelse

Verdens minste store villa
sove ute under tak / varmt bad ute med snø i håret
ligge på en plattform i solen / fyre opp i grua
lage mat inne / lage mat ute (samme sted)
lese ute under tak: regn, regn, regn, regn
sitte i veggen
sen middag i kveldssol / siesta på takterrassen
ligge i veggen / sitte mange, mange på dekkskanten
kjernen holder på varmen, den står inne i rommet

Dette prosjektet er et debattinnlegg som ønsker å stille følgende spørsmål:

  1. Hva trenger vi for å ha det godt?
  2. Fikk vi det bedre av isolasjonen, privatheten, som krever så mye plass?
  3. Kan et lite hus, i kraft av sin arkitektoniske utforming, tilby like mye eller mer livskvalitet enn et mye større hus?
  4. Hvordan kan bevisst utforming av steder i sonen mellom ute og inne øke bruken, og mangfoldet av bruksmuligheter, tatt i betraktning et nedbørsrikt, kjølig klima og årstidenes skiftninger?
  5. Hvorfor er det bare fokus på energiforbruk pr. kvm og lukkede systemer, ikke på størrelsen og utformingen av det vi bygger?
  6. Vår tid er kvantitetens tid, på bekostning av kvaliteten. Hvordan rimer dette med alt fokus på forbruk?

Verdens minste store villa

Et hus kan bli mindre enn dette. I antall kvadratmeter motsvarer det hva vi kanskje ville kalle et lite fritidshus. Men hvis vi bestemmer oss for at dette er en villa, blir huset lite.

Huset ligger på sørspissen av den vakre Fosenhalvøya, 40 minutters reise fra Trondheim. Det meste av tiden tilbringes på en stor bilferge, med god kaffe i hånd, for å komme over til nordsiden av Trondheimsfjorden.

Nettopp nærheten til byen er viktig, og kombinert med en leilighet i sentrum av byen blir dette en bra bomessig helhetssituasjon året igjennom.

Huset er utformet med det mål å skape så mye livskvalitet og så mange forskjellige steder med ulik karakter som mulig, i et lite hus, under 50 kvm netto, med relativt lavt kostnadsbudsjett. Eller, sagt på en annen måte: Målet er å få et lite hus til å føles som et stort hus, mye større enn det egentlig er. 

Dette er ment som et innspill i debatten om bærekraft, der fokus er flyttet fra isolasjonstykkelse, usunne lukkede systemer og varmeforbruk pr. kvm til det spesifikke for vår profesjon; utforming, bruk, romkarakter, lysføring, holdbarhet, materialer, robusthet. Kompakthet har vært et avgjørende parameter for utformingen. Jeg tror bærekraft består i at noen kan utforme og bruke et fint sted over lang tid uten å bruke så mye ressurser. 

Huset er bygget som en tradisjonell bindingsverkskonstruksjon i gran, med utvendig kledning av malmfuru. Ytterveggene består av 2” x 6” konstruksjonsvirke, det vil si 15 cm isolasjon. Veggoppbygging fra innside til utside: 15 mm grankledning, dampbrems (DuPont, Tyvek), 148 mm Rockwool-isolasjon, 12 mm asfaltplate, krysslekting med 11 mm og 36 mm lekt (36 mm lekt, spikerslag for utvendig panel), 25 mm utvendig panel. Gulv- og takbjelker i dimensjon 2” x 8” med tilsvarende 20 cm isolasjon. Vinduer og dører er i tolags isolérglass med heltrerammer i furu, gjennomsnittlig u-verdi 1,5. Innenfor ytterveggene er det murt en massiv varmelagrende teglblokk med to ildsteder, et velprøvd, robust system. En spesiell nyutviklet vedovn av dansk fabrikat, med røkrøret festet så høyt på muren som mulig, varmer lett opp hele huset, med forbløffende lite forbruk av brensel.

Huset ligger som en vifteform mot sørvest og åpner seg mot solen. I dette klimaet varmes huset fort opp innvendig av solen, og solveggen ute er varm hele ettermiddagen.

English Summary
Experimental House C663, Fosen

Architects: Studio Fredrik Lund

This house is meant as a contribution to the current sustainability debate, and a possible reply to a few central questions:

  1. What do we need for a good life?
  2. Can a small house, by virtue of its architecture, offer the same quality of life as a large house?
  3. Can the conscious design of places inside and out extend the range of use, even in a cool climate?

It is not the smallest dwelling imaginable, but defined as a villa, it shrinks; it is located on the Fosen peninsula just 40 minutes drive from the city of Trondheim, and in combination with a flat in town, it offers a very nice total life habitat all year round.

Compactness has been a decisive parameter. The house has a traditional timber post-and-beam structure, clad externally with heartwood pine panelling. The structure gives room for 15 cms of insulation, with a further 15 cms between structure and cladding. There are double glazed windows in timber frames.

The house is placed in a fan-shape, open to the southwest sun. In this climate the sun rapidly heats the interior, and the exterior sun-facing wall stays warm all afternoon.

Eksperimenthus C 663 Fosen
Publisert på nett 20. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.