Enebolig Knoph Vigsnæs

 
Enebolig Knoph Vigsnæs
Enebolig Knoph Vigsnæs
 
Enebolig Knoph Vigsnæs
 
Enebolig Knoph Vigsnæs
 
Enebolig Knoph Vigsnæs
 
Enebolig Knoph Vigsnæs
Enebolig Knoph Vigsnæs
Enebolig Knoph Vigsnæs
 
Enebolig Knoph Vigsnæs
 
Enebolig Knoph Vigsnæs
 
Arkitektens beskrivelse

Huset ligger i en bratt nordvendt skråning som i utgangspunktet var vanskelig å bebygge. Mot syd er det fylt opp til en uteplass inn mot en berghammer. Mot vest er det utsikt mot Skaugumsåsen, og fra spiseplassen ser man utover et dyrket jorde omkranset av løvskog. Mot øst vender huset inn i en tett hasselskog. Husets plan er i hovedsak orientert i forhold til disse forskjellige uteromskvalitetene. Husets smale snitt og langstrakte form er en konsekvens av å bygge tosidig i bratt terreng uten å bryte regulerte byggehøyder, og et ønske om å la huset demme opp for en størst mulig uteplass mot syd.

Innenfor et begrenset boligareal søkes det et romlig hierarki rent størrelsesmessig hvor soverommene er små og oppholdsrommene er store. Fra øst mot vest, fra soveromsdel til oppholdsrom i husets lengderetning, endres også romhøydene fra 220 via 250 til 280 ved en avtrapning av både gulv og himling.

I 1. etasje får rommene lys fra to sider, mens underetasjen er organisert i forhold til et ensidig lysinnslipp. Ut fra en bruksløsning tilpasset dagens situasjon med små barn kan planløsningen omdisponeres med en større grad av sonedeling på et senere tidspunkt.

Underetasjen er bygget i kompaktblokk av porebetong som er panelkledd utvendig. I hele underetasjen var det nødvendig å benytte mur, av hensyn til jordtrykket. 1. etasje er oppført i tradisjonelt trestenderverk. 

Vi valgte å benytte diffusjonsbrems i stedet for sperre for å oppnå bedre innvendig luftkvalitet uten å benytte mekanisk ventilasjon. Porebetongen er likeledes valgt fordi den er diffusjonsåpen og har tilstrekkelig isolerende evne som kompaktblokk. 

Utvendig panel er utført i skurlast av ubehandlet sibirsk lerk. Taket er lagt med korrugerte fibersementplater.Inne er det benyttet kvistfritt glattpanel av osp på alle innsider av yttervegger (for luftgjennomslipp) For øvrig er det malte gipsvegger og helsparklet porebetong i underetasjen. Gulvet er utført i helved eik.

Enebolig Knoph Vigsnæs
Publisert på nett 09. desember 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 1999. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.