Fantoft omsorgssenter

Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Location plan.

Plan 1. et.

Plan 1. et.

Ground floor plan.

Gårdsrom mellom boenhetene.

Gårdsrom mellom boenhetene.

Courtyard between the residential wings.

Fellesrom.

Fellesrom.

Common room.

Bofellesskapets gårdsrom.

Bofellesskapets gårdsrom.

Courtyard for the communal flats.

Fra atkomstsiden.

Fra atkomstsiden.

The main approach.

Korridor.

Korridor.

Corridor.

Stille rom i den tidligere låven.

Stille rom i den tidligere låven.

Contemplation room in the former barn.
Fra Fantoft omsorgssenter. Veggutsmykking: Edith Lundebrekke.

Fra Fantoft omsorgssenter. Veggutsmykking: Edith Lundebrekke.

From Fantoft residential care home. Artistic articulation of the wall: Edith Lundebrekke

Plan pleieenhet.

Plan pleieenhet.

Residential care unit, plan.

Plan bofellesskap.

Plan bofellesskap.

Communal flats, plan.

Arkitektens beskrivelse

Trivsel og velvære har vært hovedideen i utformingen av Fantoft omsorgssenter. Omsorgssenteret huser mennesker som er kommet til en fase i livet der enkelhet, forståelighet og klarhet blir verdsatt. Anlegget er brutt opp i flere enkeltbygg, som alle er koblet opp mot en buet fellesakse. Denne aksen gir god orientering i anlegget, mens den oppbrutte bygningsmassen gir en menneskelig skala. 

En landsby

Fantoft omsorgssenter bygger på en landsbystruktur. Midt i anlegget ved hovedinngangen ligger «torget», et fellesareal som kan deles opp etter behov. Opp mot dette arealet ligger administrasjonsfløyen. Vest i anlegget går aksen langs tre sykehjemsfløyer i to etasjer og ender opp i anleggets historiske fundament – en gammel låve, som nå har fått en nytolkning som stille rom, som skal gi en verdig ramme om de pårørendes avskjed med den døde. På vei østover fra «torget» går veien forbi serviceboligene, som ligger i den vestvendte skråningen. Anleggets tredje enhet, bofellesskapet, er lagt som en forlengelse av boligene i nord, men som en selvstendig enhet med egen adkomst.

Sykehjemmet

Sykehjemmet består av seks avdelinger med ti rom og fellesarealer. Fellesarealene er lagt tverrgående midt i bygget, slik at arealene får både morgen- og ettermiddagslyset. I rommene er baderomsveggen skråstilt for å gi en bedre kontakt mellom fellesrom/korridor og beboerrom.

Serviceboliger

Serviceboligene, i alt 48 stykker, er to-roms leiligheter, med kjøkken og stue i ett. Ved inngangssonen ligger fellesstuen for beboerne. Denne knytter seg tett på aksen og de øvrige fellesfunksjonene.

Bofellesskap

Bofellesskapet består av åtte boliger , tilrettelagt for sterkt funksjonshemmede. Leilighetene er større enn serviceboligene. Bofellesskapet har egen fellesstue/kjøkken med peis og eget felles uterom med peis.

Utomhusanlegg

Anleggets struktur skaper sydvendte uterom. Hvert uterom er noe ulikt det neste for at beboerne lett skal kjenne seg igjen. Utestedene spenner fra innadvendte skjermede rom, til samlede plasser med bocciabane, letak og utegrill. 

English Summary
Fantoft residential care home

Architects: Fortunen AS and Pedersen/Ege Arkitekter AS

This care home is structured like a village, with single buildings along a curved common axis. Entrance is by the «village -square» and the administration. To the west lies three two-storey care wings, with six wards, each with ten rooms and a double-aspect communal space. To the east the axis passes the 48 two-room service flats and ends in the communal residence, which consists of eight units adapted for the severely disabled.

Outdoor areas face south, and their design varies to aid orientation. The communal residence has its own outdoor area with fireplace.

Fantoft omsorgssenter
Publisert på nett 13. desember 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2005. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.