Trevolumet består to prefabrikerte ”kasser” som ble heist på plass med kran. Konstruksjonen reduserte riggkostnadene og materialbruken betraktelig.

Enebolig Sømme

Romslig bolig på en trang tomt

Med en prefabrikert trekonstruksjon montert på en plasstøpt betongkropp har Knut Hjeltnes laget plass til en tidvis stor familie på en trang eplehagetomt.


Forstøtningsmurene i betong danner husets nedre etasje. Over denne ligger en trekonstruksjon.

Forstøtningsmurene i betong danner husets nedre etasje. Over denne ligger en trekonstruksjon.

Forstøtningsmurene i betong danner husets nedre etasje. Over denne ligger en trekonstruksjon.

Trevolumet består to prefabrikerte ”kasser” som ble heist på plass med kran. Konstruksjonen reduserte riggkostnadene og materialbruken betraktelig.

Trevolumet består to prefabrikerte ”kasser” som ble heist på plass med kran. Konstruksjonen reduserte riggkostnadene og materialbruken betraktelig.

The timber box consists of two prefabricated elements that were hoisted into place. This structure reduced rigging costs and material consumption considerably.

Trekonstruksjonen har randdragere av limtre, og er kledd med osp i himling og som gulv. All innredning er i poppel-kryssfinér.

Trekonstruksjonen har randdragere av limtre, og er kledd med osp i himling og som gulv. All innredning er i poppel-kryssfinér.

The timber box has laminated timber edge beams, and ceilings and floors of aspen. All interior fittings are made with poplar 

Trekonstruksjonen har randdragere av limtre, og er kledd med osp i himling og som gulv. All innredning er i poppel-kryssfinér.

Trekonstruksjonen har randdragere av limtre, og er kledd med osp i himling og som gulv. All innredning er i poppel-kryssfinér.

The timber box has laminated timber edge beams, and ceilings and floors of aspen. All interior fittings are made with poplar 

Trekonstruksjonen har randdragere av limtre, og er kledd med osp i himling og som gulv. All innredning er i poppel-kryssfinér.

Trekonstruksjonen har randdragere av limtre, og er kledd med osp i himling og som gulv. All innredning er i poppel-kryssfinér.

The timber box has laminated timber edge beams, and ceilings and floors of aspen. All interior fittings are made with poplar 

 
Trekonstruksjonen har randdragere av limtre, og er kledd med osp i himling og som gulv. All innredning er i poppel-kryssfinér.

Trekonstruksjonen har randdragere av limtre, og er kledd med osp i himling og som gulv. All innredning er i poppel-kryssfinér.

The timber box has laminated timber edge beams, and ceilings and floors of aspen. All interior fittings are made with poplar 

Barnestuen i toppetasjen. Villa Sømme

Barnestuen i toppetasjen. Villa Sømme

The children‘s playroom on the top floor. Villa Sømme

Trevolumet består to prefabrikerte ”kasser” som ble heist på plass med kran. Konstruksjonen reduserte riggkostnadene og materialbruken betraktelig.

Trevolumet består to prefabrikerte ”kasser” som ble heist på plass med kran. Konstruksjonen reduserte riggkostnadene og materialbruken betraktelig.

The timber box consists of two prefabricated elements that were hoisted into place. This structure reduced rigging costs and material consumption considerably.

Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Site plan.

Langsnitt

Langsnitt

Long section

Plan underetasje.

Plan underetasje.

Plan lower level.

Plan hovedetasje.

Plan hovedetasje.

Plan mail level.

Plan toppetasje.

Plan toppetasje.

Plan top level.

Boligen ligger på Skøyen i Oslo, i hagen til et eksisterende hus tegnet av Halvor Poulsson. Den eksisterende boligen hadde ikke biladkomst, og dette, i kombinasjon med knappe arealressurser i forhold til tillatt BYA, ga store utfordringer. 

Parkeringen er løst som en toetasjers carport, mens boligen ligger som et enkelt volum langs tomtens østside, godt nedenfor eksisterende bolig.

Plasstøpte betongmurer danner forstøtningsmurer for hagene og boligens nedre vegger. Inne i denne betongkroppen ligger det en treplattform, som huser de viktigste oppholdsrommene, både inne og ute. Huset avsluttes med et trevolum kledd med bambusstokker. Bambusstokkfasaden kan delvis åpnes slik at den skjermer mot innsyn fra huset ovenfor, mens utsikten åpnes mot nabolagets vakre hager. Huset er lukket mot Skøyens mer kaotiske verden.

Betongveggene er innvendig isolert og kledd med fibersementplater. Treplattformen har randdragere av limtre, kledd med osp både under (som himling) og over (som gulv). Trevolumet består konstruktivt av to prefabrikkerte smale ”kasser” som spenner i husets lengderetning. Både limtre, poppel-kryssfinér og regulært stenderverk er brukt for å gi en minimal konstruksjon. ”Kassene” ble heist på plass med kran og måtte ha en maksimalvekt på fem tonn. Gjennom denne tilsynelatende ulogiske konstruktive oppbyggingen kunne riggkostnadene reduseres betraktelig, samtidig som mengden konstruktivt virke kunne reduseres radikalt, med derav følgende bedret isolasjon og redusert kostnad. All innredning er i poppel-kryssfinér. 

Huset er lite i forhold til at det tidvis rommer seks barn og to voksne. Barna disponerer husets øvre etasje, de voksne husets nedre plan, mens fellesskapet dyrkes i husets midte. Gjennom denne organiseringen tror vi at huset oppleves som romslig.

English Summary
Villa Sømme, Oslo
Architect: Knut Hjeltnes

This villa is located at the bottom of an existing suburban garden. Concrete retaining walls make up the bottom of the structure, embracing a timber platform and an upper timber volume screened in bamboo rods, containing the main living spaces.

The timber volume consists of two light, narrow prefabricated “boxes” spanning the length of the house. They were hoisted into place, reducing the on-site rigging costs as well as the total material consumption.

Areas for the six children are on the top floor, and the adults at the bottom. The house is small, but the centrally located common living spaces nonetheless make it spacious.

Enebolig Sømme
Publisert på nett 23. januar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.