Mansardtaket er et svar på reguleringsplanens krav til gesimshøyder. 

Enebolig i Trollveien 42

Passivhus på ­Nesodden

Familien ønsket seg et enkelt hus, lett å planlegge og kjapt å bygge. Massivtre ble løsningen. 


Oppholdsrommet i 1. etasje. Massivtreelementene er diffusjonsåpne mot inneluften. 

Oppholdsrommet i 1. etasje. Massivtreelementene er diffusjonsåpne mot inneluften. 

Ground floor living room. The laminated timber elements are exposed to the indoor environment.

 
Fra barnas lekerom i 2. etasje.

Fra barnas lekerom i 2. etasje.

The children have the run of the first floor.

 
Innebyggede møbler, for eksempel barnas køyesenger, er en del av massivtresystemet. 

Innebyggede møbler, for eksempel barnas køyesenger, er en del av massivtresystemet. 

Built-in furniture, like the children’s bunks, are part of the structure.

 
Innebyggede møbler, for eksempel barnas køyesenger, er en del av massivtresystemet. 

Innebyggede møbler, for eksempel barnas køyesenger, er en del av massivtresystemet. 

Built-in furniture, like the children’s bunks, are part of the structure.

Fra byggeplassen. Massivtreelementene ga mulighet for minimal byggetid.

Fra byggeplassen. Massivtreelementene ga mulighet for minimal byggetid.

From the building site. The timber elements allowed for minimal construction time.

Aksonometri, ingeniørens skisse som viser byggesystemet i massivtre. 

Aksonometri, ingeniørens skisse som viser byggesystemet i massivtre. 

Engineer’s axonometric sketch showing the cross-laminated timber slab system.

Detaljsnitt gjennom yttervegg. Sokkeldetalj og gesimsdetalj. 

Detaljsnitt gjennom yttervegg. Sokkeldetalj og gesimsdetalj. 

Detail section through external wall, at base and at eaves level.

Situasjonsplan. A. Hovedhus. B. Garasje med takterrasse.

Situasjonsplan. A. Hovedhus. B. Garasje med takterrasse.

Location plan. A. Main house. B. Garage with roof terrace.

Plan 1. etasje.
1. Inngang, 2.	Entre, 3. Teknisk rom, 4. Badstue, 5. Bad, 6. Gjesterom, 7. Kjøkken, 8. Stue, 9. Soverom, 10. Garderobe, 11. Gang og arbeidsrom, 12. Bod, 13. Mulig pipe

Plan 1. etasje.

1. Inngang, 2. Entre, 3. Teknisk rom, 4. Badstue, 5. Bad, 6. Gjesterom, 7. Kjøkken, 8. Stue, 9. Soverom, 10. Garderobe, 11. Gang og arbeidsrom, 12. Bod, 13. Mulig pipe

Ground floor plan. 

1. Entrance, 2. Lobby, 3. Plant room, 4. Sauna, 5. Bathroom, 6. Guest room, 7. Kitchen, 8. Living room, 9. Bedroom, 10. Closet, 11. Circulation and study, 12. Storage, 13. Possible chimney

Plan 2. etasje.
1. Inngang, 2.	Entre, 3. Teknisk rom, 4. Badstue, 5. Bad, 6. Gjesterom, 7. Kjøkken, 8. Stue, 9. Soverom, 10. Garderobe, 11. Gang og arbeidsrom, 12. Bod, 13. Mulig pipe

Plan 2. etasje.

1. Inngang, 2. Entre, 3. Teknisk rom, 4. Badstue, 5. Bad, 6. Gjesterom, 7. Kjøkken, 8. Stue, 9. Soverom, 10. Garderobe, 11. Gang og arbeidsrom, 12. Bod, 13. Mulig pipe

First floor plan.

1. Entrance, 2. Lobby, 3. Plant room, 4. Sauna, 5. Bathroom, 6. Guest room, 7. Kitchen, 8. Living room, 9. Bedroom, 10. Closet, 11. Circulation and study, 12. Storage, 13. Possible chimney

Arkitektens beskrivelse

Eneboligen i massivtre med passivhusstandard ligger på Hellvik på Nesodden i Akershus. Hovedideen var å skaffe et energieffektivt hus i naturlige materialer for en familie på fem som ønsker en mest mulig bærekraftig livstil. Prosjektet skulle være lett å gjennomføre og huset raskt å bygge. 

Valget falt derfor på et passivhus i limfritt massivtre, lett å prefabrikere og raskt å montere, og samtidig gir massivtreets gode fukt- og temperaturbufringsegenskaper et godt inneklima. Passivhuskravet innebærer høy lufttetthet og en optimal utnyttelse av solvarmen. Løsningen ble derfor en konstruksjon hvor den innerste delen, selve massivtreveggen, er diffusjonsåpen mot inneluften. Utsiden av massiv-treveggen har fått dampbrems for å sikre tettheten. Videre utover følger myk og hard trefiberisolasjon og vindsperre, samt luftet ubehandlet malmfurupanel. Lagene i ytterveggen er bygd etter løk-prinsippet, sjikt for sjikt, for å forenkle byggeprosessen. Alle skillevegger i andre etasje har en bærende funksjon og i stua ble det valgt en ståldrager for å unngå å øke dekketykkelsen. Målinger av både lufttetthet og -fuktighet viser svært gode resultater. 

Hovedideen bak den enkle planløsningen er at fellesfunksjonene ligger i en universelt utformet første etasje med stor åpning mot hagen i sør. I andre etasje ligger soverommene og hovedbadet samt et felles leke-areal for barna.

Mansardtaket er et svar på både reguleringsplanens krav om lav gesimshøyde og lav utnyttelsesgrad, og lokal byggeskikk. 

Tomten var krevende i forhold til optimal orientering for passiv utnyttelse av solvarmen. Hovedfasaden vender seg mot øst, mens kun én av gavlveggene kunne rettes mot sør. Mot vest stiger terrenget bratt opp. Huset ble plassert nærmest fjellveggen i vest og mot nord for å gi lune uteoppholdsarealer mot øst og sør. Uteområdene er tydelig delt med lekeplen foran hovedfasaden og terrasse samt kjøkkenhage i sør. Fjellveggen mot sørvest ble delvis gravd ut og er en naturlig avslutning på terrassen. 

English Summary
Passive energy house, Nesodden

Architects: Heidrun and Michael Lommertz

The aim of the project was to design and build a home as simply and quickly as possible, for a family who wanted a sustainable lifestyle. The strategy is a passive energy house built with cross-laminated timber elements. The inner walls, the laminated elements, are open to the inside air, whilst the outside is wrapped in a layered construction of dampproofing, wood fibre insulation, wind proofing and heartwood pine panelling. The mansard roof responds to local building traditions as well as the maximum allowed roof line levels.

The site was not ideal for passive solar energy collection, with only a short façade facing south. The house was placed along the rock to create sheltered outdoor spaces.

Enebolig i Trollveien 42
Publisert på nett 16. januar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.