Presidentens møterom har 28 møbel­elementer som kan settes sammen på ulike måter for ulike samtaler. Foto: XML
Foto: XML

European Council

Samtalens arkitektur

I januar 2016 overtok Nederland presidentskapet i Det europeiske råd. ”Politikkens kjerne er utvekslingen av ideer”, sier arkitektene i XML, som fikk i oppgave å skaffe presidenten et nytt møterom – et rom for et åpent, tilgjengelig og synlig Europa.


Møterommets møblering bryter symbolsk gjennom veggen og ut i forhallen. Den typiske møtebordsituasjonen er ikke lenger noen mulighet. Foto: XML

Møterommets møblering bryter symbolsk gjennom veggen og ut i forhallen. Den typiske møtebordsituasjonen er ikke lenger noen mulighet.

The furnishing of the meeting room symbolically breaks the walls. The typical boardroom conversation is no longer possible.

Foto: XML
Sittemulighetene spenner fra fellesmøter til mer intime samtaler. Foto: XML

Sittemulighetene spenner fra fellesmøter til mer intime samtaler.

The seating allows for large gatherings and more intimate talks.

Foto: XML
Aksonometri av møbleringen i presidentens møterom. Foto: XML

Aksonometri av møbleringen i presidentens møterom.

Axonometric of the furnishing of the Presidential Chambers.

Foto: XML
Møterommets møblering bryter symbolsk gjennom veggen og ut i forhallen. Den typiske møtebordsituasjonen er ikke lenger noen mulighet. ­ Foto: XML

Møterommets møblering bryter symbolsk gjennom veggen og ut i forhallen. Den typiske møtebordsituasjonen er ikke lenger noen mulighet. ­

The furnishing of the meeting room symbolically breaks the walls. The typical boardroom conversation is no longer possible.

Foto: XML
Skissemodell. Foto: XML

Skissemodell.

Sketch model.

Foto: XML
Hver av de 28 delene av møbleringen har en unik form. Etter at Nederlands presidentskap er over, får hvert av EUs 28 medlemsland tilsendt én del. Foto: XML
Foto: XML

Hver av de 28 delene av møbleringen har en unik form. Etter at Nederlands presidentskap er over, får hvert av EUs 28 medlemsland tilsendt én del.

The single architecture is composed of 28 unique yet interlocking pieces, one for each EU member. Each of the 28 member nations will receive one of the parts when the Dutch presidency is over.

Gulvet i forhallen er dekket med blått kunstgress. Ved hjelp av en projektor som henger fra taket blir denne blå skjermen et lerret for digital kunst. Foto: XML

Gulvet i forhallen er dekket med blått kunstgress. Ved hjelp av en projektor som henger fra taket blir denne blå skjermen et lerret for digital kunst.

The floor of the grand hall of the building is covered with blue artificial grass. Through a hanging camera, this bluescreen floor turns the atrium into a canvas for digital art.

Foto: XML
Aksonometri av hallen med det blå teppet.

Aksonometri av hallen med det blå teppet.

Axonometric of the hall with the blue grass.

Vannstasjonen er et nytt sted å møtes. Og når det ikke er mer igjen av vannet fra ditt eget land, hvilket vann velger du da? Foto: XML

Vannstasjonen er et nytt sted å møtes. Og når det ikke er mer igjen av vannet fra ditt eget land, hvilket vann velger du da?

The water bar is a new place to meet. And when there is no more of the water from your own country, whose water do you choose?

Foto: XML
Aksonometri av vannstasjonen.

Aksonometri av vannstasjonen.

Axonometric of water bar.

Arkitektens beskrivelse

For å kunne forestille seg Europa, må man kunne se det. Det europeiske råd er hjertet i EU, men holder til i en bygning som tydelig viser problemet med et usynlig Europa – et Europa som styres av teknokrater gjemt bak lukkede dører.

XML og Jurgen Bey ble invitert til å utforme en rekke rom for Det europeiske råd i Brussel, i anledning av at presidentvervet i rådet tilfalt Nederland. Det europeiske råd består av stats- eller regjeringssjefene i EUs 28 medlemsland og er en av de mektigste institusjonene i EU. Rådet møtes i Justus Lipsius-bygningen, en monolittisk og teknokratisk bygning oppført på 1980-tallet. I møtene tar representantene beslutninger som har konsekvenser for livene til en halv milliard mennesker. Paradoksalt nok er denne viktige bygningen likevel stengt for offentligheten. Vår utforming har som målsetning å skape en forbindelse mellom rådets lukkede verden og det Europa som ligger utenfor bygningens vegger.

Presidentens møterom Politikkens kjerne er utvekslingen av ideer. Arkitekturen som omgir denne utvekslingen har stor betydning for hvordan samtalene blir. Presidentens nye møterom har fått en møblering som bryter gjennom veggene. Lederne som møtes der er ikke lenger bare styremedlemmer rundt et bord. Det nye presidentrommet har fått en fleksibel møblering som strekker seg gjennom flere rom, og skal legge til rette for at mange ulike former for samtaler kan finne sted – fra konfrontasjon til konsensussøken. Rommets interiør består av 28 unike møbeldeler som passer inn i hverandre som et puslespill, én for hver medlemsstat i EU. Når Nederlands presidentperiode er over, vil én del sendes til hvert av medlemslandene.

English Summary

A New Design for the European Council
Architects: XML and Jurgen Bey (NL)

In order to imagine Europe, you need to be able to see it. The European Council is the heart of EU power, but its home is in a building that embodies the problem of an invisible Europe – a Europe perceived as governed by technocrats behind closed doors.
When XML architects and Jurgen Bey were invited to redesign the interior of the European Council in Brussels on the occasion of the Dutch Presidency of the Council of the European Union, their aim was to install openness, expressed in three main elements: a giant blue screen in the grand hall of the building, a multinational drinking water station, and the new president’s meeting room, refurnished to emphasise and stimulate politics as an exchange of ideas.

European Council
Publisert på nett 08. juni 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.